Latvijas Zinātņu akadēmija

Academia Scientiarum Latviensis

Zinātnes vēstnesis

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Laikraksts "Zinātnes Vēstnesis" tiek izdots elektroniskā formātā vienu reizi mēnesī. Augusta mēnesī laikraksts izdots netiek. LAIKRAKSTA IZDOŠANAS DATUMI 2024. GADĀ: 29.01., 26.02., 25.03., 29.04., 29.05., 17.06., 29.07., 30.09., 28.10., 25.11., 16.12.

Jaunākais numurs

Jaunumi

25 / 04 / 2024

Līdz 3. jūnijam atvērta pieteikšanās ikgadējai Baltijas Asamblejas bal...

Līdz 3. jūnijam atvērta pieteikšanās ikgadējai Baltijas Asamblejas balvai literatūrā, mākslā un zinātnē. Baltijas Asamblejas balva nodibināta, lai sekmētu literatūras, mākslas un zinātnes attīstību Baltijas valstīs un novērtētu izcilākos sniegumus minētajās no...

24 / 04 / 2024

Ministru kabineta Atzinības raksti zinātnes jomā piešķirti Kasparam Tā...

Otrdien, 23.aprīlī, valdībā atbalstīts Ministru kabineta (MK) Apbalvošanas padomes priekšlikums par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem valsts labā. Valdības atzinību saņem arī vairāki izglītības, zinātnes un sporta jomas p...

22 / 04 / 2024

Valsts prezidents tiekas ar Latvijas Zinātņu akadēmijas vadību

22. aprīlī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu un ģenerālsekretāri Baibu Rivžu. Tikšanās laikā puses pārrunāja aktuālos jautājumus akadēmijas darbā. Valsts prezidents uzklausīja I. Ka...

20 / 04 / 2024

LZA Lielā medaļa 2024. gadā – Maijai Dambrovai un Kristiānai Ābelei

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas laureātes saskaņā ar LZA Senāta 2024. gada 16. aprīļa lēmumu ir LZA īstenās locekles Dr. pharm. Maija Dambrova un Dr. art. Kristiāna Ābele. Ievērojot tradīciju, apbalvojumu pasniedz LZA rudens pilnsapulcē, kas šogad n...

19 / 04 / 2024

Latvijas profesūra un jaunie izaicinājumi augstākajā izglītībā un zinā...

Foto - Jānis Brencis.  Latvijas augstskolu profesoru asociācija (LAPA) 2024. gada 18. aprīlī pulcējās ikgadējā pilnsapulcē. LAPA viceprezidents profesors Uldis Grāvītis, vadot pasākumu, deva vārdu LU jaunajam rektoram profesoram Gundaram Bērziņam, LZA pre...

18 / 04 / 2024

Atvērta reģistrācija trešajai starptautiskajai konferencei “Kodolenerģ...

2024. gada 15. maijā plkst. 10:00 notiks trešā starptautiskā konference “Kodolenerģija Latvijai”. Konferences mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par kodolenerģijas lomu Latvijas klimata mērķu sasniegšanā un enerģētiskās neatkarības stip...

16 / 04 / 2024

LZA Senāts izsludina vakances akadēmijas jauno locekļu vēlēšanām 2024....

Šodien, 16. aprīlī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts, atbilstoši LZA Statūtu punktam 3.8.1.1., ir izsludinājis īsteno un korespondētājlocekļu vakances 2024. gada jaunu locekļu vēlēšanām LZA rudens pilnsapulcē. LZA Senāts ir apstiprinājis 12 īsteno...

15 / 04 / 2024

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam - 30

Foto - Agnese Tauriņa, Latvijas Universitāte. LZA prezidents Ivars Kalviņš, LU ASI direktore Inga Šīrante.  Aprīlī savu 30. gadadienu atzīmē Latvijas Universitātes (LU) Atomfizikas un spektroskopijas institūts (ASI). 5. aprīlī LU Mazajā aulā institūta eso...

15 / 04 / 2024

Atvērta pieteikšanās sadarbības projektiem ar Čehijas zinātniskajām in...

Latvijas Zinātņu akadēmija, divpusējās sadarbības līguma ietvaros ar Čehijas Zinātņu akadēmiju, izsludina divpusējās mobilitātes programmas projektu pieteikumu konkursu 2025.-2027. gadam. Projekti ir paredzēti, lai uzlabotu sadarbību starp Latvijas un Čehijas...

15 / 04 / 2024

Piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi: LZA korespondētājloce...

Saskaņā ar Ordeņu kapitula 2024. gada 10. aprīļa lēmumiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts. Ar augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem apbalvoti cilvēki, kuru godprātīga...

15 / 04 / 2024

IN MEMORIAM. Igors ŠUVAJEVS (7.04.1963–12.04.2024)

NEKROLOGS filosofam, LU profesoram, LZA akadēmiķim Dr. phil. Igoram Šuvajevam No Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķu saimes 12. aprīlī mūžībā tika aizsaukts filosofs, LZA īstenais loceklis, profesors Igors Šuvajevs. Tas ir negaidīts un visai filosofu saimei...

Latvijas zinātnes sasniegumi - konkursa rezultāti

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2023

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2022

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2021

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2020

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2019

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2018

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2017

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2016


Valsts pētījumu programma "Latijas mantojums un nāktotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai"
Projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)"
Valsts pētījumu programma "COVID-19 seku mazināšanai" Projekts "Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)"

LZA EKONOMIKAS INSTITŪTS

LZA Terminoloģijas komisija
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")