Latvijas Zinātņu akadēmija

Academia Scientiarum Latviensis

Zinātnes vēstnesis

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Laikraksts "Zinātnes Vēstnesis" tiek izdots elektroniskā formātā vienu reizi mēnesī. Augusta mēnesī laikraksts izdots netiek. Laikraksta izdošanas datumi 2022. gadā: 31.01., 28.02., 28.03., 25.04., 30.05., 27.06., 25.07., 26.09., 31.10., 28.11., 19.12.

Jaunākais numurs

Jaunumi

01 / 07 / 2022

Izdota Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata angļu valodā - izdevums...

Jūnijā angļu valodā iznākušajā izdevumā “Latvian Academy of Sciences Yearbook. 2022” (Rīga, Zinātne, 160 lpp., ISBN 978-9934-599-35-4), tā redakcijas padome Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidenta Ojāra Spārīša vadībā turpinājusi iepriekšējo izdevumu saturi...

30 / 06 / 2022

Iznācis LZA zinātniskā žurnāla "LZA Vēstis" A daļas jūnija numurs

Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla "LZA Vēstis" A daļas jūnija numurā lasiet zinātniskos rakstus: Jouko Talonens. Latvijas evaņģēliski luteriskā teoloģija Vācijas okupācijas laikā, 1941–1944; Valdis Tēraudkalns. Pārmaiņas latviešu lu...

30 / 06 / 2022

LZA prezidents Ivars Kalviņš: 5. Starptautiskā ekonomikas foruma uzdev...

Šodien, 30. jūnijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, uzrunājot 5. Starptautiskā ekonomikas foruma dalībniekus, uzsvēra: "Šis forums ir veltīts problēmām, kas saistītas ar Covid-19 un Krievijas agresijas Ukrainā ietekmi uz pasaules ekonomik...

29 / 06 / 2022

L`ORÉAL-UNESCO balvas “Sievietēm zinātnē” 2022. gada stipendiātes: LU...

Viņa ļoti vēlas palīdzēt cilvēkiem, izveidojot tādas tehnoloģijas, kas to spēj paveikt, – tā par Latvijas Universitātes (LU) Biofotonikas laboratorijas vadošo pētnieci Ilzi Ļihačovu stāsta kolēģi. Pētniece saņēmusi L`ORÉAL-UNESCO balvu sievietēm zinātnē. Viņas...

27 / 06 / 2022

Akadēmiķim arheologam un vēsturniekam Andrim Caunem – 85!

Arheologa un vēsturnieka, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa Dr.habil.hist., prof. Andra Caunes darbības lauks ir plašs, bet vispirms viņš ir senās Rīgas pētnieks – laikā no 1970. līdz 1994. gadam viņš vadīja Rīgas arheoloģiskās izpētes grupu...

27 / 06 / 2022

L`ORÉAL-UNESCO balvas “Sievietēm zinātnē” 2022. gada stipendiātes

Ar RTU Polimērmateriālu institūta pētnieci Andu Barkāni, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes pētnieci Lauru Vītolu, Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta Biofotonikas laboratorijas vadošo pētnieci Ilzi...

27 / 06 / 2022

30. jūnijā – V Starptautiskais Ekonomikas forums “Krīze kā stimuls izm...

Ceturtdien, 2022. gada 30. jūnijā, Latvijas Zinātņu akadēmijā norisināsies V Starptautiskais Ekonomikas forums “Krīze kā stimuls izmaiņām. Cilvēks. Daba. Uzņēmējdarbība”. Foruma mērķis ir analizēt krīzi 21. gadsimta globalizācijas apstākļos kā iespēju kvalitat...

22 / 06 / 2022

LZA prezidentam pasniedz LZA Senāta atzinības rakstu

Otrdien, 21. jūnijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidentam prof. Ivaram Kalviņam tika pasniegts LZA Senāta Atzinības raksts par nozīmīgu personisko ieguldījumu LZA prestiža un ietekmes paaugstināšanā Latvijas zinātnes un tautsaimniecības izaugsmei, kā...

21 / 06 / 2022

Latvijas Zinātņu akadēmija izsludina vārdbalvu un jauno zinātnieku bal...

Šodien, 21. jūnijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts lēma par balvu konkursa izsludināšanu – 2023. gadā tiks piešķirtas 11 vārdbalvas, to skaitā piecas vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, un papildus – četras jauno zinātnieku balvas. 2023. gadā tiks pie...

21 / 06 / 2022

LZA prezidents Ivars Kalviņš: atbalsts Ukrainas zinātniekiem jāturpina...

Š.g. marta sākumā Latvijas Zinātņu akadēmija atvēra ziedojumu kontu Ukrainas zinātnieku atbalstam. Līdz jūnija sākumam kontā tika ieskaitīti 12 600 EUR. No šīs summas laikā no 18. marta līdz 1. jūnijam vairāk nekā 3 000 EUR tika izlietoti Ukrainas zinātnieku,...

Latvijas zinātnes sasniegumi - konkursa rezultāti

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2021

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2020

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2019

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2018

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2017

Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2016

Valsts pētījumu programma "Latijas mantojums un nāktotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai"
Projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)"
Valsts pētījumu programma "COVID-19 seku mazināšanai" Projekts "Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)"

LZA EKONOMIKAS INSTITŪTS

LZA Terminoloģijas komisija
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")