Jaunumi

Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes sēde

Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes sēde

2023. gada 10. oktobrī Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) valde kopā ar LZA prezidentu Ivaru Kalviņu diskutēja par likumprojektā “Grozījumi Augstskolu likumā” (23-TA-2467) iekļautajiem jautājumiem. Likumprojektā paredzēts, ka no 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim Rīgas Tehniskajā universitātē tiks ieviests augstākās izglītības institucionālās finansēšanas modelis, kas kā pilotprojekts tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

Likumprojekts tiek pamatots ar Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 25. pasākumā ietverto uzdevumu pāriet uz institucionālo finansējuma modeli zinātnes universitātēs. LZA prezidents Ivars Kalviņš pozitīvi novērtēja pāreju uz institucionālo finansējuma modeli zinātnes universitātēs, bet norādīja, ka arī pārējās trīs zinātnes universitātes ir gatavas uzsākt pilotprojekta īstenošanu, un tā būtu vienlīdzīga attieksme pret visām četrām zinātnes universitātēm. Tas arī sekmētu augstākās izglītības dinamiskāku attīstību.

Diskusijas noslēgumā LAPA Valde atbalstīja I. Kalviņa priekšlikumu un informēs par savu lēmumu Latvijas Augstākās izglītības padomi.

LAPA valdes locekļi neiebilst arī pret padomes locekļu skaita samazinājumu, bet nepiekrīt tam, ka ir paredzēts no valsts budžeta nodrošināt atalgojumu tikai Ministru kabineta un Valsts prezidenta izvirzītajiem valsts augstskolas padomes locekļiem, citu padomes locekļu atalgojuma finansējums būtu jāmeklē augstskolas budžetā, līdz ar to tiktu samazināts augstskolas studiju un pētniecības procesam pieejamais finansējums.

Akadēmiķe Baiba Rivža iepazīstināja LAPA valdes locekļus ar LIZDA veiktās zinātnē nodarbināto aptaujas rezultātiem. Atbildes saņemtas no 607 respondentiem, 60% no tiem ir sievietes, 32% no aptaujātajiem zinātne ir vienīgais darbs. Diemžēl 72% respondentu uzskata, ka zinātnieka profesija netiek augsti novērtēta, bet 68% aptaujāto apsver iespēju pamest zinātni, jo neredz izaugsmes un nodrošinājuma iespējas. Pētījums liecina, ka zinātnieku vidū valda neziņa par rītdienu, par projektu un finansējuma iespējām.

Latvijā uz vienu iedzīvotāju zinātnē iegulda 10 reizes mazāk kā Austrijā, Dānijā vai Luksemburgā, 3 reizes mazāk kā kaimiņos Igaunijā. Tāpēc tik svarīgs ir valdības Deklarācijas 25. punkts: “Palielināsim izglītības un zinātnes finansējumu, ceļot izglītības un zinātnes kvalitāti un zinātnes universitāšu konkurētspēju.” LAPA valde uzskata, ir jānosaka konkrēti skaitļi, lai esošajiem un topošajiem zinātniekiem būtu pārliecība, ka situācija tiešām uzlabosies.

Medijos

IZM plāno jauno augstskolu finansēšanas modeli testēt tikai RTU; citas augstskolas iebilst, lsm.lv, 2023. gada 17. oktobris. 

Lasīts 467 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")