Jaunumi

LĪDZ 25. SEPTEMBRIM AICINĀM IZVIRZĪT KANDIDĀTUS LZA BALVĀM

LĪDZ 25. SEPTEMBRIM AICINĀM IZVIRZĪT KANDIDĀTUS LZA BALVĀM

Š.g. 12. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts pieņēma lēmumu izsludināt LZA vārdbalvu konkursu 2021. gadam, piešķirot šādas balvas:

Artūra Balklava balvu zinātnes popularizēšanā,

Arveda Švābes balvu Latvijas vēsturē,

Tālivalža Vilciņa balvu socioloģijā,

Paula Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs.

Kandidātus vārdbalvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtē katras balvas ekspertu komisija. Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai vienā (1) eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) izvirzītāja ieteikums,

2) izvirzītais darbs,

3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi,

4) autora parakstīta īsa iesniegtā darba anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.

Jaunajiem zinātniekiem LZA piešķīrusi šādas balvas:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā,

Vitauta Tamuža balvu mehānikā,

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā,

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā,

Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā

un

četras jauno zinātnieku balvas.

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistriem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Konkursam var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem. Konkursā iesniedzamie dokumenti:

1) motivēts LZA īstenā locekļa, zinātniskā institūta vai augstākās mācību iestādes senāta vai domes ieteikums, kurā dots īss konkursā iesniedzamā darba vērtējums un jaunā zinātnieka vispārējo zinātnisko aktivitāšu raksturojums;

2) konkursa darbs, norādot uz titullapas institūta vai augstskolas nosaukumu, darba nosaukumu latviešu un angļu valodā, autora vārdu, uzvārdu, pilsētu, kur tas veikts un gadu, darba vadītāju; uz titullapas jābūt norādei LZA jauno zinātnieku darbu konkursam;

3) darba īsa anotācija (līdz 1 lpp.) latviešu valodā, kuru parakstījis autors;

4) publicēto darbu saraksts (ja tādi ir);

5) uzziņu lapa par darba autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods, darba vieta, doktorantūra, maģistrantūra vai to beigšanas gads, mājas un darba pilnas adreses un telefoni, elektroniskā pasta adrese.

Konkursā iesniegtos darbus vērtē LZA ekspertu komisijas. Godalgotie darbi glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, pārējos izsniedz autoriem atpakaļ.

Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV-1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889) līdz 2020. gada 25. septembrim.

Informācija

Katru gadu Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts piešķir LZA vārdbalvas zinātniekiem par nozīmīgu ieguldījumu kādā no zinātņu nozarēm, kā arī balvas jaunajiem zinātniekiem - gan vārdbalvas, gan jauno zinātnieku balvas. Ar pilnu LZA vārdbalvu un citu balvu sarakstu, kā arī balvu laureātiem var iepazītiesLZA Gadagrāmatā 2020 (95. lpp.). 

2020. gadā LZA Senāts piešķīra trīspadsmit vārdbalvas un četras jauno zinātnieku balvas, to vidū arī 2019. gadā no jauna iedibinātās balvas - Kaspara Buša vārdbalvu meža ekoloģijā un mežkopībā, kā arī Vitauta Tamuža vārdbalvu jaunajiem zinātniekiem mehānikā. Ar balvu laureātiem iepazīstinājām laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" 6. aprīļa numurā.

Lasīts 1424 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")