Jaunumi

LZA Lielās medaļas laureāti 2023. gadā – Aivars Bērziņš un Pauls Stradiņš

LZA Lielās medaļas laureāti 2023. gadā – Aivars Bērziņš un Pauls Stradiņš

2023. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas laureāti saskaņā ar LZA Senāta 2023. gada 21. marta lēmumu ir LZA īstenais loceklis Dr.med.vet. Aivars Bērziņš un LZA ārzemju loceklis Ph.D. Pauls Stradiņš. LZA Lielā medaļas virtuāla pasniegšana laureātam Paulam Stradiņam notiks š.g. 23. novembrī, LZA rudens pilnsapulces laikā, bet Aivaram Bērziņam – LZA pavasara pilnsapulcē 2024. gada aprīlī.

Informācija par laureātiem

Dr.med.vet. AIVARS BĒRZIŅŠ

LZA īstenais loceklis, zinātniskā institūta BIOR Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, BIOR direktors (2013–2023), LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes profesors, EFSA valdes priekšsēdētājs. LZA Lielā medaļa piešķirta par sabiedrības veselībai nozīmīgu zoonotisko patogēnu molekulārās epidemioloģijas pētījumiem.

Aivara Bērziņa zinātniskā darbība aizsākās pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad viņš lika pamatus pārtikas psihrotrofo patogēnu molekulārai epidemioloģijai Latvijā, kā arī izvērsa pētījumus pārtikas un ūdens bakteriālo patogēnu pētniecībā. Pētījumi (2001–2009), kuru rezultāti tika publicēti zinātniskajos žurnālos International Journal of Food Microbiology, Journal of Food Protection u.c., deva zinātnisko pamatojumu pārtikas tehnoloģiju maiņai un to pielāgošanai Latvijā, lai mazinātu nozīmīgu pārtikas infekciju ierosinātāju Listeria monocytogenes un Yersinia enterocolitica izplatību pārtikas apritē, tādā veidā būtiski pasargājot sabiedrības veselību no saslimšanas ar listeriozi un jersiniozi.

Liels Aivara Bērziņa ieguldījums ir visaptverošas Vienas veselības (One Health) konceptā balstītas pētniecības ieviešana gan infekciju, gan antimikrobiālās rezistences (AMR) jomā Latvijā. COVID-19 pandēmijas laikā viņa zinātniskais darbs galvenokārt tika fokusēts uz SARS-CoV-2 vīrusa izplatību un tā monitoringu cilvēkos, dzīvniekos un vides objektos (notekūdeņu sistēmās), lai savlaicīgi varētu identificēt jaunu vīrusa variantu parādīšanos un novērtēt vīrusa izplatības tendences Latvijā. Darba mērķis bija arī pievērst lielāku valsts sektora un sabiedrības uzmanību kompleksai dažādu infekcijas slimību izpētei, balstoties uz Vienas veselības konceptu. Šī pieeja tika izmantota par pamatu Nacionālās COVID-19 notekūdeņu monitoringa programmas izveidei Latvijā.

Būtiska uzmanība viņa pētījumos tika veltīta arī Āfrikas cūku mēra (ĀCM) slimības epidemioloģiskiem pētījumiem un šī vīrusa izpētei, kas ir īpaši veicinājis Latvijas starptautisko atpazīstamību ne tikai Eiropā, bet arī citviet pasaulē veterinārās virusoloģijas jomā. Aivara Bērziņa dalība nacionālās pētniecības programmās un starptautiskos zinātniskos projektos, kā piemēram FP7, Apvārsnis 2020, EFSA, Finnish Centre of Excellence in Microbial Food Safety (MiFoSa) u.c., apliecina arī viņa zinātnisko un organizatorisko darba pieredzi savās zinātņu nozarēs.

Aivars Bērziņš aktīvi darbojas prestižu zinātnisko žurnālu redkolēģijās un zinātnisko rakstu recenzēšanā: izdevniecībās Wiley-Blackwell, Elsevier un žurnālos International Journal of Food Microbiology, Food Control, Food Additives and Contaminants, Microbial Drug Resistance, Pathogens, Antibiotics u.c.

Ārējās saites: www.bior.lv 

[pdf.]

 

Ph.D. PAULS STRADIŅŠ

LZA ārzemju loceklis, fizikas zinātņu doktors, LZA Lielā medaļa piešķirta par izciliem sasniegumiem silīcija fotovoltaikas jomā un ilgstošu lietišķu sadarbību ar Latvijas zinātniekiem. Profesors Pauls Stradiņš ir viens no silīcija (Si) fotvoltaikas pamatlicējiem pasaulē, laika gaitā produktīvi strādājot dažādu valstu vadošajās zinātniskajās iestādēs un patentējot vairākas augstvērtīgas praktiskās izstrādes.

Pauls Stradiņš ir vadošais pētnieks un zinātnisko projektu vadītājs Si fotovoltaikas jomā Enerģiju zinātnes direktorātā Nacionālajā atjaunojamās enerģijas laboratorijā (National Renewable Energy Laboratory, NREL), Goldenā Kolorado štatā, ASV, kur galvenokārt tiek pētīti augstas efektivitātes fotovoltaiskie materiāli. Pētnieciskajā darbā tiek izmantota cietvielu fizikas teorija, analītiskā mikroskopija un modernās tehnoloģijas.

Pirms vairāk nekā 30 gadiem Pauls Stradiņš ieguva fizikas doktora grādu Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūtā. Pēc tam viņš pavadīja piecus gadus Čikāgas Universitātē, ASV, kam sekoja vēl piecu gadu zinātniskais darbs Plāno kārtiņu Si fotoelementu laboratorijā Japānā (Thin-Film Si Solar Cells Superlab, AIST, Tsukuba, Japan). Šajā laikā Pauls Stradiņš ieguva atzinību zinātnieku aprindās.

No 2002. gada Dr. Pauls Stradiņš strādā NREL un fokusējas uz Si pielietojumiem fotovoltaikā un citās jomās (atmiņas ierīces, neitronu detektori). Viņš ir devis ieguldījumu amorfā Si plāno kārtiņu un nanodaļiņu izpētē. Pēdējos divos gados Pauls Stradiņš ir izveidojis jaunu Si pētniecības programmu NREL, fokusējoties uz augstas efektivitātes praktiskiem risinājumiem. Pēc SCOPUS datiem Paulam Stradiņam ir 236 reģistrētas publikācijas ar Hirša indeksu 33, 5 patenti un iegūts augsts apbalvojums šajā jomā. Pauls Stradiņš Kolorādo Kalnrūpniecības koledžā (Colorado School of Mines) ieņem zinātniskā profesora amatu un lasa lekcijas studentiem nanotehnoloģijas jomā. Dr. Pauls Stradiņš ir aktīvs zinātnisko pasākumu organizators pasaules mērogā, kā arī Latvijā: viņš iesaistījās 2023. gada jūnijā notikušā V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa Zinātniskās komitejas darbā.

[pdf.]

Par LZA Lielo medaļu

LZA Lielā medaļa ir augstākais apbalvojums, ko akadēmija piešķir katru gadu Latvijas un ārvalstu zinātniekam par izciliem radošiem sasniegumiem. Šogad aprit 30 gadi kopš LZA Lielā medaļa piešķirta pirmo reizi. 1993. gadā par LZA Lielās medaļas laureātiem kļuva akadēmiķi Jānis Graudonis (1913–2005), kam apbalvojums tika piešķirts par izcilu ieguldījumu Latvijas arheoloģijas zinātnē un tās attīstībā un nopelniem Latvijas Zinātņu akadēmijas labā, un Jānis Stradiņš (1933–2019), kurš medaļu saņēma par izciliem darbiem organiskajā ķīmijā un Latvijas zinātnes vēsturē. Ar LZA Lielo medaļu līdz šim apbalvotas 60 izcilas personības. Vairāk – šeit.

 

Lasīts 277 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")