Jaunumi

AKADĒMIĶIS MĀRIS KNITE SKAIDROS, KAS IR VIEDIE MATERIĀLI UN KĀPĒC TIE IR VIEDI

AKADĒMIĶIS MĀRIS KNITE SKAIDROS, KAS IR VIEDIE MATERIĀLI UN KĀPĒC TIE IR VIEDI

Turpinot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) akadēmiķu lasījumu ciklu, 17. aprīlī plkst. 16.15 notiks akadēmiķa Māra Knites lekcija "Kas ir viedie materiāli, un kāpēc tie ir viedi?".

Attīstoties tehnoloģijām, palielinās viedo materiālu nozīme mūsu ikdienā. Akadēmiskajā priekšlasījumā  M. Knite stāstīs par viedajiem materiāliem, to īpašībām, lietojuma iespējām. Viņš arī atklās, kādi pētījumi un projekti viedo materiālu jomā tik īstenoti RTU.

Profesors, habilitētais fizikas doktors M. Knite kopš 1999. gada RTU ir attīstījis viedo polimēru nanokompozītu pētījumu virzienu. Viņš ir atzīts eksperts materiālu fizikā. Atsevišķi M. Knites un līdzautoru veidotie zinātniskie oriģinālraksti ir vairāk nekā simts reizes citēti Scopus datu bāzē. Akadēmiķis M. Knite divtūkstošo gadu sākumā izveidoja RTU Tehniskā fizikas institūta Materiālu fizikas laboratoriju, kurā kopā ar pieredzējušiem zinātniekiem strādā maģistranti un doktoranti, kā arī vairāki viņa audzēkņi – jaunie zinātņu doktori. M. Knites vadībā, piedaloties tagadējās RTU Dabas zinātņu un tehnoloģiju fakultātes institūtu profesoriem, tika radīta doktora studiju programma "Materiālzinātne", kas bija akreditēta no 2007. līdz 2013. gadam. To absolvējuši un doktora zinātnisko grādu ieguvuši astoņi M. Knites doktoranti. Par zinātniskajiem sasniegumiem materiālu fizikā un par būtisku ieguldījumu materiālzinātnes izglītībā Mārim Knitem 2021. gadā ir piešķirta Paula Valdena medaļa.

Akadēmiķa M. Knites lekcija notiks RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes ēkā, Paula Valdena ielā 7, 101. telpā. 

Šis ir ceturtais pasākums ciklā "RTU akadēmiķu lasījumi". Lai akadēmiķi varētu nodot savu zināšanu kapitālu un pieredzi tālāk jaunākajiem kolēģiem un studentiem, kā arī lai veicinātu savstarpējo domu apmaiņu un diskusijas par aktualitātēm dažādās zinātņu nozarēs, no šī gada regulāri, reizi mēnesī, notiek RTU akadēmiķu publiskie priekšlasījumi.

M. Knites priekšlasījums būs latviešu valodā. Dalība pasākumā ir bez maksas un iepriekšējas reģistrēšanās.

Turpmāko "RTU akadēmiķu lasījumu" programma:
•    20. maijā akadēmiķa Leonīda Ribicka priekšlasījumā varēs uzzināt, kā spēka elektronika 21. gadsimtā ietekmējusi tehnoloģiju attīstību;
•    25. septembrī akadēmiķis Jurijs Dehtjars pievērsīsies aktualitātēm biomedicīnas pētījumos.

RTU Akadēmiķu padome ir konsultatīva institūcija, kurā var piedalīties visi patreiz un agrāk RTU strādājošie Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi un korespondētājlocekļi. Tā izveidota, lai dotu iespēju akadēmiķiem izteikt viedokli un dalīties pieredzē. Līdz šim RTU Akadēmiķu padome pārsvarā ir strādājusi, lai sniegtu ieteikumus RTU vadībai studiju kvalitātes uzlabošanai, galvenokārt studiju satura pilnveidošanai matemātikā, fizikā un ķīmijā.

Avots: RTU, 25.03.2024.

Lasīts 208 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")