Jaunumi

LZA Senāts izsludina balvu konkursu 2025. gadam

LZA Senāts izsludina balvu konkursu 2025. gadam

Šodien, 21. maijā, ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta lēmumu tiek izsludināts LZA balvu konkurss 2025. gadam.

2025. gadā tiks piešķirtas šādas LZA vārdbalvas:


Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā;
Friča Brīvzemnieka balva folkloristikā, Latvijas etnogrāfijā un antropoloģijā;
Heinricha Skujas balva bioloģijā;
Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs.


Kandidātus vārdbalvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtē katras balvas ekspertu komisija. Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai vienā (1) eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:


1) izvirzītāja ieteikums;
2) izvirzītais darbs;
3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi;
4) autora parakstīta iesniegtā darba īsa anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.

 

Jaunajiem zinātniekiem 2025. gadā LZA piešķirs:


Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā;
Vitauta Tamuža balvu mehānikā;
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā;
Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā;
Edvīna Vedēja balvu jaunajiem zinātņu doktoriem organiskajā ķīmijā;
Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā.

Tiks piešķirtas arī divas AS “Latvijas finieris”, LVMI “Silava” un LZA balvas jaunajiem zinātniekiem meža nozarē un četras jauno zinātnieku balvas.

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistriem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Konkursam var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem.

Konkursā iesniedzamie dokumenti: 


1) motivēts LZA īstenā locekļa, zinātniskā institūta vai augstākās mācību iestādes senāta vai domes ieteikums, kurā dots īss konkursā iesniedzamā darba vērtējums un jaunā zinātnieka vispārējo zinātnisko aktivitāšu raksturojums;
2) konkursa darbs, norādot uz titullapas institūta vai augstskolas nosaukumu, darba nosaukumu latviešu un angļu valodā, autora vārdu, uzvārdu, pilsētu, kur tas veikts un gadu, darba vadītāju; uz titullapas jābūt norādei LZA jauno zinātnieku darbu konkursam;
3) darba īsa anotācija (līdz 1 lpp.) latviešu valodā, kuru parakstījis autors;
4) publicēto darbu saraksts (ja tādi ir);
5) uzziņu lapa par darba autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, darba vieta, doktorantūra, maģistrantūra vai to beigšanas gads, mājas un darba adreses un telefoni, elektroniskā pasta adrese.
 
Konkursā iesniegtos darbus vērtē LZA ekspertu komisijas. Godalgotie darbi glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, pārējos izsniedz autoriem atpakaļ.


Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV-1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889) līdz 2024. gada 27. septembrim.

Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu piešķiršanu (apstiprināts LZA Prezidija sēdē 2014. gada 10. februārī, pdf).

Informāciju par 2024. gada LZA balvu laureātiem sk. šeit.

Personas datu, ko satur konkursam iesniegtie pieteikumi, apstrāde notiek atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas Personas datu apstrādes politikai (4.1.15. punkts)!

 

Lasīts 512 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")