Jaunumi

Aizvadīta Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

Aizvadīta Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

Foto - Dainis Lapiņš. 

2024. gada 6. jūnijā Jelgavā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē norisinājās ikgadējā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) kopsapulce. Kopsapulci atklāja LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža.

Tradicionāli sapulces sākumā izskanēja muzikāls apsveikums Bērnu un jauniešu mūzikas kluba (BMJK) Rokskolas pasniedzējas Elza Kancevičas izpildījumā.

LLMZA viceprezidents, akadēmiķis Īzaks Rašals aicināja pieminēt mūžībā aizgājušo LLMZA Inženierzinātņu nodaļas locekli LBTU TF vadošo pētnieku, Ulbrokas zinātnes centra vadītāju Dr. sc. ing. Semjonu Ivanovu.

Kopsapulces dalībniekus ar videouzrunu sveica Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents, akadēmiķis Ivars Kalviņš, atzīmējot labo sadarbību starp abām akadēmijām: “Šodien mēs kopā strādājam Latvijas tautas un valsts labā, lai mūsu tēvu zeme plauktu un attīstītos. Tā zemīte, kuru kopt jūs mācāt Latvijas zemkopjus, tas zinātniskais atbalsts un idejas, ko jūs attīstiet, ļauj Latvijas zemniekiem izturēt nevienlīdzīgo konkurenci kā ar vecās Eiropas valstīm, tā arī jaunpienācējiem, kas ar dempinga cenām mēģina iekarot ES tirgu.

Īpašs paldies jums – LLMZA zinātnieki un pētnieki, ar ko mēs varam pamatoti lepoties, it īpaši tad, kad kārtējos laurus LZA rīkotajos gada labāko zinātnisko sasniegumu izvērtējumos plūc mūsu lauksaimniecības, veterinārijas, pārtikas tehnoloģiju, meža zinātnes pārstāvji no LLMZA.

Latvijas Zinātņu akadēmijai ir ko pamācīties no LLMZA, kā veidojamas pragmatiskas un savstarpēji bagātinošas attiecības ar nozari pārraugošo Zemkopības ministriju, ar kuru ik gadu tiek slēgts sadarbības līgums. Kopā jūs esat spēks, kas paver ceļu gaišākai Latvijas nākotnei un vienlaicīgi dod pārliecību, ka Latvija ir un būs zaļa, ka Latvijas tauta būs paēdusi, pārtikā izmantojot tīrus un pilnvērtīgus produktus, ka mūsu dārzos augs izcilas kvalitātes augļukoki, kā arī ziedēs pašu selekcionētas puķes, tiks ieturēts optimāls līdzsvars starp zaļo kursu un tautas vajadzību apmierināšanu”. Videouzruna

LLMZA Kopsapulce Guntis Zemitis

Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītājs akadēmiķis Dr.hist. Guntis Zemītis norādīja uz sadarbības iespējām starp dažādām zinātņu nozarēm kopēja valsts attīstības redzējuma veidošanā: “Tas darbs, ko darāt jūs, lauksaimnieki, cilvēki, kas domā par lauksaimniecības attīstību, par zinātnes piesaisti lauksaimniecībai, tas vistiešākā veidā asociējas ar Latviju, Latvijas lauksaimniecība un meži ir Latvijas seja. Latvija būs pārtikusi tikai tad, ja mēs ne tikai centīsimies pēc labklājības, bet arī sapratīsim, kāpēc šī labklājība mums ir vajadzīga. Mūsu zinātnei un valstij ir pietrūcis tāda vispārīga redzējuma, kā mums ir jāattīstās, kādi ir tie attīstības virzieni. Šeit ir iespējas kopā sadarboties arī ar filozofiem, sociologiem, lai visi varam strādāt katrs savā vietā, bet visi Latvijas labā.”

LLMZA prezidente akadēmiķe Dr.habil.oec. Baiba Rivža uzstājās ar ziņojumu “LLMZA darbība 2023. gadā – panākumi un jaunie izaicinājumi”. Viņa uzsvēra veiksmīgo sadarbību ar Zemkopības ministriju un Latvijas Zinātņu akadēmiju sadarbības līguma ietvaros. Sekmīgi attīstās arī sadarbība ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), kuras biedrs ir LLMZA, ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU). Veiksmīga ir sadarbība arī ar Varšavas Dzīvības universitāti un Lietuvas Vitauta Dižā Universitāti, kā arī Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu akadēmiju (UEAA) un Ziemeļvalstu lauksaimnieku zinātnieku asociāciju (NJF). B. Rivža uzsvēra jauno zinātnieku konkursu “Ražas svētki Vecaucē” un “Lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates” nozīmīgumu. Svarīga ir LLMZA iesaistīšanās Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs” nominācijas “Zinātne praksē un inovācijas” darbu vērtēšanā. Savā ziņojumā B. Rivža atzīmēja LZA vārdbalvas un jauno zinātnieku balvas ieguvējus, LZA zinātnes sasniegumu laureātus. Ar Zemkopības ministrijas atbalstu tiek realizēti LLMZA starptautiskie sadarbības projekti. B. Rivža mudināja pietiekties konkursā par šogad iedibināto Baltijas valstu stipendiju sievietēm zinātnē 2024. LZA un LLMZA zinātnieki var iesaistīties Ekonomikas ministrijas Atveseļošanas fondā paredzēto uzdevumu veikšanā – izvērtēt uzņēmumu inovācijas projektus mežsaimniecībā un mežrūpniecībā, pārtikas tehnoloģijā.

Kopsapulcē tika sveikta jaunievēlētā LBTU rektore Dr. sc. ing. Irina Arhipova.

Ar LLMZA Revīzijas komisijas ziņojumu uzstājās tās priekšsēdētāja, LBTU profesore Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka. Viņa atzīmēja, ka daudz ir paveikts ar ļoti nelielu finansējumu. Galvenais atzinums – LLMZA līdzekļi tika izlietoti Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu realizācijai, grāmatvedības uzskaite un pārskatu iesniegšana notiek saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

LLMZA Kopsapulce Ilze Silamikele

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietnieces Ilzes Silamiķeles ziņojums “Aktualitātes meža nozarē”.

LLMZA Kopsapulce Janis Liepins

Kopsapulcē ar referātu uzstājās AS “Latvijas Finieris”, LVMI “Silava”, LZA un LLMZA 2023. gada oktobrī iedibinātās Jauno mežzinātnieku balvas laureāts Dr.silv. Jānis Liepiņš par tēmu “Pētījumi meža biomasas modeļu izstrādē”.

LLMZA Kopsaulce Lasma Aleksejeva

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, LBTU un LLMZA konkursa uzvarētāja Ph.D. Lāsma Aļeksējeva uzstājās ar ziņojumu “Vietējā bioloģiskā pārtika skolu maltītēs. Iespējas un izaicinājumi.”

LLMZA Kopsapulce Alona Irmeja

LLMZA Benjamiņa Treija balvas laureāte Ph.D. Aļona Irmeja ziņoja par savu pētījumu “Pašnodarbinātības sociāli ekonomiskie aspekti”.

Kopsapulces turpinājumā norisinājās LLMZA īsteno locekļu, ārzemju un goda locekļu jauno kandidatūru apspriešana.

LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļa par īstenā locekļa kandidāti izvirzīja LBTU LPTF Zemkopības institūta direktori, vadošo pētnieci Ph.D. Agritu Švartu, Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa – LBTU Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes prodekāni Ph.D. Lieni Ozolu, Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa – LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pētnieci Dr.oec. Līgu Proškinu, Inženierzinātņu nodaļa – LBTU Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes Inženiertehnikas un enerģētikas institūta Ulbrokas zinātnes centra vadītāju, vadošo pētnieku Dr. sc. ing. Ādolfu Ruciņu. Mežzinātņu nodaļa par īstenā locekļa kandidāti izvirzīja LVMI “Silava” vadošo pētnieci Dr.chem. Artu Bārduli, par ārzemju locekļa kandidātu – Turīnas universitātes (Itālija) asociēto profesoru Ph.D. Guglielmo Lione un par goda locekļa kandidātu Miku Kallio no Somijas Lauksaimniecības un mežu ministrijas.

Tika izveidota balsu skaitīšanas komisija un notika balsošana. Pēc balsu skaitīšanas komisijas ziņojuma visi šie kandidāti tika ievēlēti par LLMZA locekļiem.

LLMZA kopsapulcē tika pasniegti diplomi 2023. gada 8. jūnijā ievēlētajiem LLMZA īstenajiem locekļiem: Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļā – Dr.oec. Arnim Lēnertam, Mežzinātņu nodaļā – Dr. biol. Gunai Bagradei, ārzemju loceklim, Turīnas universitātes profesoram Ph.D. Paolo Gonthier, Lauksaimniecības zinātņu nodaļā – Dr. agr. Edgaram Rubauskim, Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļā – Dr. med. vet. Aijai Mālniecei un Inženierzinātņu nodaļā – Dr. sc.ing. Raitim Brencim.

LLMZA kopsapulces videoieraksts 

Informāciju sagatavoja LZA LMZN zinātniskā sekretāre Zaiga Oborenko.

Lasīts 388 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")