Jaunumi

Apvienība Alliance4Life nodrošina finansējumu nākamajiem trim gadiem

Apvienība Alliance4Life nodrošina finansējumu nākamajiem trim gadiem

Atzinīgi novērtējot apvienības Alliance4Life (A4L) darbību, Eiropas Komisija programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros ir atbalstījusi konsorcija darbību nākamajiem 3 gadiem. Projektā A4L_ACTIONS piešķirtie 2 miljoni eiro ļaus īstenot plānotās iestrādnes pētniecības institūciju pārvaldības sistēmas un korporatīvās kultūras uzlabošanā. A4L ieviestās izmaiņas stiprinās katra partnera reputāciju attiecībā uz labu pārvaldības praksi un iedvesmos pētniecības politikas reformas Centrālajā un Austrumeiropā.

Neraugoties uz ievērojamiem Eiropas struktūrfondu ieguldījumiem, joprojām pastāv būtiskas atšķirības ar veselības zinātnēm saistītās pētniecības un inovācijas jomās starp dažādām Eiropas Savienības (ES) valstīm. Šīs atšķirības būtiski apgrūtina tālāku ES programmu pētniecības finansējuma sadali un mazina pētniecības rezultātu pienesumu un pozitīvo ietekmi Eiropas iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Aliansē A4L apvienojušās zinātniskās institūcijas ir pārliecinātas, ka, stiprinot katras zinātniskās institūcijas pārvaldības sistēmu un korporatīvo kultūru, ir iespējams uzlabot Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu zinātnisko sniegumu. Latviju šajā apvienībā pārstāv Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI). OSI direktors Osvalds Pugovičs norāda: “Projekta A4L_ACTIONS mērķis ir padarīt A4L dalībinstitūcijas par izcili pievilcīgiem sadarbības partneriem augsta līmeņa ES zinātniskajām institūcijām. Katra šāda sadarbība atstās pozitīvu ietekmi ne tikai vienas institūcijas ietvaros, bet uz visu reģionu kopumā.”

Projekts A4L_ACTIONS ir turpinājums Masarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūta veiksmīgi koordinētajam projektam A4L, kas tika uzsākts 2017. gadā Brno. Projekta noslēgumā, 2019. gada oktobrī Viļņā, 10 projekta dalībinstitūcijas parakstīja saprašanās memorandu un nodibināja A4L aliansi, lai turpinātu darbu arī grūtajā 2020. gadā. Apvienojot Austrumu un Centrāleiropas progresīvākās pētniecības organizācijas, A4L misija ir veicināt zinātnisko izcilību Eiropā un palielināt zinātnes ieguldījumu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Jaunais projekts A4L_ACTIONS tiks uzsākts 2021. gada maijā un tam pievienosies divi jauni dalībnieki no Bulgārijas un Rumānijas.

Visi A4L partneri ir apņēmības pilni turpināt darbu jaunajā projektā, pilnveidojot pētnieku profesionālās karjeras izaugsmes iespējas un veidojot jaunus, vērtīgus zinātniskās sadarbības tīklus. Partneri arī plāno paaugstināt tehnoloģiju pārneses speciālistu kompetenci, lai tādējādi radītu platformu veiksmīgai akadēmiskās sabiedrības un ražojošā sektora sadarbībai.

Alianses A4L dalībnieki: Latvija – OSI; Čehija – Masarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūts un Starptautiskais klīnisko pētījumu centrs Brno; Slovākija – Slovākijas Zinātņu akadēmijas Biomedicīnas pētījumu centrs; Polija – Lodzas Medicīnas universitāte; Horvātija – Zagrebas Universitātes Medicīnas fakultāte; Igaunija – Tartu Universitāte; Lietuva – Viļņas Universitāte; Slovēnija – Ļubļanas Universitāte; Ungārija – Zemelveisa Universitāte; Bulgārija – Sofijas Medicīnas universitāte; Rumānija – Bukarestes Karola Davila Medicīnas un farmācijas universitāte.

Plašāka informācija par projektu http://alliance4life.ceitec.cz .

LOSI

Lasīts 1365 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")