Jaunumi

Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs piedāvās iespēju padziļināti apgūt STEM jomas zināšanas

Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs piedāvās iespēju padziļināti apgūt STEM jomas zināšanas

“Ventspils Zinātnes un inovāciju centra ēka šķērsgriezumā kādam atgādina laivu jeb kuģi, citam – rampu vai tramplīnu. Ēkas zemākajā galā ir viens stāvs, virs tā ir plaša terase ar atpūtas zonu, sēdvietām un kafejnīcas zonu. Plānojam, ka vasarā tur varētu notikt arī koncerti un pasākumi. Savukārt ēkas augstajā galā ir pat 6 stāvi, no tiem četri stāvi – Inovācijas centra biroja telpas, bet piektais un sestais stāvs ir tehniskie stāvi. Ēkas pirmajos divos stāvos atradīsies Zinātnes centrs, kurā tiks izveidotas tematiskas ekspozīcijas, kas ļaus interaktīvā veidā, izmantojot modernas mācību metodes, īstenot pasākumus dažādu dabaszinātņu jomu saistošai apguvei un izglītības attīstībai, savukārt Inovāciju centrā, ēkas trešajā un ceturtajā stāvā, plānotas uzņēmējdarbības attīstības telpas, prioritāri piedāvājot biroja telpu nomu tehnoloģiju jomas uzņēmumiem, kā arī cita veida pasākumiem uzņēmējdarbības sekmēšanai”, – laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” stāsta Elīna Kroņkalne, Ventspils Digitālā centra direktore.

Intervija pilnībā lasāma šeit (pdf).
“Zinātnes Vēstnesis”, Nr. 3 (608), 2021. gada 29. marts (pdf).
 

Foto: Ventspils Digitālā centra arhīvs.

***

GRIBAM RADĪT UN ATTĪSTĪT INTERESI PAR ZINĀTNI

“Ventspils Zinātnes un inovāciju centra ēka šķērsgriezumā kādam atgādina laivu jeb kuģi, citam – rampu vai tramplīnu. Ēkas zemākajā galā ir viens stāvs, virs tā ir plaša terase ar atpūtas zonu, sēdvietām un kafejnīcas zonu. Plānojam, ka vasarā tur varētu notikt arī koncerti un pasākumi. Savukārt ēkas augstajā galā ir pat 6 stāvi, no tiem četri stāvi – Inovācijas centra biroja telpas, bet piektais un sestais stāvs ir tehniskie stāvi. Ēkas pirmajos divos stāvos atradīsies Zinātnes centrs, kurā tiks izveidotas tematiskas ekspozīcijas, kas ļaus interaktīvā veidā, izmantojot modernas mācību metodes, īstenot pasākumus dažādu dabaszinātņu jomu saistošai apguvei un izglītības attīstībai, savukārt Inovāciju centrā, ēkas trešajā un ceturtajā stāvā, plānotas uzņēmējdarbības attīstības telpas, prioritāri piedāvājot biroja telpu nomu tehnoloģiju jomas uzņēmumiem, kā arī cita veida pasākumiem uzņēmējdarbības sekmēšanai”, – laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” stāsta Elīna Kroņkalne, Ventspils Digitālā centra direktore.

Kāpēc Ventspils Zinātnes centrs tiek veidots tieši STEM jomā?

Latvijā vienlaicīgi tiek veidoti četri zinātnes centri – Ventspilī, Liepājā, Cēsīs un Daugavpilī. Cēsis vēsturiski ļoti aktīvi darbojās kosmosa jomā, tāpēc viņi izvēlējās šo novirzienu un veidos Kosmosa izziņas centru. Liepāja izvēlējās vides un dabas izglītības jomu un veido Dabas māju, savukārt Daugavpils Zinātnes centrs orientēsies uz uzņēmējdarbību un veido Daugavpils inovāciju centru. Ventspils izvēlējās STEM (STEM – Science (zinātne), Technology (tehnoloģijas), Engineering (inženierija), Maths (matemātika)), jo Ventspils Digitālais centrs jau kopš 2015. gada aktīvi darbojas dažādu digitālo prasmju interešu izglītības jomā, kopumā skolēniem piedāvājot nodarbības 25 tehnoloģiju virzienos, kurus apgūst ap 700 dalībnieku, reizi nedēļā visa mācību gada laikā apmeklējot Digitālo centru. Šobrīd gan tas nav iespējams klātienē, bet spējam nodrošināt visu nepieciešamo attālinātam darbam. Ir izveidotas mācību programmas, iegādāti datori, 3D printeri, robotu komplekti, sporta droni, digitālās foto un video kameras un cits nepieciešamais aprīkojums. Katru gadu dažādus izglītojošus pasākumus Digitālajā centrā apmeklē arī vairāk nekā 1500 pieaugušo.

Visi četri Latvijā topošie Zinātnes centri ir savstarpēji saistīti, tie tiek realizēti Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecības un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” ietvaros. Lai arī katra pilsēta realizē savu projektu individuāli, tomēr visi strādājam, sadarbojoties un rēķinoties viens ar otru – apzināti arī katrs izvēlējāmies savu darbības jomu, lai nepārklātos, jo saprotam, ka Latvija ir maza. Interesents varbūt vienreiz atbrauks uz Ventspili, vienreiz uz Cēsīm, tāpēc mums ir svarīgi, lai katrā zinātnes centrā ir kaut kas jauns, īpašs un neredzēts, lai mēs viens otru papildinām.

Visi Zinātnes centru izveides projekti ir realizācijas procesā, piemēram, Ventspilī Zinātnes centra ēka ir uzbūvēta, pašlaik aktīvi noris ēkas ārējā apdare, teritorijas labiekārtošana, kā arī iekšdarbi. Ja viss izdosies kā plānots, ēka gada otrajā pusē būs gatava, tālāk notiks ekspozīcijas uzstādīšana, un jau nākamā gada pavasarī plānojam to atklāt un aicināt viesus.

Zinātnes centra tiešā mērķa grupa ir pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, studenti un skolotāji, bet sekundārā mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem, jaunie pētnieki un sabiedrība kopumā. Mani interesē vairāk jaunie pētnieki. Kas ir domāts ar šo mērķa grupu?

Sadarbībā ar Ventspils Augstskolu Ventspils Zinātnes centrā tiks izveidots Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs, kas jauniešiem sniegs iespēju iepazīties ar dažādu jomu zinātniekiem, to izglītības un darba pieredzi, gūt jaunas zināšanas Ventspils Augstskolas speciālistu izstrādātās pētniecības programmās STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), jo īpaši dabaszinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās, kā arī piedalīties dažādos pasākumos (piemēram, Zinātnieku nakts, jauno zinātnieku nometnes u.c.). Jauno dabaszinātņu pētnieku centra mērķis ir piesaistīt jauniešu uzmanību, pārliecinot, ka zinātne var būt ļoti interesanta un saprotama, kā arī veicināt studiju virziena izvēli par labu šai jomai.

Ventspils Augstskolas speciālisti ar savu pieredzi līdzdarbosies Ventspils Zinātnes centra darbības nodrošināšanā un attīstībā, samazinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju studentu aizplūšanu uz ārzemēm, izmantojot zinātniskos pētījumus pilsētā un radot priekšnoteikumus radošai zinātnei.

Papildus mēs plānojam piesaistīt ne tikai Ventspils Augstskolas pasniedzējus, bet arī citu Latvijas augstskolu pasniedzējus, zinātniekus, pētniekus, aicināt viņus runāt ar jauniešiem un pastāstīt, cik interesants ir viss, ko viņi dara.

Jauno pētnieku centrs darbu uzsāks šī gada rudenī, līdz tam sadarbībā ar Ventspils Augstskolu izvērtēsim dažādas mācību programmas, ko augstskola realizē un izvērtēsim, kas varētu būt saistošas arī vidusskolas vecuma bērniem, kā arī apzināsim pašu jauniešu vēlmes, par kādām dabaszinātņu tēmām viņi vēlētos iegūt padziļinātas zināšanas, kas ir tie iemesli, kāpēc viņi izvēlētos vai tieši neizvēlētos augstāko izglītību iegūt kādā dabaszinātņu jomā.

Kā nonācāt līdz idejām par ekspozīciju un visbeidzot līdz pašiem eksponātiem?

Ventspils pilsētas pašvaldība par to, ka Ventspilī varētu veidot zinātnes centru, sāka domāt aptuveni 2014. gadā. Tika izveidota ekspertu grupa, kas apmeklēja dažādus zinātnes centrus visdažādākajās pasaules vietās, izpētīja to darbības jomas, kapacitāti, plusus un mīnusus, eksponātus un izglītības aktivitātes, un atveda mājās milzīgu apjomu ar idejām un skicēm – kas katrā centrā bija interesantākais un vērtīgākais. Pašvaldība ar šiem ekspertiem vairāku gadu garumā vērtēja un analizēja pēc visdažādākajiem kritērijiem, kādi tad varētu būt tie eksponāti, ko varētu izveidot un izvietot Ventspils Zinātnes centrā.

Darba rezultātā tika izstrādātas vairāk nekā 100 dažādu eksponātu tehniskās specifikācijas, un, iesaistot dažādu jomu speciālistus, tika vērtēts, kuri tad būtu perspektīvākie. Rezultātā, vērtējot ēkas izmērus un gaidāmo apmeklētāju plūsmu, citu zinātnes centru pieredzi u.c. aspektus, tika atlasīti 88 eksponāti, kas sadalīti 8 dažādās galerijās – Sporta galerija, Bērnu galerija, Viedo tehnoloģiju galerija, Fizikas un matemātikas galerija, Ģeogrāfijas un pasaules galerija, Cilvēka sevis uztveres galerija, Simulatoru zona un citi eksponāti.

Pagājušajā gadā tika izsludināts metu konkurss par ekspozīcijas idejas koncepcijas izstrādi, kura ietvaros tika izvēlēts mākslinieciskais risinājums, kā šī ekspozīcija kopumā izskatīsies. Pēc tam tika organizēta sarunu procedūra par šī mākslinieciskā risinājuma izgatavošanu un uzstādīšanu. Konkursā uzvarēja un līgums par ekspozīcijas ražošanu noslēgts ar pilnsabiedrību “Nākotnes laboratorija FUTURELAB”, kas ekspozīciju piedāvā veidot kā nelielu nākotnes pilsētiņu ar simboliskām ielām, šķērsieliņām un skvēriem. Cilvēks, ieejot šajās ielās un vadoties pēc apgaismojuma un šīs telpas iekārtojuma, tiks izvests cauri visām ekspozīcijas galerijām un apskatīs katru eksponātu.

Ventspils Zinātnes centrs būšot modernākais šāda veida centrs Eiropā.

Jā, tādu mērķi mēs esam uzstādījuši. Uzreiz jāsaka, ka, protams, tas prasa lielus finanšu līdzekļus, tāpēc jau tagad, plānojot un projektējot katru eksponātu, mēs vērtējam, kāds tas būs atklāšanas brīdī un kā to attīstīsim un uzlabosim nākotnē, kādās mācību programmās to varēs izmantot.

Mēs esam vērtējuši un ņēmuši vērā citu zinātnes centru eksponātu dažādos pielietojumus. Mēs esam analizējuši, kas cilvēkiem patīk, kas liekas interesanti, kas varbūt tik labi vairs nestrādā. Pasaulē zinātnes centri nav nekas jauns, un apmeklētājiem jau ir izveidojies vēlmju un prasību līmenis. Līdz ar to, ja mēs gribam piesaistīt apmeklētājus, lai tie brauc uz Ventspili un atzinīgi novērtē mūsu zinātnes centru, tam ir jābūt atraktīvam, atšķirīgam un pēc iespējas mūsdienīgākam. Mēs centīsimies to mūsdienīgumu ienest ar ļoti plašu tehnoloģiju klāsta izmantošanu.

Jūs minējāt, ka pievērsāt ļoti lielu uzmanību tam, lai saprastu, kas strādā un kas nestrādā.

Galvenā mērķa grupa ir skolas vecuma bērni. Līdz ar to mums ir svarīgi, lai šiem bērniem būtu interesanti un lai viņiem tas apmeklējums liktos saistošs. Tā kā mums bērni nāk uz interešu izglītības nodarbībām, mēs jau esam uzkrājuši lielu pieredzi darbā ar dažādām bērnu un jauniešu vecuma grupām.

Pašlaik pēc citu centru pieredzes redzam, ka ekspozīcijā ir jābūt virtuālajai realitātei. Ir kāda daļa bērnu, kam vecāki jau ir nopirkuši virtuālās realitātes brilles, un kas ir jau kaut ko pamēģinājuši mājas apstākļos, bet zinātnes centrā mēs plānojam to visu padarīt krāšņāku, bagātīgāku, pievienojot arī izglītojošo funkciju. Mums ir plānota simulatoru zona, kur virtuālā realitāte apvienosies ar kustību.

Vai varam cerēt, ka skolēns, izejot no Jūsu zinātnes centra, sāks interesēties par zinātni un nākotnē kļūs par zinātnieku?

Darīsim visu, lai tas izdotos. Reizē ar eksponātu ražošanu, tiek izstrādātas arī 22 dažādas mācību programmas, no tām 18 ir bērniem, skolēniem un studentiem, 4 pedagogiem par katru STEM virzienu un 12 izglītojošas aktivitātes – 6 tehniski radošās darbnīcas un 6 zinātnes šovi.

Visas šīs programmas būs sasaistītas ar Zinātnes centrā izvietotajiem eksponātiem, lai mācību programmas ietvaros veiktu interaktīvas un praktiskas aktivitātes, kas ļaus praktiski izmēģināt un redzēt skolā un citur teorētiski apgūtu materiālu vai dzirdētu informāciju.

Vēlreiz atgriežoties pie Jauno dabaszinātņu pētnieku centra. Pētniecība jau faktiski ir kompetence. Vai Jūs plānojat attīstīt šo kompetenci caur šīm mācību programmām?

Jā, tās noteikti būs mācību programmas un arī attīstīsim interešu izglītības nodarbības, ko tagad jau Digitālais centrs dara un ko mēs paplašināsim kopā ar izveidotajiem eksponātiem. Mēs regulāri veidosim jaunas nodarbības tieši STEM jomā, paplašināsim dažādas ar dabaszinībām saistītas aktivitātes – fiziku, matemātiku, ģeogrāfiju. Ventspilī jau pašlaik bērniem ir ļoti plašas iespējas mācīties dažādas digitālās prasmes – robotiku, programmēšanu, foto un video apstrādi u.c., liksim klāt arī dabaszinātņu jomas, lai viņi mācās.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Ilona Gehtmane–Hofmane

Lasīts 1764 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")