Jaunumi

Iznākusi Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata angļu valodā – informatīvi bagātīgs izdevums, kas vēsta par aktuālajiem Latvijas zinātnieku pētījumiem un projektiem visās zinātņu nozarēs  

Iznākusi Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata angļu valodā – informatīvi bagātīgs izdevums, kas vēsta par aktuālajiem Latvijas zinātnieku pētījumiem un projektiem visās zinātņu nozarēs   

Š.g. aprīlī iznācis jaunais Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmatas izdevums angļu valodā (Latvian Academy of Sciences 2021), kura koncepciju jau trešo gadu tās radošā komanda veido kā informatīvi piesātinātu un visaptverošu pārskatu par pēdējā gada sasniegumiem Latvijas zinātnē. Izdevuma mērķauditorija ir ārvalstu akadēmiskās aprindas, pētnieki, investori, zinātnes politikas eksperti un citi profesionāļi un interesenti gan Eiropā, gan citviet pasaulē. Izdevuma drukātie eksemplāri nonāks pie minētajām auditorijām ar Latvijas diplomātisko un ekonomisko misiju palīdzību, bet jebkuram interesentam jau šobrīd ir pieejama izdevuma e-versija, kas publicēta Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā (Publishing>Annual Reports).

Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, LZA viceprezidents un izdevuma galvenais redaktors, iepazīstina ar jaunā izdevuma saturisko aploci:

“Cerībā, ka reizē ar pavasara atnākšanu mazināsies pandēmijas traumatiskās blaknes izglītībai, zinātnei, ekonomikai un sabiedrībai kopumā, Latvijas Zinātņu akadēmija jau aprīlī var iepriecināt Eiropas savienības partnervalstu zinātņu akadēmijas un kolēģus plašajā pasaulē ar kārtējo Gadagrāmatu angļu valodā – “Latvian Academy of Sciences Yearbook 2021”.

Ar Latvijas Ārlietu ministrijas palīdzību šo krāsaino un arī informatīvo izdevumu saņems mūsu valsts vēstniecības ārzemēs, lai vēstītu par Latvijas zinātnieku pētījumiem un projektiem ne tikai mūsdienās tik aktuālajās Covid-19 izpētes un apkarošanas tēmās, bet arī par visu zinātņu spektru. Kā ik gadus arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības pasaulē ar Gadagrāmatas palīdzību ir ieinteresētas uzrunāt partnerus abpusēji izdevīgai sadarbībai, un tādās reizēs ar izdevniecības “Zinātne” atbalstu sagatavotais izdevums kalpos par teicamu zinātnes politikas argumentu.

Starptautiskos partnerus Gadagrāmata iepazīstina ar 2020. gadā notikušajām izmaiņām LZA vadībā un sniedz lietišķu ieskatu visu akadēmijas vadības un zinātnes koordinācijas struktūru darbības virzienos un uzdevumos, kā arī lietišķu kontaktu uzņemšanai tik nepieciešamo informāciju par ievēlēto personālsastāvu. Kā ik gadu krājumu ievada LZA prezidenta akadēmiķa Ivara Kalviņa uzruna, kurā viņš iepazīstina ar akadēmijas mērķu pozicionējumu zinātnes inovāciju jomā. Savukārt ar valsti reprezentējošu vēstījumu pie zinātnes partneriem pasaulē vēršas Latvijas prezidente (1999-2007), akadēmiķe Vaira Vīķe Freiberga, kura konsekventi sadarbojas ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un kuras atziņas iedvesmo ilgtspējīgas zinātnes politikas attīstīšanai.

Gadagrāmatas ievaddaļu veido Latvijas zinātnieku raksti par valsts izglītības un zinātnes stratēģijas jautājumiem, kuru vidū vēlos izcelt modernas un uz zinātnes attīstību centrētam valsts tēlam tik nozīmīgo informāciju par topošā Ventspils Inovāciju un zinātnes centra projektu. Galvenās sadaļas ir veltītas ieskatam inovatīvos atklājumos medicīnā un farmakoloģijā, ziņojumiem par sasniegumiem fundamentālajos un lietišķajos pētījumos informācijas tehnoloģiju un enerģētikas, materiālzinātņu, astrofizikas, medicīnas un ķīmijas jomā. Latvijas ekonomikas bilancē nozīmīga ir bioloģijas, lauksaimniecības un veselīgas pārtikas industrijas loma, tādēļ atbilstošos augstskolu pētnieciskos centrus un zinātniskos institūtus pārstāvošo speciālistu raksti informē ļauj ielūkoties šo nozaru aktualitātēs. Bet humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji iepazīstina ar atziņām senās Ēģiptes un baltu vēsturē, mākslā un Latvijas iedzīvotāju demogrāfiskajās prognozēs.

Vissirsnīgākais paldies par jaunā izdevuma projekta koordināciju pienākas LZA prezidenta padomniecei starptautiskajos jautājumos Ilzei Trapencierei, tulkotājam LZA goda doktoram Eduardam Bruno Deksnim un redaktorei Antrai Legzdiņai, eksakto zinātņu rakstu redaktoram LZA goda loceklim Namejam Zeltiņam, bet par Gadagrāmatas vizuālās pievilcības nodrošinājumu paldies māksliniecei Intai Sarkanei un izdevniecībai “Zinātne”!”

Lasīts 1480 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")