Jaunumi

Ieviesta un pielāgota metode no pacienta materiāla iegūto primāro krūts audzēja šūnu kultivēšanai 3D in vitro

Ieviesta un pielāgota metode no pacienta materiāla iegūto primāro krūts audzēja šūnu kultivēšanai 3D in vitro

Rīgas Stradiņa universitātes Onkoloģijas institūta, Molekulārās ģenētikas laboratorijas pētnieki Dina Nitiša, Nityanand Jain, Dr.med. Arvīds Irmejs, Dipl.pharm. Valdis Pirsko un Dr.biol. Inese Čakstiņa ieviesuši un adaptējuši pacienta materiāla primāro krūts audzēja šūnu 3D kultivēšanas metodi.

“Jaunu pretvēža līdzekļu, vēža diagnostikas metožu un biomarķieru izstrādē liela nozīme ir eksperimentālajiem vēža modeļiem, t.sk., vēža šūnu kultivēšanai in vitro. Tradicionālās 2D adherentās krūts vēža šūnu kultūras pakāpeniski tiek aizstātas ar 3D kultivēšanas metodēm (piemēram, sferoīdu jeb mammosfēru pieeja, organoīdu pieeja), lai palielinātu kultivēšanas efektivitāti un sekmētu in vitro modeļa atbilstību sākotnējam audzējam,” stāsta pētnieku grupas vadītāja Inese Čakstiņa.

Pilotpētījuma mērķis bija validēt krūts vēža 3D kultivēšanā (organoīdu) iegūto kultūru spēju atdarināt sākotnējā audzēja fenotipiskās iezīmes, transkriptomiskās iezīmes un hierarhiskās diferenciācijas pakāpi in vitro. Pilotpētījuma ietvaros no krūts vēža primāro audzēju punkcijas biopsijas paraugiem tika iegūtas gan 3D, gan 2D (klasiskās) šūnu kultūras. Iegūto kultūru krūts dziedzera attīstībā/krūts vēža ģenēzē iesaistīto embrionālo cilmšūnu marķieru (Sox2, Nanog, Oct4), transkripcijas faktoru (Snail, Slug, Gata3, Sox9) un attīstības signālceļu marķieru (Cripto–1, Notch/CSL, Wnt/βkatenīna) transkriptomiskās ekspresijas profils tika salīdzināts ar attiecīgā primārā audzēja un 2D kultūru profilu.

Pilotpētījuma rezultāti parādīja, ka 3D sistēmā kutlivētās šūnas pēc dažādu gēnu ekspresijas profila ir tuvākas pirmārajiem audzēja audiem, nekā 2D (jeb klasiski) kultivētas tā paša pacienta materiāla šūnas. Papildus 3D organoīdu kultivēšanas nianšu apguvei pētnieku grupa apmeklēja prof. Hansa Kleversa (Hans Clevers) laboratoriju Hubrehta institūtā, Utrehtē, Nīderlandē.

Pilotpētījums ir ļāvis aprobēt un validēt krūts vēža 3D kultivēšanas metodi kā pamatu personalizētās krūts vēža terapijas izstrādei Latvijā. Turpmāk plānots izmantot šo modeļsistēmu krūts vēža diagnostikas, kā arī terapijas efektivitātes izvērtēšanas biomarķieru identifikācijā, salīdzinot ekstracelulāro vezikulu sastāvu gan primārajos audos, gan 3D kultūrās un attiecīgā krūts vēža pacienta asinīs, kas ļautu nākotnē izsekot terapijas gaitai un efektivitātei, izmantojot salīdzinoši mazinvazīvas bioloģiskā materiāla iegūšanas metodes.

Vairāk par pilotpētījumu un tā rezultātiem lasiet žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” B daļas 2021. gada 1. numurā publicētajā orģinālrakstā – Dina Nitiša, Nityanand Jain, Arvīds Irmejs, Valdis Pirsko, Inese Čakstiņa “Primāro krūts audzēju transkriptomisko iezīmju rekapitulācija no pacienta materiāla iegūtās in vitro 3D kultūrās” (Recapitulation of transcriptomic characteristics of primary breast tumours in patient–derived 3D cultures in vitro).

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Inese Čakstiņa un Ilona Gehtmane–Hofmane
Avots:“Zinātnes Vēstnesis”, Nr. 5 (610), 2021. gada 31. maijs (pdf).

Foto: Inese Čakstiņa un zinātniskā grupa sanāksmē 2021. gada maijā Zoom tiešsaistes platformā.

________________________________________

* LZA zinātniskā žurnāla "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis", A un B daļas tīmekļvietne www.lasproceedings.lv .

Lasīts 345 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")