Jaunumi

“Latvijas kultūras vēsture” – visaptverošs vēstījums par kultūras mantojumu un kultūras procesiem Latvijā daudzu gadsimtu garumā

“Latvijas kultūras vēsture” – visaptverošs vēstījums par kultūras mantojumu un kultūras procesiem Latvijā daudzu gadsimtu garumā

Nule apgāds “Jumava” laidis klajā apjomīgu akadēmisku rakstu izdevumu “Latvijas kultūras vēsture” – visaptverošu vēstījumu par kultūras mantojumu un kultūras procesiem Latvijā daudzu gadsimtu garumā, iekļaujot aktuālās norises arī par pēdējām desmitgadēm.

Projekts septiņu gadu garumā tapis akadēmiķa, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Ojāra Spārīša vadībā. Pie izdevuma strādājuši 22 autori, un viņu uzdevums bijis sarežģīts – ietvert visu Latvijas kultūras vēsturi pēc iespējas konspektīvākā, bet arī saistošā un dzīvā vēstījumā. Izdevums ir 752 lappušu biezs, tajā ir 14 nodaļas, ko papildina vairāk nekā 1000 fotogrāfijas un attēli, kā arī pārskatāmas hronoloģiskas notikumu tabulas. Norisēm Latvijas kultūras telpā izsekots no senākajām liecībām par cilvēku klātbūtni Latvijas teritorijā līdz pat mūsdienām.

Par izdevuma priekštecēm var uzskatīt, piemēram, Jāņa Strauberga 1937. gadā sarakstīto grāmatu “Rīgas vēsture”, Andreja Johansona 1970. gados trimdā radīto grāmatu “Latvijas kultūras vēsture 1710–1800”, apgāda “Zvaigzne” 2003. gadā šai tēmai veltīto piecu autoru izdevumu, kā arī pirms sešiem gadiem iznākušo Latvijas Zinātņu akadēmijas četru sējumu akadēmisko rakstu krājumu “Latvieši un Latvija”.

“Beletristika kultūras vēsturē nav īstais žanrs. Šie raksti nav esejistiski, bet tie ir būtību atklājoši, faktus hronoloģiskā rindā virknējoši un cēloņsakarības arī parādoši. Tādējādi katra nozare, kas mums ir – vēsture, muzeju kultūra, valodas vēsture, mitoloģija, folklora, literatūra, grāmatniecība, bibliotēku zinātne, mūzika, teātris, kino, arhitektūra, māksla, mode – tas ir minimālais komplekts, ar ko tauta var lepoties,” skaidro Ojārs Spārītis.

Izdevums definē latviskajai identitātei nozīmīgākās garīgās un materiālās vērtības, iezīmē nācijas vietu kopējā civilizācijas vēsturē, kā arī mijiedarbību ar citām tautām, mēģinot pēc iespējas objektīvāk atklāt, kāda loma mūsu kultūras vēsturē bijusi krieviem, poļiem, zviedriem, vāciešiem un citām tautām.

Uz ārzemju auditoriju orientēta, grāmata būs labs izziņas materiāls arī Latvijas lasītājiem, ir pārliecināts Ojārs Spārītis: “Šīs grāmatas lasītāji varētu būt Latvijas inteliģence, kurai vajag šķērsgriezumu, īsu, konspektīvu priekšstatu, tāpat Latvijas vidusskolu publika, Latvijas studentija. Savukārt eiropieši grib redzēt, kas mūsos ir no Eiropas, jo beigu beigās mēs esam šai Eiropā ienākuši atpakaļ, un tādējādi mūsu kultūras potenciālu mums vajag parādīt.” Izdevums tiks tulkots arī vācu valodā.

Papildu informācija:
Lasīts 395 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")