Jaunumi

LZA sveic zinātniekus, akadēmisko saimi, topošos zinātniekus un skolotājus UNESCO Pasaules zinātnes mieram un attīstībai dienā!

LZA sveic zinātniekus, akadēmisko saimi, topošos zinātniekus un skolotājus UNESCO Pasaules zinātnes mieram un attīstībai dienā!

Latvijas zinātnieki, akadēmiskā saime, topošie zinātnieki un skolotāji!

Latvijas Zinātņu akadēmija sirsnīgi sveic jūs Zinātnes dienā! Latvijai kā mazai valstij un nācijai ir īpaši svarīgi attīstīt savas tautas intelektuālo potenciālu, bet tas ir iespējams vienīgi veicot ieguldījumus mūsu valsts izglītības sistēmā, zinātnē, pētniecībā un inovācijā. Tikai tāda sabiedrība, kas apzinās zināšanu un citu garīgo vērtību nozīmi ilgtspējīgas valsts izaugsmē, spēj nodrošināt sev un saviem bērniem pārtikušu un laimīgu dzīvi. Apzinoties, ka cilvēces progresa galvenais virzītājspēks ir zinātne, pētniecība un inovācija, mums kā mazai nācijai ir jāliek lietā visus mums pieejamos līdzekļus, lai šajās jomās Latvija būtu starp līderiem pasaulē.

Šogad Zinātnes dienā mēs pievēršam īpaši uzmanību arī globālajiem procesiem, kuri lielā mērā noteic un noteiks mūs civilizācijas attīstības iespējas uz planētas Zeme. Visu valstu zinātnieki ceļ trauksmi un aicina visu valstu valdības apzināties, ka mūsu civilizācija atrodas milzīga izaicinājuma priekšā, kā sabalansēt skaitliski nemitīgi augošās cilvēces vēlmes dzīvot labāk un patērēt vairāk ar ierobežotajiem dabas resursiem un globālā vides piesārņojuma strauju palielināšanos. Zinātnieki ir nonākuši pie secinājuma, ka siltumnīcas gāzu izmešu pieaugums ir nekavējoties jāaptur – pirms globālā sasilšana vēl nav sasniegusi to robežu, aiz kuras šī procesa ietekme uz klimatu ir kļuvusi neatgriezeniska. Kritiskais +1,4 oC globālās temperatūras pieaugums ir kritiski tuvu!

Ar gandarījumu varam konstatēt, ka vadošo valstu valdības arvien vairāk ieklausās zinātniekos un mēģina rast risinājumus, kā sabalansēt augošās industrijas un lauksaimniecības ģenerēto izmešu daudzuma kontroli ar nepieciešamību apmierināt cilvēces vajadzības pēc pārtikas, mājokļiem un visa cita bez kā mēs šobrīd nespējam iedomāties mūsu ikdienu.

Latvijas un visas pasaules zinātnieki un inženieri strādā pie risinājumiem, kas atļautu mums samazināt enerģijas patēriņu un nodrošināt pāreju uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Tas ietver sevī gan saules un vēja enerģijas izmantošanas efektivitātes kāpināšanu, gan jaunu enerģijas iegūšanas paņēmienu izstrādi. Latvijā un tās Zinātņu akadēmijā tiek veikti pētījumi, kā plašāk ieviest videi visdraudzīgākās atjaunojamās enerģijas – ūdeņraža tehnoloģijas. Nevienu vairs nepārsteidz tas, ka Rīgas ielās pārvietojas ar ūdeņradi darbināmi trolejbusi, bet tie ir tikai šo tehnoloģiju izmantošanas pirmie soļi Latvijā. Tomēr arī tie ir kļuvuši iespējami, pateicoties Latvijas zinātnieku un inženieru sadarbībai. Tam sekos ar ūdeņradi darbināmas lokomotīves, smagās automašīnas, traktori un citi energoietilpīgi spēkrati, kuru darbināšanai ūdeņraža kā ekoloģiski tīrākās degvielas pielietošana ir arī ekonomiski izdevīga. Tiek meklēti arī paņēmieni, kā efektīvāk pārvērst saules gaismu elektrībā, kā palielināt ogļskābās gāzes akumulāciju, paplašinot mežu platības un paaugstinot koksnes masas pieauguma ātrumu. Zinātnieki aktīvi strādā pie vēja enerģijas ieguves efektivitātes kāpināšanas, izstrādājot jaunus vēja ģeneratoru tipus, un šajos pētījumos Latvijas Zinātņu akadēmija ir viens no iniciatoriem un dzinējspēkiem.

Latvija var kļūt par vienu no Eiropas laimīgākajām un zaļākajām valstīm, vienlaikus nezaudējot savu ekonomiskās konkurences spēju. Bet tas ir iespējams, tikai veicinot izglītības un zinātnes sadarbību un atbalstot to ar investīcijām – gan talantīgos cilvēkos, gan arī nodrošinot iespēju zinātnei, pētniecībai un inovācijai būt par ekonomiskās izaugsmes un zaļās domāšanas virzītājspēku! Lai mums visiem veicas, strādājot mūsu valsts izaugsmei!

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, profesors Ivars Kalviņš

2021. gada 10. novembrī 

Lasīts 241 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")