Konkursi

Latvijas Zinātņu akadēmija izsludina vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu konkursu 2022. gadam

Latvijas Zinātņu akadēmija izsludina vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu konkursu 2022. gadam

Šodien, 18. maijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts pieņēma lēmumu izsludināt LZA balvu konkursu 2022. gadam, piešķirot astoņas vārdbalvas:

Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā;
Frīdriha Candera balvu astronomijā;
Gustava Vanaga balvu ķīmijā;
Tālivalža Vilciņa balvu socioloģijā;
Kārļa Ulmaņa balvu tautsaimniecībā;
Dītriha Lēbera balvu tiesību zinātnē;
Kaspara Buša balvu meža ekoloģijā un mežkopībā;
Arvīda Kalniņa balvu mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē.

 

Kandidātus vārdbalvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtē katras balvas ekspertu komisija. Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai vienā (1) eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) izvirzītāja ieteikums,
2) izvirzītais darbs,
3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi*,
4) autora parakstīta iesniegtā darba īsa anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.
 
Jaunajiem zinātniekiem 2022. gadā LZA piešķirs piecas vārdbalvas:
 
Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā;
Vitauta Tamuža balvu mehānikā;
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā;
Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā;
Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā
 
un trīs jauno zinātnieku balvas.

 

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistriem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Konkursam var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem. Konkursā iesniedzamie dokumenti: 

1) motivēts LZA īstenā locekļa, zinātniskā institūta vai augstākās mācību iestādes senāta vai domes ieteikums, kurā dots īss konkursā iesniedzamā darba vērtējums un jaunā zinātnieka vispārējo zinātnisko aktivitāšu raksturojums;
2) konkursa darbs, norādot uz titullapas institūta vai augstskolas nosaukumu, darba nosaukumu latviešu un angļu valodā, autora vārdu, uzvārdu, pilsētu, kur tas veikts un gadu, darba vadītāju; uz titullapas jābūt norādei LZA jauno zinātnieku darbu konkursam;
3) darba īsa anotācija (līdz 1 lpp.) latviešu valodā, kuru parakstījis autors;
4) publicēto darbu saraksts (ja tādi ir);
5) uzziņu lapa par darba autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, darba vieta, doktorantūra, maģistrantūra vai to beigšanas gads, mājas un darba pilnas adreses un telefoni, elektroniskā pasta adrese*.
 
Konkursā iesniegtos darbus vērtē LZA ekspertu komisijas. Godalgotie darbi glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, pārējos izsniedz autoriem atpakaļ.

Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV-1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889) līdz 2021. gada 24. septembrim.

*Personas datu, ko satur konkursam iesniegtie pieteikumi, apstrāde notiek atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas Personas datu apstrādes politikai (4.1.15. punkts).

Papildu informāciju sk. šeit

Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu piešķiršanu (apstiprināts LZA Prezidija sēdē 2014. gada 10. februārī, pdf). 

Lasīts 2724 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")