Konkursi

Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Stradiņa universitāte izsludina konkursu Paula Stradiņa balvas piešķiršanai medicīnā par izciliem pētījumiem medicīnas zinātnē vai ievērojamu zinātnisku veikumu praktiskajā ārstniecībā.

Paula Stradiņa balvu piešķir individuāliem zinātniekiem par nozīmīgiem zinātniskiem darbiem: publicētajām monogrāfijām, vienotas tematikas zinātnisko darbu kopām, vai jebkurā citā veidā noformētiem vispāratzītiem panākumiem praktiskajā ārstniecībā.

Kandidātus Paula Stradiņa balvai medicīnā var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās vai akadēmiskās struktūrvienības, medicīnas profila pētniecisko institūtu padomes, medicīnas profila zinātniskās biedrības un asociācijas.

Izvirzot kandidātus Paula Stradiņa balvai, iesniedzami šādi dokumenti:

    1. Izvirzītāja ieteikums, kas iekļauj ziņas par izvirzītā balvas kandidāta zinātnisko darbu vai veikumu praktiskajā medicīnā,
    2. Balvas kandidāta Curriculum vitae, norādot darba un mājas adresi, tālruni un e-pasta adresi.

Dokumenti Paula Stradiņa balvai medicīnā iesniedzami LZA sekretariātā, nosūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2024. gada 27. septembrim.

Personas datu, ko satur konkursam iesniegtie pieteikumi, apstrāde notiek atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas Personas datu apstrādes politikai (4.1.15. punkts).

Par Paula Stradiņa balvu

Pauls Stradiņš (1896–1958) – latviešu ķirurgs, onkologs un medicīnas vēsturnieks. Balva medicīnas zinātnē un tās vēsturē, par ievērojamu zinātnisku veikumu praktiskajā ārstniecībā. Paula Stradiņa balva turpina Medicīnas vēstures muzeja 1983. gadā iedibinātās Paula Stradiņa balvas tradīcijas. Kopš 1991. gada 14. novembra balvu piešķir kopīgi LZA un MVM, kopš 2014. gada arī ar RSU. No 2025. gada balvu piešķir LZA un RSU.

Medicīnas zinātnē balvu saņēmuši: V. Rudzīte, V. Utkins (1992), K. J. Keggi (1994), J.. O. Ērenpreiss (1996), K. K. Zariņš, I. Lazovskis (1998), J. Kļaviņš (2000), J. Volkolākovs (2002), A. Bļugers (2004), A. Skaģers (2006), B. Zariņš (2008), J. Gardovskis (2010), V. Pīrāgs (2011), R. Lācis (2014), A. Pētersons (2016), G. Laganovska (2018), A. Jumtiņš (2020), P. Stradiņš (2022).

Balvu medicīnas vēsturē saņēmuši: V. Kaņeps, J. Stradiņš (1983), P. Gerke, B. Petrovs (1984), V. Derums, A. Georgijevskis (1985), Ņ. Stradiņa, P. Zabludovskis (1986), K. Arons, J. Ļisicins (1987), K. Vasiļjevs, A. Vīksna (1988), A. Kaikaris, V. Kalniņš (1989), H. Millers-Dics, I., J. Krūmaļi (1990), J. Āboliņš, A. Alksnis (1991), Dz. Alks (1993), A. Dirbe (1995), J. Strupulis (1997), Z. Čerfass, E. Larsens (1999), J. Salaks, V. Kalnbērzs (2001), J. Vētra (2003), K. Habriha, V. Jākobsons (2005), E. Platkājs (2007), Ē. Ezerietis (2008), J. Gaujēns (2009), F. Ungers (2009), L. Alikmets (2011), G. Belēvičs (2013), R. Šengelija (2015), D. Baltiņa, M. Baltiņš (2017), A. M. Somma (2019), G. Gerhards (2024).

Baltijas valstu zinātņu akadēmijas sadarbībā ar UNESCO nacionālajām komisijām izsludina kopīgu stipendiju konkursu zinātniecēm “Baltijas stipendija sievietēm zinātnē 2024” ar pietiekšanās laiku līdz 2024. gada 5. jūlijam. Deviņas izcilas Baltijas zinātnieces katra saņems stipendiju 7000 eiro apmērā, novērtējot viņu līdzšinējo sniegumu un sekmējot tālākus pētījumus.

Pieteikumus var iesniegt gan jaunās zinātnieces, kuras pašlaik studē doktorantūrā vai strādā pie sava promocijas darba Baltijas valstu augstskolās vai pētniecības iestādēs, gan arī zinātnieces, kuras ir ieguvušas doktora grādu ne senāk kā pirms septiņiem gadiem un strādā kādā no Baltijas valstu augstskolām vai pētniecības iestādēm.

“Esmu gandarīts, ka šogad īstenojam projektu, kura mērķis ir stiprināt Baltijas valstu sadarbību. Īpaši nozīmīgi ir attīstīt kopīgu sadarbību zinātnes jomā, kas ir pamatnosacījums katras valsts un visa Baltijas reģiona attīstībai. Šī stipendija būs būtisks atbalsts jaunajām zinātniecēm, kuru ieguldījums zinātnes izcilības vairošanā Baltijas reģionā ir neatsverams,” uzsver Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents profesors Ivars Kalviņš.

Visās Baltijas valstīs tiks piešķirtas divas stipendijas dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu jomā – viena doktora grāda kandidātei un viena zinātņu doktorei.

Papildus Igaunijā tiks piešķirta arī viena stipendija zinātņu doktorei sociālo zinātņu jomā, bet Latvijā un Lietuvā – katrā viena stipendija zinātņu doktorei sociālo un humanitāro zinātņu jomā.

Kopīgās stipendijas mērķis ir atbalstīt sievietes zinātnieces, lai viņas varētu veidot karjeru zinātniskās pētniecības jomā Baltijas valstīs: nacionālajos konkursos iecerēts izvērtēt un sniegt atbalstu labākajām Baltijas valstu jaunajām zinātniecēm to virzībā uz izcilību zinātnē, kā arī popularizēt jauno zinātnieču sasniegumus un iedrošināt talantīgākās studentes izvēlēties zinātnieces profesiju.

Stipendiju konkursu Latvijā rīko Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.

Stipendijas pretendentes pieteikumus aicinātas iesniegt, aizpildot pieteikuma anketu, kas apstiprināma ar derīgu elektronisko parakstu, un nosūtot to uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. laikā no 2024. gada 3. jūnija līdz 2024. gada 5. jūlijam.

Stipendijas dokumentācija, ieskaitot pieteikuma anketu, pieejama Latvijas Zinātņu akadēmijas tīmekļvietnē.

 

Par UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas apvieno 194 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un rūpējas par Latvijas interešu un pieredzes pārstāvniecību UNESCO darbības jomās starptautiski.

Plašāk: www.unesco.lv un Facebook.com/UNESCOLNK.

 

Par Latvijas Zinātņu akadēmiju

Zinātņu akadēmija Latvijā tika izveidota 1946. gadā. 1990. gada 15. martā tika izveidota LZA – Eiropas valstīm raksturīga klasiska tipa personālakadēmija, kas darbojas kā ievēlētu izcilu zinātnieku un citu gara darbinieku kopums. LZA ir nacionālas un starptautiskas nozīmes daudznozaru zinātnes un inovācijas izcilības, ekspertīzes un popularizēšanas centrs, kā arī Latvijas zinātnes pārstāve starptautiskā vidē.

Plašāk: www.lza.lv un Facebook.com/latvijaszinatnuakademija.

 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas komunikācijas konsultante
Mob. tālr. (+371) 29683396 | E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ilze Stengrevica, Latvijas Zinātņu akadēmijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob. tālr. (+371) 26385060 | E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Kontaktiem stipendijas pretendentēm:
Ilze Trapenciere, Latvijas Zinātņu akadēmijas Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja
Mob. tālr. (+371) 27897704 | E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta 2023. gada 17. oktobra lēmumu tiek izsludināts konkurss “Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2023. gadā”, kas šogad notiks divdesmit otro reizi.

Pieteikumus konkursam ir tiesīgi iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā esošie zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu fakultātes, kā arī LZA īstenie locekļi.

Pieteikums konkursam sastāv no publicējamās daļas, kas ietver darba nosaukumu, institūta nosaukumu un sasnieguma raksturojumu plašākam interesentu lokam saprotamā veidā, un nepārsniedz 800 rakstu zīmes. Nepublicējamā pieteikuma daļa var būt veidota kā īsa anotācija ar papildu informāciju par darba saturu un tā atspoguļojumu zinātniskajā literatūrā, patentos, monogrāfijās un citur.

Pieteikumi konkursam nosūtāmi uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. no š.g. 18. oktobra līdz 6. decembrim plkst. 17.00. Saņemtie pieteikumi tiek izvērtēti līdz decembra beigām, kad LZA Prezidijs apstiprina un izsludina gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu sarakstu.

Ar konkursa rezultātiem kopš 2002. gada var iepazīties sadaļā Zinātnes sasniegumu konkurss.

Konkursa nolikums [pdf.]

Papildu informācija:
Dr.chem. Alma Edžiņa
LZA Senāta zinātniskā sekretāre
Tālr. +371 67223931
E pasts. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos, enerģētikas attīstības veicināšanai un inovāciju vides veidošanai,
Latvijas Zinātņu akadēmija un AS “Latvenergo” izsludina konkursu ”Gada balva” 2023.

 

Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas balvas:

- profesora Alfrēda Vītola balva par izcilu devumu enerģētikā;
- divas balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā;
- piecas balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem (vecumā līdz 40 gadiem).
 
Pretendentus var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) locekļi, zinātnisko institūtu domes vai padomes, AS “Latvenergo”, universitāšu un augstskolu senāti un fakultāšu domes. Balvas piešķir ekspertu komisija.

Izvirzot pretendentus, līdz 2023. gada 17. oktobrim jāiesniedz šādi dokumenti (divos eksemplāros):

- motivēts izvirzītāja iesniegums;
- pretendenta Curriculum vitae (CV), aicinām tajā norādīt datus par kvalifikāciju, pieredzi un kontaktinformāciju, nenorādot sensitīva rakstura informāciju;
- izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā;
- izvirzītais darbs (darbu kopa).

Apbalvoto zinātnisko vai praktisko darbu viens eksemplārs tiek nodots glabāšanai AS ”Latvenergo”.

Materiāli iesniedzami: LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā (adrese: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050. Uzziņām: 67223633, 67223931, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) vai AS “Latvenergo” Personāla vadības funkcijā (adrese: Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230. Uzziņām: 29160161, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Paziņojums [pdf.]

Valsts emeritēto zinātnieku padome (Padome) izsludina konkursu valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanai.

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendents vai institūcija, kas viņu ieteikusi, iesniedz Padomē sekojošus dokumentus:

  1. Attiecīgās institūcijas lēmumu.
  2. Pretendenta dzīves gaitas aprakstu (CV).
  3. Pretendenta zinātnisko darbu sarakstu, kurā atsevišķi norādītas zinātniskās monogrāfijas un raksti, kuri ir publicēti WoS vai Scopus referētos izdevumos.
  4. Pretendenta izstrādāto un publicēto mācību grāmatu un metodisko līdzekļu sarakstu.
  5. Pretendenta vadībā izstrādāto promocijas darbu sarakstu.
  6. Starptautisko projektu sarakstu, kuru izpildē pretendents ir piedalījies.

Dokumenti iesniedzami digitāli, nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Ieteicējas institūcijas lēmums un pretendenta CV iesūtāmi ar elektronisko parakstu; CV var tikt iesūtīts ar pretendenta ieskenēto parakstu. Dokumenti iesniedzami līdz 2023. gada 30. septembrim.

Neskaidrību gadījumos lūgums sazināties ar Valsts emeritēto zinātnieku padomes zinātnisko sekretāri Ligitu Āzenu: T. 29215144, E-pasts. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pretendentus, kuri ir iesnieguši dokumentus iepriekšējos konkursos, nepieciešamības gadījumā aicinām iesniegt papildu informāciju.

Dokumenti tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 “Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība”.

Papildu informācija: sadaļā “Valsts emeritētie zinātnieki” Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā.

 

Otrdien, 16. maijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts lēma par ikgadējā balvu konkursa izsludināšanu. 2024. gadā tiks piešķirtas 14 vārdbalvas, tostarp sešas vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, papildus tiks piešķirtas četras jauno zinātnieku balvas.

2024. gadā tiks piešķirtas šādas LZA vārdbalvas:

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā;
Edgara Siliņa balva fizikā;
Jāņa Endzelīna balva valodniecībā un baltoloģijā;
Teodora Celma balva filozofijā;
Paula Stradiņa balva medicīnā;
Gustava Vanaga balva ķīmijā;
Kaspara Buša balva meža ekoloģijā un mežkopībā;
Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē.
 

Kandidātus vārdbalvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtē katras balvas ekspertu komisija. Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai vienā eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) izvirzītāja ieteikums;
2) izvirzītais darbs;
3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi*;
4) autora parakstīta iesniegtā darba īsa anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.
 

Jaunajiem zinātniekiem 2024. gadā LZA piešķirs:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā;
Vitauta Tamuža balvu mehānikā;
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā;
Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā;
Solomona Hillera balvu jaunajiem doktoriem biomedicīnā un jaunu zāļu izstrādē;
Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā un četras jauno zinātnieku balvas.
 

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistriem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Konkursam var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem. Konkursā iesniedzamie dokumenti: 

1) motivēts LZA īstenā locekļa, zinātniskā institūta vai augstākās mācību iestādes senāta vai domes ieteikums, kurā dots īss konkursā iesniedzamā darba vērtējums un jaunā zinātnieka vispārējo zinātnisko aktivitāšu raksturojums;
2) konkursa darbs, norādot uz titullapas institūta vai augstskolas nosaukumu, darba nosaukumu latviešu un angļu valodā, autora vārdu, uzvārdu, pilsētu, kur tas veikts, un gadu, darba vadītāju; uz titullapas jābūt norādei LZA jauno zinātnieku darbu konkursam;
3) darba īsa anotācija (līdz 1 lpp.) latviešu valodā, kuru parakstījis autors;
4) publicēto darbu saraksts (ja tādi ir);
5) uzziņu lapa par darba autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, darba vieta, doktorantūra, maģistrantūra vai to beigšanas gads, mājas un darba adreses un telefoni, elektroniskā pasta adrese*.
 

Konkursā iesniegtos darbus vērtē LZA ekspertu komisijas. Godalgotie darbi glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, pārējos izsniedz autoriem atpakaļ.

Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV-1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889) līdz 2023. gada 22. septembrim.

Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu piešķiršanu (apstiprināts LZA Prezidija sēdē 2014. gada 10. februārī, pdf).

Informāciju par 2023. gada LZA balvu laureātiem sk. šeit.

*Personas datu, ko satur konkursam iesniegtie pieteikumi, apstrāde notiek atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas Personas datu apstrādes politikai (4.1.15. punkts).

1 lapa no 5
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")