Konkursi

Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jauno zinātnieku pētījumus organiskajā ķīmijā, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” iedibina LZA ārzemju locekļa Edvīna Vedēja (1941-2017) vārdā nosaukto balvu un izsludina konkursu jaunajiem zinātņu doktoriem par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā. 

Vispārīgie noteikumi:

 • Balvu konkursam var pieteikties organiskās ķīmijas nozares zinātņu doktori, kuri aizstāvējuši savu promocijas darbu Latvijā pēdējo 5 gadu laikā.  
 • Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 balva 2000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) no Edvīna Vedēja atraitnes Patricia Anderson dāvinājuma līdzekļiem. 
 • Personu, kurai konkursa kārtībā ir piešķirta balva, svinīgi apbalvo ar LZA goda rakstu LZA pavasara pilnsapulces laikā. 

Lai pieteiktos balvu konkursam, pretendentam jāiesniedz: 

 • promocijas darbs; 
 • publikācijas saistībā ar promocijas darbu; 
 • pretendenta CV; 
 • promocijas darba vadītāja rekomendācija.  

Pretendentiem jāaugšupielādē minētie dokumenti un jāaizpilda konkursa elektroniskā pieteikuma anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājas lapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „Edvīna Vedēja balva” līdz 2022. gada 30. novembrim (ieskaitot). 

Ja kādu no failiem neizdodas augšupielādēt konkursa elektroniskā pieteikuma anketā, pretendentiem tie jāiesniedz līdz 2022. gada 30. novembrim, nosūtot tos uz RTU Attīstības fonda e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi „Edvīna Vedēja balvas konkursam” vai jānogādā uz RTU Attīstības fonda biroju, Paula Valdena iela 3, 236. kabinets, Rīga, LV-1048, ievietojot dokumentus slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Edvīna Vedēja balvas konkursam”. 

Konkursa nolikums [pdf].

Lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos, enerģētikas attīstības veicināšanai un inovāciju vides veidošanai, Latvijas Zinātņu akadēmija un AS ”Latvenergo” izsludina konkursu ”Gada balva” 2022

Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas balvas:
 
profesora Alfrēda Vītola balva par izcilu devumu enerģētikā;
divas balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā;
piecas balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem (vecumā līdz 40 gadiem).
 

Pretendentus var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) locekļi, zinātnisko institūtu domes vai padomes, AS ”Latvenergo”, universitāšu un augstskolu senāti un fakultāšu domes. Balvas piešķir ekspertu komisija. 

Izvirzot pretendentus, līdz 2022. gada 17. oktobrim jāiesniedz šādi dokumenti (divos eksemplāros):

motivēts izvirzītāja iesniegums; 
pretendenta Curriculum vitae (CV), aicinām tajā norādīt datus par kvalifikāciju, pieredzi un kontaktinformāciju, nenorādot sensitīva rakstura informāciju;
izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā; 
izvirzītais darbs (darbu kopa).

 

Apbalvoto zinātnisko vai praktisko darbu viens eksemplārs tiek nodots glabāšanai AS ”Latvenergo”.

Materiāli iesniedzami:

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā (adrese: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV 1050. Uzziņām: 67223633, 67223931, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) vai AS „Latvenergo” Personāla vadības funkcijā (adrese: Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230. Uzziņām: 29160161, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Paziņojums [pdf]. 

Ar enerģētikas nozari tiešā veidā ik dienu saskaras katrs Latvijas iedzīvotājs un bez šīs tautsaimniecībai būtiskās nozares attīstības nav iespējama arī valsts izaugsme. Tādēļ, lai veicinātu nozares un zinātnes attīstību, izceltu izcilu jauno zinātnieku veikumu vai mūža devumu enerģētikā, ir iedibināta AS „Latvenergo” un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Gada balvas pasniegšana zinātniekiem. Šis ir viens no galvenajiem nozares notikumiem, kas ik gadu pulcē Latvijas vadošos inženiertehnisko zinātņu mācībspēkus, pētniekus, nozares ekspertus un līderus, AS „Latvenergo” speciālistus un LZA pārstāvjus.

Šodien, 21. jūnijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts lēma par balvu konkursa izsludināšanu – 2023. gadā tiks piešķirtas 11 vārdbalvas, to skaitā piecas vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, un papildus – četras jauno zinātnieku balvas.

2023. gadā tiks piešķirtas šādas LZA vārdbalvas:

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā;
Heinricha Skujas balva bioloģijā;
Friča Brīvzemnieka balva folkloristikā, etnogrāfijā un arheoloģijā;
Viļa Plūdoņa balva literatūrzinātnē;
Kaspara Buša balva meža ekoloģijā un mežkopībā;
Paula Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs.

 

Kandidātus vārdbalvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtē katras balvas ekspertu komisija. Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai vienā eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) izvirzītāja ieteikums;
2) izvirzītais darbs;
3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi*;
4) autora parakstīta iesniegtā darba īsa anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.

 

Jaunajiem zinātniekiem 2023. gadā LZA piešķirs:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā;
Vitauta Tamuža balvu mehānikā;
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā;
Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā;
Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā

 

un četras jauno zinātnieku balvas.

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistriem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Konkursam var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem. Konkursā iesniedzamie dokumenti:

1) motivēts LZA īstenā locekļa, zinātniskā institūta vai augstākās mācību iestādes senāta vai domes ieteikums, kurā dots īss konkursā iesniedzamā darba vērtējums un jaunā zinātnieka vispārējo zinātnisko aktivitāšu raksturojums;
2) konkursa darbs, norādot uz titullapas institūta vai augstskolas nosaukumu, darba nosaukumu latviešu un angļu valodā, autora vārdu, uzvārdu, pilsētu, kur tas veikts un gadu, darba vadītāju; uz titullapas jābūt norādei LZA jauno zinātnieku darbu konkursam;
3) darba īsa anotācija (līdz 1 lpp.) latviešu valodā, kuru parakstījis autors;
4) publicēto darbu saraksts (ja tādi ir);
5) uzziņu lapa par darba autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, darba vieta, doktorantūra, maģistrantūra vai to beigšanas gads, mājas un darba pilnas adreses un telefoni, elektroniskā pasta adrese*.

Konkursā iesniegtos darbus vērtē LZA ekspertu komisijas. Godalgotie darbi glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, pārējos izsniedz autoriem atpakaļ.

Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV-1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889) līdz 2022. gada 23. septembrim.

*Personas datu, ko satur konkursam iesniegtie pieteikumi, apstrāde notiek atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas Personas datu apstrādes politikai (4.1.15. punkts).

 

Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu piešķiršanu (apstiprināts LZA Prezidija sēdē 2014. gada 10. februārī, pdf).

Informāciju par 2022. gada balvu laureātiem sk. šeit.

SIA "ITERA Latvija” sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un nodibinājumu "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina konkursu balvu piešķiršanai ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs.

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas balvas, katra 3000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, kā arī par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu.

Lai izvirzītu pretendentu balvu konkursam, tā izvirzītājam jāiesniedz:

 • motivēts izvirzītāja iesniegums;
 • ziņas par pretendentu (Curriculum Vitae), norādot darba un mājas adresi, telefonu, personas kodu, e-pasta adresi;
 • izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);
 • izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā (ja nav iespiestā veidā, pietiek ar elektronisko versiju).

Pretendentiem vai tā izvirzītājam​ minētie dokumenti vienā eksemplārā jāiesniedz RTU Attīstības fondā, Kaļķu ielā 1, 418. kabinetā, ievietojot tos slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA „ITERA Latvija” gada balvu konkursam”, kā arī elektroniski (ar ieskanētām parakstu lapām)  jānosūta uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2021. gada 31.oktobrim (ieskaitot). 

Konkursa nolikums.

Vairāk: RTU AF. 

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta 2021. gada 12. oktobra lēmumu tiek izsludināts ikgadējais konkurss “Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2021. gadā”.

Pieteikumus konkursam ir tiesīgi iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā esošie zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu fakultātes, kā arī LZA īstenie locekļi.

Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. no š.g. 18. oktobra līdz 3. decembrim plkst. 15.00. Saņemtie pieteikumi tiek izvērtēti līdz š.g. 17. decembrim, bet līdz decembra beigām LZA Prezidijs apstiprina gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu desmitniekā iekļuvušos pieteikumus.

Pieteikums konkursam sastāv no publicējamās daļas, kas ietver darba nosaukumu, institūta nosaukumu un sasnieguma raksturojumu plašākam interesentu lokam saprotamā veidā, un nepārsniedz 800 rakstāmzīmes. Nepublicējamā pieteikuma daļa var būt veidota kā īsa anotācija ar papildu informāciju par darba saturu un tā atspoguļojumu zinātniskajā literatūrā, patentos, monogrāfijās un citur.

Gada nozīmīgākie sasniegumi tiek iedalīti teorētiskās zinātnes un lietišķās zinātnes sasniegumos. LZA Prezidijam ir tiesības izņēmuma kārtā iekļaut gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstā vairāk nekā desmit darbus, ja pēdējie divi vai trīs no tiem novērtēti vienādi, kā arī piešķirt LZA prezidenta Atzinības rakstus.

2020. gada Nozīmīgāko zinātnes sasniegumu konkursa laureātu apbalvošanas ceremonijas videoieraksti pieejami LZA Facebook lapā šeit

Informācija:
Dr.chem. Alma Edžiņa
LZA Senāta zinātniskā sekretāre
Tālr. +371 67223931
E pasts. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos, enerģētikas attīstības veicināšanai un inovāciju vides veidošanai, Latvijas Zinātņu akadēmija un AS ”Latvenergo” izsludina konkursu ”Gada balva” 2021. 

Paziņojums 2021 (pdf). 

Ar enerģētikas nozari tiešā veidā ik dienu saskaras katrs Latvijas iedzīvotājs un bez šīs tautsaimniecībai būtiskās nozares attīstības nav iespējama arī valsts izaugsme. Tādēļ, lai veicinātu nozares un zinātnes attīstību, izceltu izcilu jauno zinātnieku veikumu vai mūža devumu enerģētikā, ir iedibināta AS "Latvenergo” un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Gada balvas pasniegšana zinātniekiem. Šis ir viens no galvenajiem nozares notikumiem, kas ik gadu pulcē Latvijas vadošos inženiertehnisko zinātņu mācībspēkus, pētniekus, nozares ekspertus un līderus, AS "Latvenergo” speciālistus un LZA pārstāvjus.

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")