Zinātņu Nodaļas

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas darbība aprīlī

7. aprīlī research.com – akadēmiskā platforma zinātniekiem – ir publicējusi 2022. gada top zinātnieku datus, kur ķīmijas zinātņu jomā LZA FTZN īstenais loceklis Jevgeņijs Kotomins ir ierindots Nr. 3113 (https://research.com/scientists-rankings/chemistry/lv) pasaules ranga tabulā.

Rangs ir veidots, izmantojot H-index datus, ko apkopojis Microsoft, un tajā ir iekļauti tikai ievērojami zinātnieki, kuru H-index ir vismaz 40. Pilna ranga tabula pa valstīm atrodama: https://research.com/scientists-rankings/chemistry.

14. aprīlī notika L'Oréal, UNESCO LNK un LZA Latvijas stipendiju “Sievietēm zinātnē” Latvijas ekspertu komisijas sēde, kurā piedalījās pieci LZA FTZN locekļi.

19. aprīlī LZA Senāts, atbilstoši LZA Statūtu 3.9. punktam, apstiprināja LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas 2022. gada 16. marta sēdē pieņemto lēmumu par LZA goda doktora grāda inženierzinātnē (Dr.h.c.sc.ing.) piešķiršanu AS “Latvenergo” izpētes un attīstības direktoram, Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas viceprezidentam Dr.oec. MĀRIM BALODIM.

20. aprīlī notika tradicionāla LZA FTZN sēde veltīta eksakto jeb STEM priekšmetu apgūšanas problēmas risināšanai Latvijā. RTU attīstības direktors Dr.oec. Arturs Zeps nolasīja referātu “Rīgas Tehniskās universitātes pieredze STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) izglītības veicināšanā”. Ziņojumā Arturs Zeps analizēja eksakto zinātņu situāciju Latvijā. Salīdzinoši ar pārējam ES valstīm tā ir vidējā līmenī, bet lielas bažas izraisa tas, ka tikai 5% no skolēniem kārto centralizēto eksāmenu (CE) fizikā un CE matemātikā. Vidējais vērtējums ir tikai 36%. Lai risinātu šo problēmu, RTU strādā trīs virzienos: motivācijas un intereses veicināšana, satura izstrāde STEM priekšmetos un kopienas un atbalsta sistēmas veidošana talantīgiem jauniešiem. Motivācijas un intereses veicināšanas mērķis ir stimulēt bērnu interesi par STEM priekšmetiem, piedāvājot 2.-9. klases skolēniem neformālās izglītības nodarbības, tādējādi parādot viņu turpmākās studiju un karjeras iespējas inženierzinātņu jomās. RTU Bērnu un jauniešu universitāte darbojas kopš 2014. gada. Kopumā strādā 4 centri – Rīgā, Ādažos, Ogrē, Babītē, kuros katru gadu mācībās tiek iesaistīti vairāk nekā 400 bērni. Projekta «STEAM licejs» mērķis ir izveidot bezmaksas tiešsaistes mācību platformu vidusskolas līmeņa matemātikas, fizikas un ķīmijas priekšmetiem, lai tie būtu pieejami jebkurā laikā un vietā skolēniem un pirmo kursu studentiem. Savukārt padziļinātās apguves kursi «Fizika II» un «Ķīmija II» ir domāti, lai veicinātu dabaszinātņu apguves kursu pieejamību un kvalitatīvu eksakto priekšmetu padziļinātu apguvi arī to skolu skolēniem, kuru rīcībā nav atbilstošu resursu – nodrošinot profesionālus mācībspēkus, piemērotas telpas un atbilstošu mācību materiālu saturu. Jau tagad RTU Inženierzinātņu vidusskola dot iespēju apdāvinātiem un spējīgiem Latvijas pilsētu un reģionu jauniešiem iegūt mūsdienīgu, kvalitatīvu un darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanai orientētu vispārējo vidējo izglītību eksakto zinātņu virzienā. Skolai ir 1. vieta Latvijas mazo skolu reitingā.

Sēdes otrajā daļā RTU Tālmācības studijas centra direktors Dr.phys. Atis Kapenieks iepazīstināja ar referātu no cikla “Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības raksti”: “Starpdisciplinārs pētījums, kā tradicionālo e-studiju tehnoloģiju transformēt reālā Digitālā laikmeta mācību ekosistēmā”.ARTSS-EDU tehnoloģija projekta ietvaros ir pārbaudīta pamatskolas (sākot no 4. klases), vidusskolas un augstskolas līmenī. Visos līmeņos tika iegūti pielietojami rezultāti. Lietotāju uzvedības datu vizualizācija atļauj noteikt katrā kursa tēmā dalībnieku sākotnējo zināšanu līmeni, zināšanu līmeņa progresu mācību procesā, kā arī zināšanu līmeni pēc tēmas pabeigšanas. Ikvienu mācību priekšmetu var adaptēt ARTSS-EDU rīkam un izmantot mācību kvalitātes monitoringā.

Diskusijā izskanēja vairāki priekšlikumi par padziļinātu matemātikas un fizikas apmācību Latvijas skolās. Sēdes ierakstu sk. šeit: https://youtu.be/236TCebs0nY.

22. aprīli notika Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas sēde. LZA FTZN ir šīs organizācijas kopējais loceklis.

Sagatavoja LZA FTZN zinātniskā sekretāre Sofja Negrejeva

Lasīts 964 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")