Zinātņu Nodaļas

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas (FTZN) darbība 2020. gada 1. pusgadā

 1. gada pirmais pusgads bija ļoti nozīmīgs gan LZA, gan FTZN darbībā, jo LZA Pavasara pilnsapulcē bija paredzētas jaunas LZA vadības, t.sk. nodaļu priekšsēdētāju vēlēšanas. 22. janvārī, klātesot LZA prezidentam Ojāram Spārītim, notika LZA FTZN pilnsapulce. Par LZA FTZN zinātnisko un organizatorisko darbu 2019. gadā un priekšlikumiem darbam 2020. gadā sēdes dalībniekus pēdējo reizi informēja nodaļas priekšsēdētājs Jānis Spīgulis, kuram šopavasar noslēdzās četru gadu ievēlēšanas termiņš. J. Spīguļa darbības rezultāti FTZN: (1) ieviestas trīs apakšnodaļas: Matemātikas/informātikas, Fizikas un inženierzinātņu sekcija, kurām ir noteiktas tiesības piedāvāt jaunus akadēmijas locekļu kandidātus; (2) ieviesti stingri ekspertīzes kritēriji un izrēķināts vidējais līmenis katrai nodaļā pārstāvētajai zinātnes nozarei; (3) aktivizēta nodaļas padomes darbība ar mērķi virzīt labākos kolēģus Latvijas valsts un LZA apbalvojumiem. FTZN ir spēkā princips - vēlēt jaunus locekļus, vadoties no viņu sasniegumiem zinātnē nevis administratīvā statusa. FTZN augsti novērtēja priekšsēdētāja devumu nodaļas attīstībā, akceptēja izvirzītos priekšlikumus nodaļas darbībai 2020. gadā un respektēja viņa vēlmi atkārtoti nekandidēt uz šo amata vietu. O. Spārītis prezentēja savu redzējumu par LZA atjaunošanu un attīstību nākotnē, LZA Prezidija sastāvu un LZA prezidenta amata kandidātu.

 

LZA 2020. g. gadagrāmatas sastādīšana

 

No 8. janvāra  līdz  15. martam darbs saistīts ar LZA Gadagrāmatas sastādīšanu un rediģēšanu: 

 1. FTZN 2019. g. darba pārskata sagatavošana;
 2. LZA locekļu adrešu sarakstu pārbaudīšana;
 3. LZA locekļu atskaišu pārbaudīšana un analīze;
 4. LZA locekļu publikāciju un Hirša indeksa SKOPUS datu bāzē pārbaudīšana un analīze.

 

Izgudrojumi un inovācijas

 

 • Latvijas Zinātņu akadēmija regulāri atbalsta izgudrotājdarbību Latvijā. Šogad top Izgudrojumu un inovāciju izstādes, kuras notiks divās Latvijas pilsētās: Jelgavā un Rīgā. Akadēmijas vadība  (LZA viceprezidents A.Krasņikovs, akad. M. Greitāns) darbojas komisijā“Cilvēku resursu piesaiste inovācijām”, atbalsta Latvijas tautsaimniecības “Atbalsta kustība” biedrību, starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes „Minox 2020” darbību  un iedvesmo kolēģus uz līdzdalību. Akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis eksponētos izgudrotājdarbības sasniegumus aktīvi popularizē Latvijā un ārzemēs.
 • 22. februārī izbraukuma sēde Rīga Tehniskā universitātē (RTU) bija iespēja iepazīties ar universitātes zinātniskajām aktualitātēm, ar  pētniekiem un doktorantiem kopīgi pārrunāt sadarbību zinātnes, inovāciju un komercializācijas jomās. 

 

Latvijas 2019. gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu  atlase un novērtēšana

 

 1. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika 2019. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremonija.

Latvijas zinātnes 2019. gada labāko zinātnes autoru un darbu grupu zinātniskie ziņojumi FTZN sēdēs:

 1. Ar referātu "Teorētiski aprēķini jauniem materiāliem enerģijas iegūšanai un uzkrāšanai" uzstājās LU CFI vadošais pētnieks, LZA korespondētājloceklis Roberts Eglītis.
 2. Par tēmu "Vispusīgā redzes sistēmas funkcionalitātes izpēte darbā ar Latvijā izstrādātu inovatīvu volumetrisko 3D ekrānu" referēja LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorante Tatjana Pladere.
 3. Ar referātu “Izstrādāta jauna līdzstrāvas elektroapgādes sistēma ražošanas industrijai” uzstājās Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta sc.ing. Pēteris Apse-Apsītis.

Referāti no cikla “LZA prezidenta  Atzinības raksts” nolasīja:

“Pašorganizēšanās procesu teorētiskā modelēšana perspektīvos perovskītos zaļajai enerģētikai” Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta  Dr.phys. Dmitrijs Zablockis.

“Radīta jauna pieeja fosforescējošu organisku materiālu izstrādei no šķīdumiem gatavotajās organiskajās gaismu izstarojošajās diodēs” LZA korespondētājloceklis Sergejs Beļakovs un RTU Dr.chem. Kaspars

            Traskovskis

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas  sadarbība ar jaunajiem zinātniekiem

 

 • Labāko jauno doktoru atlase un novērtēšana fizikā, mehānikā un materiālzinātnē.
 • Nodaļa piešķir LZA Vitauta Tamuža vārdbalvu mehānikā Dr.sc.ing. Andrim Freimanim par promocijas darbu “Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridinamikas teorijā”. Darba vadītājs Dr.sc.ing. A. Paeglītis.
 • LZA piešķir L. un M.Jansonu vārdbalvu jaunajiem zinātniekiem fizikā:

Dr.phys. Kasparam Pudžam par  darbu –“Elektrisko un termoelektriskoīpašību pētījumi dažadu morfoloģiju organiskās plānās kārtiņās”. Darba vadītājs  Dr.phys. A.Vembris.

 • LZA piešķir Jauno zinātnieku balvu Dr.phys. Virgīnijai Vītolai par promocijas darbu “Elektroniskie ierosinājumi un procesi luminiscentā ilgi spīdošā SRAL2O4 materiālā”. savienojumos”. Darba vadītājs  Dr.phys. K.Šmits.

 

Labāko jauno doktoru un maģistru atlase un novērtēšana fizikā, inženierzinātnē un materiālzinātnē sadarbībā ar firmu L`ORÉAL Baltic.

 • Valstī izsludinātā ārkārtējā situācij sakrita ar L`ORÉAL Baltic stipendijas "Sievietēm Zinātnē" konkursu. Ekspertīzē no FTZN piedalījās akadēmiķi Mārcis Auziņš, Andrejs Krasņikovs, Andrejs Siliņš, Andris Šternbergs, J. Spīgulis, bet materiālu sagatavošanā - zinātniskā sekretāre Sofja Negrejeva.
 • Par savu ieguldījumu zinātnē 6 000 eiro balvu 2020. gadā saņem Dr.chem. Iveta Pugajeva, Mg.sc.ing. Aiga Ivdre un Mg.sc.chem. Ivita Bite no Latvijas, Dr. Rima Budvītīte (Rima Budvytyte)  un Mg.sc. Dominika Dapkute (Dominika Dapkute) no Lietuvas, kā arī Dr. Mārja Grosberga (Maarja Grossberg) un Mg.sc. Lisandra Menēzisa (Lisandra Meneses) no Igaunijas.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas sadarbība ar Latvijas universitātēm

 

 1. februārī notika LZA FTZN izbraukuma sēde Rīga Tehniskajā universitātē (RTU),

ko organizēja jaunievēlētais LZA korespondētājloceklis Sandris Ručevskis un RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs (par sēdi lasiet laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” 2020. gada 9. marta numurā). Sēdē tika apstiprināti FTZN balsojuma rezultāti, saskaņā ar kuriem ievēlēts nodaļas priekšsēdētājs, četri LZA Senāta locekļi un divi pārstāvji LZA Statūtu grozījumu komisijā.

 

FTZN sadarbība ar lielajiem uzņēmumiem

 

LZA mājas lapā referātu  "E-mobilitāte: attīstība šobrīd un nākotnes tendences” nopublicēja LZA goda doktors  Dr.sc.ing. Āris Žīgurs, kurš aprakstīja e-auto evolūciju, ekspansiju un globālās" tendences.

 

 1. maijā un 17. jūnijā notika FTZN pirmās tiešsaistes sēdes Zoom platformā.

Sēdēs piedalījās vismaz 40 dalībnieki, tostarp trīs ārzemju locekļi: Raimonds Čiegis no Lietuvas, Dainis Draviņš un Jānis Vārna no Zviedrijas. Sēdes tēma bija no cikla LZA FTZN sasniegumi. Videoieraksti ir pieejami FTZN.

FTZN sēžu video ierakstīšana un interneta sniegto iespēju izmantošana sakaru uzturēšanā ar LZA ārzemju locekļiem un komandējumā esošiem nodaļas locekļiem būtu noteikti attīstāma un nostiprināma nākotnē.

 

Zinātniskā sekretāre                                                              Sofja Negrejeva

 

Lasīts 1341 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")