Zinātņu Nodaļas

INŽENIERZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU NODAĻAS IZVEIDOŠANAS IESPĒJAS LZA

Iepriekšējā LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas izbraukuma sēdē (26.02.2020) Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) gan universitātes rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, gan zinātņu prorektors akadēmiķis Tālis Juhna atkārtoti izteica aicinājumu inženierzinātņu attīstības vārdā veidot īpašu nodaļu LZA. (Detalizēts pamatojums šim aicinājumam ir atrodams "Zinātnes Vēstneša" 2020. gada 9. marta numurā). Jaunu zinātņu nodaļu veidošana ir saistīta ar LZA attīstības iespējām. Gribu uzsvērt, ka zinātņu nodaļu veidošanās LZA ir dabīgs process. LZA Harta (5. pants, 2. rindkopa, 3. teikums) saka: "Lai sekmētu starpdisciplināru problēmu risināšanu un radniecisko zinātņu pārstāvju kontaktus, akadēmijas locekļi izveido Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātņu nodaļas". LZA statūti (5.7. p. otrais teikums) šo iespēju precizē: "Nodaļas izveidošanu, darbības pamatvirzienus un nosaukumu apstiprina LZA pilnsapulce". Zinātņu nodaļu autonomija pasvītro arī LZA Statūtu 5.7.5. punkts "Konkrētu nodaļas programmu un reglamentu LZA darbības mērķu un virzienu īstenošanai pieņem un apstiprina pati nodaļa".

Gribu atgādināt, ka pirms 16 gadiem demokrātiskā ceļā 2004. gada laikā izveidojās LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, kuru apstiprināja LZA Rudens pilnsapulcē 2004. gada 26. novembrī. Šīs nodaļas veidošanā ieinteresēto akadēmijas locekļu aktivitātēm gada garumā varam izsekot, iepazīstoties ar Gadagrāmatā 2005 aprakstītajiem notikumiem. Ar gandarījumu varu konstatēt, ka Lauksaimniecības un mežu zinātņu nodaļas darbība ir ievērojami cēlusi LZA prestižu.

Domāju, ka inženierzinātņu attīstībai Latvijā būtisku ieguldījumu varētu dot Inženierzinātņu un tehnoloģiju nodaļas izveidošana Latvijas Zinātņu akadēmijā. Nodaļu varētu veidot LZA locekļi no visām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendētās Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozares daudzajām apakšnozarēm. Gribu uzsvērt, ka LZA locekļiem tiek dota iespēja vienlaicīgi darboties vairāku zinātņu nodaļu sastāvā. LZA attīstībai ļoti svarīgi ir, lai zinātņu nodaļas aktīvi sadarbotos ar augstskolām un zinātniskajām institūcijām, kā arī ar starptautiskām un Latvijas zinātni pārstāvošām organizācijām. Tagad Inženierzinātņu un tehnoloģiju nodaļas izveidošanā ieinteresētajiem LZA locekļiem ieteicams pašorganizēties, lai izstrādātu dokumentu projektus, kuri pamatotu nodaļas izveidošanu un raksturotu tās darbības pamatvirzienus. Ar šiem dokumentu projektiem ir jāiepazīstina LZA Prezidijs un Senāts ar nolūku panākt, ka jaunās nodaļas izveidošanas jautājums tiek iekļauts LZA Rudens pilnsapulces darba kārtībā.

Andrejs Siliņš,
LZA ģenerālsekretārs

 

Lasīts 1652 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")