HSZN

Zinātnieku apbalvošana LZA pavasara pilnsapulcē

Zinātnieku apbalvošana LZA pavasara pilnsapulcē

2023. gada 27. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulcē notika zinātnieku apbalvošana.

Vairākas zinātnieku grupas un individuālie pētnieki, kuri piedalījās LZA rīkotajā 2022. gada zinātnes sasniegumu konkursā, bet neiekļuva divpadsmit laureātu vidū, saņēma LZA prezidenta atzinības rakstus un LZA Senāta pateicības.
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta atzinības rakstus saņēma sekojoši humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji:

LZA īstenā locekle Kristiāna Ābele par monogrāfija “Voldemārs Zeltiņš”. Rīga: Neputns, 2021 [decembris]. 360 lpp.; Kristiāna Ābele un monogrāfisks apcerējums “Ainava ar gleznotāju” grāmatā “Purvītis”. Sast. L. Slava. Rīga: Neputns, 2022. 385.–529. lpp.

LZA korespondētājloceklis Raivis Bičevskis par grāmatu “Sabiedrība bez pasaules”. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 568 lpp.

Rūta Muktupāvela, Anda Laķe un Baiba Tjarve par monogrāfiju “Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi”. Rūtas Muktupāvelas, Andas Laķes un Baibas Tjarves zinātniskajā redakcijā. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, izd. Jāņa Rozes apgāds, 2022. 477 lpp.

Katrīna Teivāne par monogrāfisko albumu “Laikmets un fotogrāfija: Roberts Johansons”. Rīga: Neputns, 2022. 366 lpp.


Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta pateicību saņēma LZA goda loceklis Arnolds Klotiņš par pētījumu “Mūzika bēgļu gaitās: Latviešu mūzikas dzīve un jaunrade pēckara Eiropā 1944–1951”. Rīga: LU LFMI, 2022. 542 lpp.

LZA goda doktoram Ilgonim Bērsonam tika pasniegta Viļa Plūdoņa balva literatūrzinātnē par ilggadīgiem nopelniem latviešu literatūras pētniecībā.

Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē saņēma Mg.philol., Mg.translat. Madara Stāde (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte) par darbu “Etniskās un nacionālās gastroidentitātes romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts””. Vad. Dr.philol. I. Kalniņa.

Jauno zinātnieku balvu saņēma Ph.D. Līga Romāne-Kalniņa (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte) par darbu “Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums Baltijas valstu prezidentu runās – korpusā balstīta kritiskā diskursa analīze”. Vad. Dr.philol. I. Karapetjana.


Fotogalerija (c Jānis Brencis).


Pilnsapulces ieraksts pieejams šeit.

Lasīts 456 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")