HSZN

Pētījums par drošības aspektiem Latvijas vēsturē

Pētījums par drošības aspektiem Latvijas vēsturē

Neilgi pirms Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas LU Akadēmiskajā apgādā klajā nākusi vēsturnieka Gunta Zemīša apjomīgā monogrāfija “Drošības aspekti Latvijas vēsturē. No vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām”.

Ierosmi darba tapšanai autors guvis, vadīdams studiju kursu par šo tematu Biznesa augstskolā Turība. Grāmata radīta ar mērķi noskaidrot, kā izpaudušies draudi Latvijas vēsturē, un atklāt to komplicēto raksturu. Darba ievadā autors atzinis: “Ideālā variantā tas varētu vairot izpratni par nacionālo drošību, lai laikus identificētu potenciālos draudus un tos novērstu.”

Grāmatas deviņās nodaļās Latvijas vēsture skatīta no drošības aspekta kopš aizvēstures līdz mūsu dienām. Tekstu papildina fotoattēli un kartes, plašs personu rādītājs, avotu un literatūras saraksts.

Vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, anotēdams grāmatu, trāpīgi atzinis: “Akadēmiķa Gunta Zemīša monogrāfija ir pirmais šāda mēroga darbs latviešu valodā, kas raksturo līdz šim maz apzinātu Latvijas vēstures aspektu: drošības un draudu faktoru mijiedarbību Latvijas teritorijā no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Vēsturnieka skatījuma priekšrocība atklājas grāmatas autora prasmē apvienot avotos balstītu faktu materiālu ar pētījumiem tiesību un militārajā vēsturē, starptautiskajās attiecībās un kultūras vēsturē. [..] Grāmata lasāma kā aizraujošs vēstures stāsts un piedāvā jaunu skatījumu uz Latvijas vēsturi.”

Grāmatas vāka noformējumu, izmantojot autora fotogrāfiju, radījusi LU Akadēmiskā apgāda māksliniece Baiba Lazdiņa, grāmatas maketu veidojusi Ineta Priga, par valodu rūpējušās literārā redaktore Agita Kazakeviča un angļu valodas kopsavilkuma tulkotāja Andra Damberga.

Grāmata “Drošības aspekti Latvijas vēsturē. No vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām” tapusi Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzuma punktos” projektā Nr. VPP-IZM-2018/1-0018.

Autors un LU Akadēmiskais apgāds aicina uz grāmatas atvēršanu Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē (Akadēmijas laukumā 1, otrajā stāvā) 18. maijā pulksten 15.

Grāmatu par izdevniecības cenu var iegādāties LU Akadēmiskajā apgādā Aspazijas bulvārī 5, 132. telpā (pagalma ēkā), kā arī LU infocentrā Raiņa bulvārī 19. Tālrunis informācijai: 29333919.

Avots: Pētījums par drošības aspektiem Latvijas vēsturē, LU, 2023. gada 11. maijs. 

Lasīts 413 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")