HSZN

IN MEMORIAM. IMANTS KIRTOVSKIS (24.01.1930-12.09.2020)

IN MEMORIAM. IMANTS KIRTOVSKIS (24.01.1930-12.09.2020)

Ekonomists, profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis Imants Kirtovskis ir dzimis Pleskavas apgabalā, Puškina kalnos. Tēvs – Hristians Kirtovskis, bija agronoms, māte Aleksandra bija skolotāja. 1941. gadā, sākoties karam, Kirtovsku ģimene evakuējās uz Kaļiņinas apgabalu, bet kopš 1945. gada septembra Imants Kirtovskis dzīvoja Rīgā.
1952. gadā viņš beidza Latvijas Valsts universitāti un sāka strādāt Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku. 1957. gadā pēc zinātņu kandidāta grāda iegūšanas viņš kļuva par institūta vecāko zinātnisko līdzstrādnieku, un lasīja lekcijas politekonomijā un ekonomisko teoriju vēsturē vairākās augstskolās Rīgā. Viņu interesēja ekonomiskās domas vēsture.
1961. gadā I. Kirtovskis pārgāja darbā uz Rīgas Politehnisko institūtu, kur sākumā bija Politekonomijas katedras docents, no 1967. gada - Zinātniskā komunisma katedras vadītājs, 1968. gadā kļuva par Politekonomijas katedras vadītāju, bet 1978. gadā pēc ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanas viņu ievēlēja par Politekonomijas katedras profesoru. No 1974. gada līdz 1990. gadam viņš bija Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktors. Līdz pat 1987. gadam viņš turpināja pedagoģisko darbu Rīgas Politehniskajā institūtā. 1990. un 2000. gados I. Kirtovskis docēja dažādās Latvijas augstskolās, tostarp Starptautiskajā Baltijas akadēmijā (agrāk: Baltijas Krievu institūts).
I. Kirtovskis daudz rakstīja, bet vēl vairāk domāja. Viņš ir bijis vairāk kā 50 zinātnisku publikāciju autors un līdzautors, to skaitā ir sociālisma politekonomijas mācību grāmatas un monogrāfijas. I. Kirtovska publikācijas līdz Atmodai bija veltītas sociālisma politekonomijas jautājumiem, jo Latvijā bija sociālisma iekārta, un bija jāzina, kā tādā risināt aktuālas tautsaimniecības problēmas. Taču viņš bija ekonomists, kurš labi zināja ekonomikas teoriju, tāpēc, mainoties ekonomiskajai iekārtai, viņam nebija grūti iedziļināties postsociālisma valsts ekonomiskajos jautājumos. Jau sociālisma periodā I. Kirtovska publikācijās izskanēja jaunas idejas, piemēram, par inflāciju sociālisma zemēs (oficiālā padomju ekonomiskā zinātne apgalvoja, ka sociālisma valstīs inflācijas nav). Pēc Atmodas Imants Kirtovskis straujo notikumu pavērsienu vērtēja piesardzīgi, bet objektīvi, paredzot zaudējumus, ko radīs nepārdomāta rīcība. Taču viņš nekad nav bijis pārmaiņu pretinieks, drīzāk saprātīgs atbalstītājs, kurš, kā daudzi citi, netika uzklausīts.
Par nopelniem zinātnes labā Imants Kirtovskis ir iekļauts Kembridžas sarakstā 2000 izcili 20. gadsimta cilvēki. Viņš apbalvots ar medaļu “Par izcilu darbu” un ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu.
Pēc portāla „Latvijas Krievi” materiāliem.

Sit Tibi Terra levis!

 

Latvijas Zinātņu akadēmija

 

Lasīts 1269 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")