LMZN

LZA LMZN un LLMZA prezidija 26. septembra kopsēde

2022. gada 26. septembrī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

1. Sēdē tika uzklausīti LZA korespondētājlocekļu kandidātu Dr.sc.ing. Evitas Straumītes (pārtikas zinātnes) un Dr.sc.ing.  Jāņa Rižikova (meža zinātnes) - zinātniskie ziņojumi:  

Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs. Biorafinēšanas pieeja – idejas un izstrādāto tehnoloģiju attīstība [pdf].

 

2. LMZN aizklātā balsojumā atbalstīja abus LZA korespondētājlocekļu kandidātus.

3. Akadēmiķe Baiba Rivža ziņoja par Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra simtgades pasākumu 8. septembrī, kurā tika pasniegta Jāņa Lielmaņa balva. Šogad prēmija tika piešķirta LLU Zemkopības institūta selekcijas darba grupai Dr.agr. Alda Jansona vadībā. Jāņa Lielmaņa balvas konkursu par sasniegumiem laukaugu selekcijā, sēklkopībā un šīs nozares popularizēšanu Latvijā rīko Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU).
 
4. Akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa “Sējējs -2022” apbalvošanas pasākumā 16. septembrī, kurā tika sveiktas nominācijas “Zinātne praksē un inovācijas” laureāte Dr.agr. Ilze Grāvīte, 2. vietas ieguvēja Dr.agr. Arta Kronberga un 3. vietas ieguvēja PhD Sarmīte Rancāne.

 

Konkursa “Sējējs 2022” nominācijas “Zinātne praksē un inovācijas” iesniegto darbu vērtēšanā piedalījās LZA LMZN un LLMZA zinātnieki akadēmiķes Baibas Rivžas vadībā. Ilze Grāvīte iesniedza darbu apakšnominācijā "Zinātne inovācijai” – "Jaunu plūmju šķirņu un inovatīvu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un ieviešana ražošanā”; Arta Kronberga iesniedza darbu apakšnominācijā “Zinātne praksei” – "Latvijas sējas kaņepju audzēšana un pārstrāde"; Sarmīte Rancāne iesniedza darbu apakšnominācijā “Zinātne praksei” – “Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās”. Informācija šeit

5. “Lauka skates” – par to norisi informēja Dr.biol. Ina Alsiņa. LMZN sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju katru vasaru organizē lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu izbraukumu skates – konkursus, lai iepazīstinātu ar zinātnieku un doktorantu pētījumiem. Konkursā piedalās lauksaimniecības un meža zinātņu zinātniskie institūti.

6. Akadēmiķe Baiba Rivža informēja par Eranet SusCrop Biodiversity projektu.

7. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” aicina piedalīties Mežzinātnes dienā “Ogleklis vecos mežos un mežaudzēs klimata pārmaiņu laikos” 2022. gada 21.oktobrī. 

8. Par iespējām piedalīties 19. starptautiskajā konferencē RRB 2023 (Renewable resources & biorefineries), kas notiks Rīgā no 2023. gada 31. maija līdz 2. jūnijam, informēja Dr.sc.ing. U. Cābulis. Informācija: https://rrbconference.com/news/.

9. Sakarā ar to, ka ir mainīts Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) nosaukums – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), nepieciešams veikt grozījumus līgumos, kas noslēgti ar LLU.

10. Nodaļa atbalstīja virzīt:

LZA jauno zinātnieku balvai Mg.oec. Amandu Brizgu – (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) – “Nodokļu sloga izmaiņu tendencies un to ietekmējošie faktori Eiropas Savienības dalībvalstīs”;

Paula Lejiņa balvai lauksaimniecības zinātnēs – Dr.biol. Lailu Ikasi (LLU Dārzkopības institūts, vadošā pētniece) – par nozīmīgu devumu ābeļu selekcijā, augļkopības zinātnes un nozares attīstībā.

Kaspara Buša balvai meža ekoloģijā un mežkopībā Dr.habil.geogr. Māri Laiviņu (Valsts mežzinātnes institūts „Silava”).

11. Sēdē tika ierosināts un atbalstīts ieteikt Ingu Moročko Zemkopības ministrijas medaļai “Par centību”. Informācija: https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/par-ministriju/ministrijas-apbalvojumi?nid=929.

12. LZA LMZN zinātniskā sekretāre Zaiga Oborenko informēja par piedalīšanos Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) rīkotajās diskusijās ar politisko partiju pārstāvjiem, kas tika organizētas šī gada 19., 20. un 21. Septembrī. Politiskās partijas tika aicinātas, lai diskutētu un panāktu konceptuālu vienošanos par turpmākajiem lauksaimniecības nozares attīstības scenārijiem, zaļā kursa aktualitātēm, darbaspēka pieejamību, kā arī nodokļu politiku. Uz diskusijām tika aicināti pārstāvji no visām politiskajām partijām, kas kandidē 14. Saeimas vēlēšanās un, kuru reitings 2022. gada augustā – atbilstoši SKDS publicētajiem datiem, pārsniedz 2%. Informācija šeit.

 Sagatavoja LZA LMZN zinātniskā sekretāre Zaiga Oborenko

Lasīts 615 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")