LMZN

Konferences par Eiropas nākotni atgriezeniskās saites pasākums "Eiropa mūsu rokās"  

Konferences par Eiropas nākotni atgriezeniskās saites pasākums "Eiropa mūsu rokās"  

2023. gada 31. martā LZA ģenerālsekretāre Baiba Rivža piedalījās Konferences par Eiropas nākotni atgriezeniskās saites pasākumā "Eiropa mūsu rokās" Jelgavā. 

Konference par Eiropas nākotni no 2021. gada aprīļa līdz 2022. gada maijam norisinājās visā Eiropas Savienībā, un tās mērķis bija aicināt pilsoņus piedalīties diskusijās par Eiropas Savienības izaicinājumiem un prioritātēm. Latvijā šis process veicināja pilsoņu aktīvu iesaisti un interesi par Eiropas Savienības jautājumiem, ļaujot sniegt konkrētus priekšlikumus Eiropas Savienības turpmākai attīstībai.

Aizvadot gandrīz gadu pēc Konferences par Eiropas nākotni noslēguma, pasākuma “Eiropas nākotne mūsu rokās” Jelgavā mērķis bija rosināt diskusiju par paveikto Konferences rezultātu īstenošanā. Pozitīvi vērtējams, ka Konferencē izteiktie priekšlikumi jau ir atspoguļoti Eiropas Savienības šī gada darba programmā. Turpmāk pirms nozīmīgu ES likumdošanas priekšlikumu publicēšanas tiks rīkotas pilsoņu apspriedes, tādējādi sniedzot ES iedzīvotāju pienesumu priekšlikumu izstrādes laikā. 

Vienlaikus nepieciešams apzināties izaicinājumus, ar kuriem Eiropas Savienības pilsoņi saskārās Konferences par Eiropas nākotni gaitā. Tas saistīts gan ar plašo organizāciju un iedzīvotāju līdzdalību, gan apspriesto tēmu loku, gan cenšoties sasniegt sabiedrības daļu, kas ikdienā nav tieši iesaistītas līdzdalības procesos. Secināto ir būtiski ņemt vērā ne vien tāpēc, lai nepieļautu līdzīgas kļūdas nākotnē, bet arī tādēļ, lai uzlabotu Konferences par Eiropas nākotni rezultātu efektīvu un kvalitatīvu ieviešanu praksē. 

Atskata pasākumu par Konferences panāktajiem rezultātiem un tālākajām norisēm, kā arī sabiedrības iesaistīšanas veidiem ES lēmumu pieņemšanas procesā rīkoja Jelgavas novada Europe Direct centrs, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Parlamenta birojs Latvijā ar biedrības Eiropas Kustība Latvijā atbalstu, piedaloties Latvijas Ārlietu ministrijas un Konferences par Eiropas nākotni diskusiju rīkotāju pārstāvjiem.

Pasākuma vieta - Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs - ilgus gadus bija izglītības iestāde (Academia Petrina). Tajā ir mācījušies Latvijas valsts vizionāri, domātāji un valstvīri, t. sk. Jānis Čakste. Ēka pārcietusi II Pasaules kara un okupāciju šausmas, mūsdienās veiksmīgi modernizēta. Te dibināta arī pirmā Latvijas zinātnes biedrība.

Informācijai

Konferences par Eiropas nākotni laikā Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, tika rīkoti dažādi pilsoņu pasākumi – diskusijas, pētījumi, sarunas un festivāli. Konferences noslēgumā tapa gala ziņojums, kurā tika ietverti vairāk nekā 300 konkrēti iedzīvotāju ieteikumi. Darbs pilsoņu priekšlikumu ieviešanā joprojām turpinās. Saskaņā ar Konferences priekšlikumiem jau pieņemti vairāki ES likumdošanas akti, piemēram, par atteikšanos no Krievijas fosila kurināmā, tāpat dažādi ieteikumi veselības un sociālās jomas uzlabošanā.

Avots: Ārlietu ministrija, 31.03.2023. 
Lasīts 422 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")