LMZN

Lauka izmēģinājumu un eksperimentu skatēs prezentē jaunākos sasniegumus lauksaimniecības un meža zinātņu jomās

Lauka izmēģinājumu un eksperimentu skatēs prezentē jaunākos sasniegumus lauksaimniecības un meža zinātņu jomās

Foto - Dainis Lapiņš, LLMZA.

Lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates – konkurss – ir nozīmīgs pasākums lauksaimniecības un meža zinātņu jaunajiem pētniekiem un doktorantiem: tad ir iespēja prezentēt savus projektus un pētījumu rezultātus. Ikgadējās lauka skatēs zinātnisko institūtu vadītāji iepazīstina ar institūtos paveikto un iecerēto dažādās pētījumu jomās.

Skatēs piedalās Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) akadēmiķi un korespondētājlocekļi, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) mācībspēki un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) locekļi. Lauka izmēģinājumu un eksperimentu skates rīko LLMZA ar Latvijas Zemkopības ministrijas atbalstu. Lauka skates koordinē LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītāja, LZA korespondētājlocekle, LBTU profesore Ina Alsiņa. Lauka skatēs ik gadus piedalās LZA ģenerālsekretāre, akadēmiķe, LZA LMZN priekšsēdētāja, LLMZA prezidente, LBTU profesore Baiba Rivža un LZA akadēmiķis, LZA LMZN padomes loceklis, LLMZA viceprezidents, Latvijas Universitātes (LU) profesors Īzaks Rašals.

Šā gada jūnijā – jūlijā aizvadītas astoņas lauka izmēģinājumu – eksperimentu skates: LBTU Zemkopības zinātniskajā institūtā 21. jūnijā, LBTU Augu aizsardzības zinātniskajā institūtā 30. jūnijā, LBTU Lauksaimniecības fakultātē 5. jūlijā, Dārzkopības institūtā (DI) Dobelē 14. jūlijā, LBTU Malnavas koledžā 17. jūlijā, Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā Viļānos 17. jūlijā, Dārzkopības institūta (DI) Pūres pētījumu centrā 20. jūlijā, Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Stendē 20. jūlijā.

Augustā plānotas divas skates: LBTU Tehniskās fakultātes Ulbrokas zinātniskajā centrā 4. augustā un LVMI “Silava” 18. augustā.

21. jūnijs, LBTU Zemkopības institūts Skrīveros. Ar institūta 2023. gada darbības pārskatu iepazīstināja direktore Agrita Švarta.

Skates programmā tika iekļautas sekojošas tēmas: Aivars Jermušs “Augsnes kaļķošanas un minerālā mēslojuma devu ietekme uz ūdeņu kvalitāti, augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem un kultūraugu ražu”; Sarmīte Rancāne “Latvijā selekcionēto un plašāk audzēto daudzgadīgo zālaugu un tauriņziežu šķirņu demonstrējums”; Sarmīte Rancāne, Iveta Gūtmane “Tauriņziežu selekcijas audzētavas. Daudzgadīgo zālaugu maisījumi”; Vija Stesele, Aija Rebāne “Zālaugu selekcijas audzētavas”; Ivo Vēzis, Sarmīte Rancāne, Vija Stesele “Daudzgadīgo zālaugu šķirņu salīdzinājumi un jauno šķirņu apskate”; Anda Rūtenberga-Āva, Agrita Švarta “Augu šķirne – vissvarīgākais elements augkopības rentabilitātes palielināšanai (SĪN izmēģinājumi – zirņi, kartupeļi, kamolzāle)”; Anda Rūtenberga-Āva, Agrita Švarta “Koksnes pelnu efektivitāte augsnes pH līmeņa regulēšanai laukaugiem un salīdzinājums ar citiem kaļķošanas materiāliem”; Agrita Švarta “Pētījumi augsnes bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai (SOILGUARD)”; Anda Rūtenberga-Āva, Agrita Švarta “Laukaugu šķirņu SĪN izmēģinājumi – Bio: vasaras mieži, kaņepes, konvencionālie: ziemas rapsis, vasaras kvieši, vasaras mieži un auzas”.

30. jūnijs, LBTU Augu aizsardzības institūts “Agrihorts”. Institūta direktore Viktorija Zagorska stāstīja par „Agrihorta” sasniegumiem 2022. gadā. Tika realizēti kopumā 18 zinātniskie projekti dažādās pētījuma jomās: AAL lietojums un to potenciāls samazinājums, AAL lietojuma ietekme uz vidi, AAL izmantošana atbilstoši lēmuma atbalsta sistēmas prognozēm, bišu sugu daudzveidība, nezāļu ierobežošana utt.

Direktores vietnieks zinātniskajā darbā Jānis Gailis informēja par pētniecības rezultātiem un 2022. gada sagatavotajiem projektu pieteikumiem.

Doktorante Regīna Rancāne informēja par ābeļu un bumbieru kraupja pētījumiem – slimības attīstība un tās ierobežošana. Vadošā pētniece Jevgenija Ņečajeva uzstājās ar ziņojumu par vējauzas un parastās gaiļsāres sēklu miera periodu un dzīvotspējas saglabāšanos augsnes sēklu bankā.

Kopumā lauka izmēģinājuma skatē tika diskutēts par aktuālajiem jautājumiem Lauksamniecībā un turpmāko tās attīstību un par iespējām rezultātus nodot turpmākai lietošanai zemniekiem un politikas veidotājiem.

5. jūlijs, LBTU Lauksaimniecības fakultātē par veikumu un nākotnes iecerēm ziņoja dekāne Dace Siliņa. Profesore Biruta Bankina informēja par pētniecību augkopībā, bet LF Dzīvnieku zinātņu institūta direktore Diāna Ruska par pētniecību lopkopībā. Savukārt, doktorante Inta Jakobija uzstājās ar ziņojumu “Krūmcidoniju slimības un to ierosinātāji” un LF Augu SĪN centra vadītāja Anda Rūtenberga-Āva referēja “Augu šķirne vissvarīgākais elements augkopības rentabilitātes palielināšanai”.

Ar izmēģinājumiem un pētījumiem augu bioloģijā, mikrobioloģijā, fitopatoloģijā, augu aizsardzībā u.c. virzienos iepazīstināja Ina Alsiņa, Laila Dubova un Biruta Bankina, bet ar pētījumiem dārzkopībā iepazīstināja Irina Sivicka, Dace Siliņa, Imants Missa, Tatjana Harbovska.

14. jūlijs, Dārzkopības institūtā Dobelē ar aktualitātēm iepazīstināja tā direktore Inese Ebele, par Dārzkopības institūta zinātnisko darbību 2022. gadā un 2023. gada pirmajā pusē ziņoja Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Līga Lepse. Pētniece Olga Sokolova uzstājās ar ziņojumu “Venturia inaequalis un Venturia pyrina populācijas daudzveidības raksturojums Latvijā”, bet pētniece Ieva Kalniņa ar ziņojumu “Zemeņu ražu limitējošo faktoru ietekmes mazināšanas iespējas, audzējot zem segumiem”.

Ar aktuālajiem pētījumiem Ģenētikas un selekcijas, Augu patoloģijas un entomoloģijas, Bioķīmijas un pārtikas tehnoloģiju laboratorijās, iekārtu izmantošana sadarbībai ar uzņēmumiem iepazīstināja vadošā pētniece Dālija Segliņa, vadošā pētniece Inga Moročko-Bičevska un vadošais pētnieks Gunārs Lācis.

Ar ģenētisko resursu kolekciju iepazīstināja institūta vadošā pētniece Līga Lepse, vadošā pētniece Edīte Kaufmane, vadošais pētnieks Edgars Rubauskis, vadošā pētniece Daina Feldmane un vadošā pētniece Ilze Grāvīte.

17. jūlijs, LBTU Malnavas koledžas direktore Sandra Ežmale prezentēja LBTU Malnavas koledžas veikumu, attīstību un pētnieciskās aktivitātes kopš 2022. gada skates, bet LBTU LF Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas centra vadītāja Anda Rūtenberga-Āva un metodiķe Vilma Keiša par augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas ieviešanu LBTU Malnavas koledžā.

Skates dalībniekiem tika demonstrēti izmēģinājumi, pētījumi, pētnieciski eksperimentālā laboratorija un siltumnīca – laboratorija, kā arī piedāvāta agro kartupeļu šķirņu degustācija.

LBTU Malnavas koledža lauka izmēģinājumus uzsāka 2022. gadā. Par veiksmīgu debiju lauka skatēs Malnavas koledžas direktorei Sandrai Ežmalei tika pasniegts LLMZA Goda raksts.

17. jūlijs, Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrā un Agroresursu un ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā Viļānos centra vadītāja Veneranda Stramkale uzstājās ar ziņojumu par zinātnisko darbību Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrā un Agroresursu un ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas Viļānu daļā. Savukārt, Inga Morozova ziņoja par projektiem 2023. gadā, bet Linda Upeniece ziņoja par darba izstrādi. Ar Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra materiāltehnisko bāzi iepazīstināja Aldis Stramkalis.

20. jūlijs, Dārzkopības institūta pētījumu centrā Pūrē tika demonstrēti sasniegumi dārzeņu audzēšana.

20. jūlijs, AREI Stendes pētījumu centrā ar aktualitātēm 2022. un 2023. gadā iepazīstināja direktore Ineta Stabulniece un ZP priekšsēdētājs Pēteris Lakovskis. Par pirmsselekcijas siltumnīcu izmantošanu selekcijas procesā ziņoja Sanita Zute. Iepazīšanos ar lauka izmēģinājumiem vadīja Sanita Zute un Vija Strazdiņa. Doktorante Marina Žilina (Maryna Zhylina) demonstrēja savu pētījumu laboratorijā, bet doktorante Zaiga Jansone demonstrēja pētījumu “Precīzās fenotipēšanas rīku pielietojums vasaras kviešu (Triticum aestivum L.) selekcijai Latvijā”.

Fotogalerija 

Lasīts 382 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")