LMZN

Noslēgušās lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates 2023

Noslēgušās lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates 2023

Foto: Dainis Lapiņš (LLMZA).

Ikgadējās lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates ir nozīmīgs pasākums, kad Latvijas mežu un lauku jomas zinātniskajiem institūtiem ir iespēja iepazīstināt ar darba rezultātiem un iecerēto. Augustā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Tehniskā fakultātes (TF) zinātnes centra un LVMI “Silava” zinātnieku līdzdalību tika noslēgtas 2023. gada lauka skates. Labāko zinātnisko institūciju godināšana un apbalvošana notiks ikgadējos ražas svētkos Vecaucē 2023. gada novembrī.

Lauka skate Ulbrokā

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Tehniskā fakultātes (TF) Lauksaimniecības tehnikas institūta Ulbrokas zinātnes centrā (UZC) 2023. gada 4. augustā notika Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate.

LBTU TF UZC vadītāja vietnieks Dr. Ādolfs Ruciņš ziņoja par Ulbrokas ZC zinātniskā darbu rezultātiem un realizētajiem projektiem 2022. gadā. Viņš arī uzstājās ar ziņojumu par 2022. gadā veikto eksperimentālo pētījumu “Siltumenerģijas ieguve un izmantošana segtajās platībās”.

Doktorants, doktora grāda pretendents Kristaps Sondors uzstājās ar referātu par promocijas darba “Hidrogenētas augu eļļas izmantošana dīzeļmotoros” izstrādes gaitu.

TF dekāns Dr. Ilmārs Dukulis informēja klātesošos arī par fakultātes aktualitātēm.

Lauka skate LVMI “Silava”

2023. gada 18. augustā notika pēdējā lauka skate LVMI “Silava”. Ar ievaddvārdiem klātesošos uzrunāja LLMZA Mežzinātņu nodaļas vadītājs, LZA akadēmiķis un LVMI “Silava” Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Dr. Tālis Gaitnieks, savukārt īsu informāciju par institūtu sniedza LVMI “Silava” direktors Dr. Jurģis Jansons.

LVMI “Silava” doktorants, pētnieks Guntars Šņepsts pastāstīja par Latvijas meža resursu prognozēšanas un modelēšanas sistēmu.

Iepazīšanās ar Latvijas mežzinātnes infrastruktūru norisinājās Salaspilī, Rīgas, Institūta un Meža ielās, kur “Silava” vadošais pētnieks Dr. Dainis Ruņģis iepazīstināja ar pētījumiem Molekulārās bioloģijas laboratoriju un Ģenētisko resursu centrā, vadošā pētniece Dr. Dārta Kļaviņa – Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas laboratorijā, vadošais pētnieks, Dr. Andis Lazdiņš – Meža vides laboratorijā, vadošais pētnieks Dr. Jānis Ozoliņš – Meža faunas un medniecības laboratorijā un vadošais pētnieks, Dr. Mārtiņš Zeps – Klimata un biotehnoloģiju laboratorijā.

Fotogalerija

Lasīts 304 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")