LMZN

Par Lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates–konkursa uzvarētāju 2023. gadā kļūst Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs

Par Lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates–konkursa uzvarētāju 2023. gadā kļūst Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs

Zinātniskais seminārs “Ražas svētki Vecaucē – 2023: Lauksaimniecības augstākajai izglītībai 160, Latvija dabas stihiju varā” norisinājās 2023. gada 2. novembrī. Tajā tika sveikti Latvijas Lauksaimniecības un meža akadēmijas Lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates–konkursa laureāti un dalībnieki.

Lauka izmēģinājumu un laboratoriju skate–konkurss šogad norisinājās trīsdesmito reizi. Skatē piedalījās deviņas zinātniskās institūcijas, kopējais apmeklētāju skaits pārsniedza divus simtus. Lauka izmēģinājumu skatē apmeklētāji varēja vērtēt katras zinātniskās iestādes pētījumu rezultātu popularizēšanu masu medijos, jauno zinātnieku iesaisti pētījumos, izmēģinājumu aktualitāti, sadarbību gan ar citām zinātniskajām iestādēm Latvijā un ārzemēs, gan ar uzņēmējiem, kā arī paveikto pēc iepriekšējā gada skates–konkursa.

Skates–konkursa laikā katras institūcijas vadītājs un/vai atbildīgais par zinātnisko darbību institūcijā iepazīstināja ar aktualitātēm, institūcijā noritošajiem pētījumiem, iesaisti projektos un citām ar zinātnisko darbību saistītām aktivitātēm. Jaunie pētnieki iepazīstināja ar iegūtajiem rezultātiem promocijas darbu izstrādē. Konkursa norises laikā tika apmeklēti lauka izmēģinājumi, laboratorijas, iezīmēti iespējamie sadarbības virzieni, kā arī apspriestas aktualitātes lauksaimniecības un mežzinātnes nozarēs.

Apkopojot Lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates–konkursa vērtējuma rezultātus, noskaidrojās, ka skates–konkursa apmeklētāji par labāko 2023. gadā atzinuši Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centru.

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētās Lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates vērtēšanas rezultāti

N.p.k.

Zinātniskā institūcija

  

Vērtējums, balles

1.

Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs

 

62.2

2.

Dārzkopības institūts

 

60.3

3.

Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts”

 

55.4

4.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”

 

53.1

5.

LBTU Lauksaimniecības fakultāte

 

52.1

6.

Latgales lauksaimniecības centrs

 

51.8

7.

LBTU Zemkopības institūts

 

50.8

8.

LBTU Malnavas koledža

 

49.4

9.

LBTU Tehniskās fakultāte un Ulbrokas zinātnes centrs

 

48.0

Pēc aptaujas dalībnieku iesniegtajām anketām spriežot, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, zinātniskās institūcijas labāk pratušas sevi popularizēt, augusi to publicitāte un pētījumu aktualitāte, bet diemžēl ir samazinājusies institūciju savstarpējā sadarbība. Arī uzņēmēju interese ir nedaudz mazinājusies.

Skaidri iezīmējās katras zinātniskās institūcijas stiprās puses. Augstāko publicitātes novērtējumu ieguva Dārzkopības institūts, par labāko institūciju jauno zinātnieku iesaistē tika atzīts Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, aktuālākie izmēģinājumi norisinās Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā, labākā sadarbība ar citiem zinātniskajiem institūtiem bijusi Augu aizsardzības zinātniskajam institūtam “Agrihorts”, bet ar ārzemju partneriem – Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra pētniekiem, ar uzņēmējiem – Dārzkopības institūtam, bet lielākais progress pētnieciskajā darbā bijis LBTU Malnavas koledžai.

Avots: Ražas svētki Vecaucē – 2023: Lauksaimniecības augstākajai izglītībai 160, Latvija dabas stihiju varā [pdf.], Ražas svētki Vecaucē. LBTU.

LLMZA Lauku skates konkursa apbalvosana Vecauce 2 2023  LLMZA Lauku skates konkursa apbalvosana Vecauce 3 2023  LLMZA Lauku skates konkursa apbalvosana Vecauce 4 2023

LLMZA Lauku skates konkursa apbalvosana Vecauce 2023  LLMZA Lauku skates Stendes pet.centrs Uzvaretajs, Vecauce 2023  LLMZA Lauku skates Stendes pet.centrs Uzvaretajs2, Vecauce 2023  Vecauce 2023 Baiba Rivža, Zinta Gaile

Foto - Dainis Lapiņš.

 

Lasīts 266 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")