Akadēmijas locekļi

Ābele Edgars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Akota Ilze (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte 

Aksiks Igors (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Alsiņa Ina (lauksaimniecības zinātne), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Arnicāns Guntis (informātika), FTZN. LU Datorikas fakultāte

Austers Ivars (psiholoģija), HSZN. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Auziņa Ilze (valodniecība), HSZN. Latvijas Universitātes Matemātikas un datorzinātņu institūts

Auziņš Jānis (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Balode Dace (reliģijpētniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Balodis Ringolds (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Bandere Dace (farmācija), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Barkanovs Jevgeņijs (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Belovs Aleksandrs (datorzinātne), FTZN. Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte

Bērsons Imants (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Bērziņš Agris (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Bērziņš Gundars (ekonomika), HSZN. Latvijas Universitāte

Bērziņš Valdis (arheoloģija), HSZN. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Bičevskis Raivis (filozofija), HSZN. LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Birģele Edīte (lauksaimniecības zinātne), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Blumberga Andra (inženierzinātne), FTZN. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, RTU 

Bušmane Brigita (valodniecība), HSZN. LU Latviešu valodas institūts

Čate Andris (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Čerāns Kārlis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Daukste-Silasproģe Inguna (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Dāvidsone Agnese (komunikācijas zinātne), HSZN. Vidzemes Augstskola

Didenko Konstantīns (ekonomika), HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Dižbite Tatjana (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Eberhards Guntis (ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Eglīte Pārsla (demogrāfija), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Elsts Atis (informātika), FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts

Ernštreits Valts (valodniecība), HSZN. LU Lībiešu institūts

Fridmanis Dāvids (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Gaidukovs Sergejs (materiālzinātnes), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Gaile Zinta (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Ginters Egils (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Grabis Jānis (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Grāvītis Jānis (materiālzinātne), ĶBMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Grigorjeva Liene (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Grīnberga Līga (materiālzinātne), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Ikstens Jānis (politoloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Joļins Jevgeņijs (fizika), FTZN.

Jure Māra (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Kabaškins Igors (informātika), FTZN. Transporta un sakaru institūts

Kalējs Oskars (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Kalnenieks Uldis (bioloģija), ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Kalniņš Audris (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Kasjanovs Vladimirs (mehānika), FTZN. Rīgas Stradiņa universitāte; Rīgas Tehniskā universitāte

Kauss Valerjans (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Ketners Kārlis  (ekonomika), HSZN. Finanšu ministrija,  Rīgas Stradiņa universitāte

Kļaviņa Dārta (mežzinātne), LMZN. LVMI "Silava"

Koroļeva Ilze (socioloģija), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Kozlovska Tatjana (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Krauze Aivars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Krēsliņš Andris (enerģētika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Krūmiņa-Koņkova Solveiga (reliģiju zinātne), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Ķince Tatjana (pārtikas zinātne), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Laganovska Guna (medicīna), ĶBMZN. RSU Oftalmoloģijas klīnika

Laime Sandis (folkloristika), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Latkovskis Gustavs (medicīna), ĶBMZN. LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

Laumane Benita (valodniecība), HSZN. Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts

Lazdiņš Andis (mežzinātne), LMZN. LVMI Silava

Lācis Gunārs (lauksaimniecības zinātne), LMZN. LLU APP "Dārzkopības institūts"

Lepse Līga (lauksaimniecības zinātne), LMZN. LLU APP "Dārzkopības institūts"

Liepa Imants (bioloģija), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Loze Ilze Biruta (arheoloģija), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Lukševičs Ervīns (ģeoloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Meikališa Ārija (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Melecis Viesturs (bioloģija), ĶBMZN. LU Bioloģijas institūts

Melluma Aija (ekoloģija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Merijs-Meri Remo (materiālzinātne), ĶBMZN. Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultāte

Miltiņš Alfrēds (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Moročko-Bičevska Inga (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. LBTU Dārzkopības institūts

Muižniece-Brasava Sandra (pārtikas tehnoloģija), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Nazaruka Ērika (informātika), FTZN. RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Neiburgs Uldis (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Nikodemus Oļģerts (ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Nītiņa Daina (valodniecība), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Osipova Sanita (tiesību zinātnes), HSZN, LR Satversmes tiesa

Osis Uldis (ekonomika), HSZN. SIA "Konsorts"

Ozoliņš Jānis (mežzinātne), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Pabriks Artis (politoloģija), HSZN. LR Aizsardzības ministrija

Pajuste Elīna (ķīmija), ĶBMZN. LU Ķīmiskās fizikas institūts

Pajuste Kārlis (materiālzinātnes). Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Pankratovs Vladimirs (fizika), FTZN.

Paura Līga (lauksaimniecības zinātne), LMZN. LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Pjanova Dace (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Pleps Jānis (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Plotnieks Andris (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Popovs Anatolijs (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Poriņš Jurģis (inženierzinātnes), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Prikulis Juris (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Pugovičs Osvalds (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Rancāns Elmārs (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte

Reinfelds Andrejs (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Reinholde Iveta (politikas zinātne), HSZN. Latvijas Universitāte

Rēvalde Gita (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Riekstiņa Una (bioloģija), ĶBMZN. LU Medicīnas fakultāte

Rižikovs Jānis (mežzinātne), LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Rožukalne Anda (komunikācijas zinātne), HSZN. Rīgas Stradiņa universitāte 

Rubene Zanda (pedagoģija), HSZN. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts

Ručevskis Sandris (inženierzinātne), FTZN. RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Materiālu un konstrukciju institūts

Rukliša Maija (bioloģija), ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Rumba-Rozenfelde Ingrīda (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Ruņģis Dainis Edgars (mežzinātne), LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Salenieks Narimants (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Sauhats Antans Sauļus (enerģētika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Sauka Arnis (ekonomika), HSZN. Rīgas Ekonomikas augstskola

Sizovs Antons (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Skadiņa Inguna (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Skaģers Andrejs (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Skrabule Ilze (lauksaimniecības zinātne), LMZN. Agroresursu un ekonomikas institūts, LLU.

Skujāns Juris (inženierzinātnes), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Spolītis Sandis (inženierzinātnes), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Spriņģe Gunta (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte, LU Bioloģijas institūts

Stivriņš Normunds (ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte 

Straumīte Evita (pārtikas zinātne), LMZN. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Sukovskis Uldis (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Šabovičs Mārtiņš (pārtikas zinātne), LMZN.

Šarakovskis Anatolijs (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Tabuns Aivars (socioloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Tēraudkalns Valdis (reliģiju pētniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Tisenkopfs Tālis (socioloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Valdmanis Jānis (valodniecība), HSZN. LR IZM Latviešu valodas aģentūra

Valdovska Anda (veterinārmedicīna), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Vedins Ivans (filozofija), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Veliks Jānis (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūs

Vembris Aivars (fizika), FTZN. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

Videnieks Pēteris (informātika), FTZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Vība Jānis (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Vikmanis Uldis (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Vilšķērsts Reinis  (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Viters Romans (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Začs Laimons (astronomija), FTZN. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, LU Lāzeru centra Astrospektroskopijas laboratorija

Zālītis Pēteris (mežzinātnes), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zavadska Dace (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Zelčs Vitālijs (ģeoloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Zenkevičs Henriks (bioloģija), ĶBMZN. LU Bioloģijas institūts

Ziemele Ineta (tiesību zinātnes), HSZN. Eiropas Savienības Tiesa.

Zute Sanita (lauksaimniecības zinātne), LMZN. LLU Agroresursu un ekonomikas institūts

Žagars Juris (astronomija), FTZN. Ventspils Augstskola

Žalubovskis Raivis (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts 

 

Saīsinājumi:
FTZN – Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa
ĶBMZN – Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
HSZN – Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
LMZN – Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa
Lasīts 3526 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")