Emeritētie zinātnieki

Valsts emeritētie zinātnieki

Valsts emeritētie zinātnieki - padome, normatīvie akti

VALSTS EMERITĒTO ZINĀTNIEKU PADOME

Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1524
Tel.: 29215144, 67223448, 67224040.
E pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Padomes priekšsēdētājs LZA īstenais loceklis  Dr.habil.biol. Īzaks RAŠALS
Zinātniskā sekretāre Ligita ĀZENA
 

Valsts emeritēto zinātnieku padome izsludina jaunu konkursu valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanai ar termiņu 2021. gada 28. maijs (16.03.2021.)

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendents vai institūcija, kas viņu ieteikusi, iesniedz padomē sekojošos dokumentus:

  1. Attiecīgās institūcijas lēmumu.
  2. Pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (CV).
  3. Pretendenta zinātnisko darbu sarakstu, kurā atsevišķi norādītas zinātniskās monogrāfijas un raksti, kuri ir publicēti WoS vai Scopus referētos izdevumos.
  4. Pretendenta izstrādāto un publicēto mācību grāmatu un metodisko līdzekļu sarakstu.
  5. Pretendenta vadībā izstrādāto promocijas darbu sarakstu.
  6. Starptautisko projektu sarakstu, kuru izpildē pretendents ir piedalījies.Dokumentu oriģināli iesniedzami LZA Augstceltnē, saskaņojot iesniegšanas kārtību ar Valsts emeritēto zinātnieku padomes zinātnisko sekretāri Ligitu Āzenu (tel.: 29215144, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Paralēli dokumenti iesniedzami digitāli pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Ieteicējas institūcijas lēmums un pretendenta CV iesūtāmi parakstīti ar elektronisko parakstu, CV var tikt iesūtīts ar pretendenta ieskenēto parakstu.

Pretendenti, kuri ir iesnieguši dokumentus iepriekšējos uzsaukumos, var iesniegt, ja tas nepieciešams, papildu informāciju.

Visi dokumenti iesniedzami līdz 2021. gada 28. maijam!

Iesniegtie dokumenti tiks izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 “Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība”.

Papildu informācija Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā sadaļas “Par LZA” apakšsadaļā “Emeritētie zinātnieki”!

***

Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršana [Zinātniskās darbības likums, 12.1 pants]

(1) Izciliem, starptautiski atzītiem zinātniekiem pēc likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas var piešķirt valsts emeritētā zinātnieka statusu.

(2) Lēmumu par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu pieņem Latvijas Zinātņu akadēmija, noskaidrojot Valsts emeritēto zinātnieku padomes viedokli. Valsts emeritēto zinātnieku padomes sastāvu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs uz četriem gadiem.

(3) Valsts emeritētajam zinātniekam piešķir mūža grantu — pabalstu, ko maksā papildus vecuma pensijai. To izmaksā Latvijas Zinātņu akadēmija no Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā zinātniskajai darbībai paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

(4) Ministru kabinets nosaka valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendentu izvirzīšanas kārtību, atlases kritērijus un kārtību, kādā piešķir valsts emeritētā zinātnieka statusu un mūža grantu, piešķiramā mūža granta apmēru, kā arī Valsts emeritēto zinātnieku padomes izveidošanas kārtību un darbības pamatnoteikumus.

(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.04.2010. Pants stājas spēkā 01.07.2010. Sk. Pārejas noteikumu 15.punktu)

Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība [Ministru kabineta noteikumi Nr.692, Rīgā, 2010.gada 27.jūlijā (prot. Nr.38 16.§), izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 12.1 panta ceturto daļu]

 

 

 

Valsts emeritētie zinātnieki – lauksaimniecības zinātnes

 

N.p.k.
Vārds
Uzvārds
Zinātniskais grāds
VEZ nosaukuma 
piešķiršanas gads
1
ADAMOVIČS
Aleksandrs
Dr.lauks.
2019
2
BAMBERGS
Kārlis
Dr.lauks.
2004
3
BIRĢELE
Edīte
Dr.h.biol.
2014
4
BITE
Andris
Dr.lauks.
2008
5
GRĪSLIS
Ziedonis
Dr.lauks.
2015
6
JANSONS
Aldis
Dr.lauks.
2015
7
KĀRKLIŅS
Aldis
Dr.h.lauks.
2019
8
KROĢERE
Rūta
Dr.lauks.
2003
9
LAPIŅŠ
Dainis
Dr.lauks.
2017
10
RUNCE
Astrīda
Dr.h.lauks.
2003
11
RUŽA
Antons
Dr.h.lauks.
2015
12
SALIŅŠ
Zigurds
Dr.mežz.
2001
13
SKRĪVELE
Māra
Dr.lauks.
2003
14
STRAUTMANIS
Didžus
Dr.lauks.
2005
15
STRĪĶIS
Voldemārs
Dr.lauks.
2014
16
TIMBARE
Regīna
Dr.lauks.
2019
17
TURKA
Ināra
Dr.h.lauks.
2015
18
VĒTRA
Jānis
Dr.h.vet.med.
2001
19
VĪTIŅA
Īra Irēna
Dr.biol.
2017
20
VUCĀNS
Alberts
Dr.lauks.
2006
21
ZĀLĪTIS
Pēteris
Dr.h.mežz.
2014
Pēdējā atjaunošana 28.12.2020.

 


 

Valsts emeritētie zinātnieki - bioloģija, ģeogrāfija un ģeoloģija

Nr.
p.k.
Uzvārds, vārds 
Zinātniskais grāds 
VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1.
ĀBELE Gaida
Dr.biol.
2015.
2.
ĀBOLTIŅŠ Ojārs
Dr.h.ģeol.
2006.
3.
AFANASJEVA Gaļina
Dr.biol.
2008.
4.
AUZĀNE Svetlana
Dr.biol.
2005.
5.
BALODIS Valdis Ģirts
Dr.h.biol.
2005.
6.
BAUMANIS Ervīns
Dr.h.biol.
1998.
7.
BELDAVA Inta
Dr.biol.
1998.
8.
BUIĶIS Indulis
Dr.biol.
2003.
9.
CIMDIŅŠ Pēteris
Dr.h.biol.
2007.
10.
ČAPENKO Svetlana
Dr.h.biol.
2015.
11.
ČUDARE Zigrīda
Dr.biol.
2006.
12.
EBERHARDS Guntis
Dr.h.ģeogr.
2014.
13.
KOZLOVSKA Tatjana
Dr.h.biol.
2019.
14.
KRŪMIŅA Astrīda
Dr.h.biol.
2006.
15.
LAIVIŅŠ Māris
Dr.h.ģeogr., Dr.biol.
2019.
16.
MEIRENA Dainuvīte
Dr.biol.
2008.
17.
MELECIS Viesturs
Dr.biol.
2019.
18.
MUCENIECE Ruta
Dr.h.biol.
2014.
19.
MIŠKE Irina
Dr.biol. 
2007.
20.
OZOLIŅA Gundega
Dr.biol.
1998.
21.
OZOLS Antons
Dr.h.biol.
1996.
22.
PITERĀNS Alfons
Dr.h.biol.
2001.
23.
RAIPULIS Jēkabs
Dr.biol.
2008.
24.
RAPOPORTS Aleksandrs
Dr.h.biol.
2017.
25.
RAŠALS Īzaks
Dr.h.biol.
2017.
26.
RIPA Alfreds
Dr.biol.
2019.
27.
ROMANOVSKA Olga
Dr.h.biol.
1997.
28.
RUKLIŠA Maija
Dr.h.biol.
2014.
29.
VIMBA Edgars
Dr.biol.
1998.
30.
VULFA Līvija
Dr.biol.
2008.
31.
ZENKEVIČS Henriks
Dr.h.biol.
2019.

Pēdējā atjaunošana 28.12.2020.

Valsts emeritētie zinātnieki – ķīmija

 
Nr.p.k.
Uzvārds, vārds

Zinātniskais 

grāds

VEZ nsaukuma piešķiršanas gads
1.  AVOTS Alnis Dr.ķīm. 2007.
2.  BIZDĒNA Ērika Dr.ķīm. 2019.
3. BRUNERE Vera Dr.ķīm. 2008.
4.  DIŽBITE Tatjana Dr.h.ķīm. 2019. 
5. DOBELE Gaļina Dr.h.ķīm. 2019,
6. DUBURS Gunārs Dr.h.ķīm. 2002.
7. DZELME Jānis Uldis Dr.h.ķīm. 2005.
8. FLEIŠERS Mendels Dr.ķīm. 2019.
9. GRĀVĪTIS Jānis Dr.h.ķīm. 2019.
10. KALNIŅA Ināra Dr.ķīm. 2007.
11. KALVIŅŠ Ivars Dr.h.ķīm. 2019.
12. KAMPARS Valdis Dr.h.ķīm. 2017.
13. KARLIVĀNS Gatis Dr.ķīm. 2008.
14. KATKEVIČS Juris Dr.ķīm. 2019.
15. KONSTANTS Zigurds Dr.h.ķīm. 1998.
16. KRAUZE Aivars Dr.ķīm. 2017.
17. LEITE Ludmila Dr.h.ķīm. 2014.
18. LOKMANE Edīte Dr.ķīm. 2008.
19. LOĻA Daina Dr.ķīm. 2015.
20.  MILLERS Tālis Dr.ķīm. 2001.
21. PORMALE Milda Dr.ķīm. 2014.
22. PURINA Larisa Dr.ķīm. 2006.
23. PUTNIŅŠ Jānis Dr.ķīm. 1998.
24. RENHOFA Regīna Dr.ķīm. 2019.
25. SEDMALE Gaida Dr.ķīm. 2014.
26. SIMONJANA Svetlana Dr.ķīm. 2006.
27. STIRNA Uldis Dr.h.ķīm. 2017.
28. STŪRIS Aivars Dr.h.ķīm. 1998.
29. TELIŠEVA Gaļina Dr.h.ķīm. 2017.
30. TIRZĪTIS Gunārs Dr.ķīm. 2005.
31. TĪLIKA Vija Dr.ķīm. 2008.
32. ULDRIĶIS Jānis Dr.ķīm. 2015.
33. VALTERS Raimonds Dr.h.ķīm. 2015.
34. VEDERŅIKOVS Nikolajs Dr.h.ķīm. 2000.
35. VEINBERGS Grigorijs Dr.h.ķīm. 2014.
36. VĒVERIS Oļģerts Dr.ķīm. 2005.
37. VĪGANTE Brigita Dr.ķīm. 2017.
38. VĪTIŅA Ingrīda Dr.h.ķīm. 2015.
39. ZICĀNE Daina Dr.ķīm. 2019.
40. ZICMANIS Andris Dr.h.ķīm. 2014.
 
Pēdējā atjaunošana 28.12.2020.

Valsts emeritētie zinātnieki – fizika, datorzinātne, matemātika

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1. ANDŽĀNS Agnis Dr.h.mat. 2019.
2. BĒRSONS Imants Dr.h.fiz. 2017.
3. BĒRZIŅA Baiba Dr.h.fiz. 2017.
4. BIĻINSKIS Ivars Dr.h.dat. 2014.
5. BLŪMS Elmārs Dr.h.fiz. 2014.
6. BONDARENKO Valerijs Dr.h.fiz. 2005.
7. BORMANIS Kārlis Dr.fiz. 2005.
8. DAUBE Ilga Dr.fiz. 2006.
9. DAVIDENKO Eduards Dr.h.fiz. 2003.
10. DIMZA Vilnis Dr.h.fiz. 2019.
11. DUMBRĀJS Oļģerts Dr.fiz. 2015.
12. GAILĪTE Erna Dr.h.fiz. 2019.
13. GELFGATS Jurijs Dr.h.fiz. 2004.
14. KRŪMIŅŠ Andris Dr.h.fiz. 2015.
15. LIELAUSIS Oļģerts Dr.h.fiz. 1999.
16. MANIKS Jānis Dr.h.fiz. 2005.
17. MEDVIDS Artūrs Dr.h.fiz. 2019.
18. MILLERS Donats Dr.h.fiz. 2005.
19. OZOLIŅŠ Māris Dr.h.fiz. 2017.
20. MUKTEPĀVELA Faina Dr.fiz. 2019.
21. PENTJUŠS Ēvalds Dr.fiz. 2005.
22. SKUDRA Atis Dr.fiz. 2019.
23. SPRIŅĢIS Māris Dr.h.fiz. 2019.
24. ŠILOVA Jeļena Dr.fiz. 2008.
25. ŠOSTAKS Aleksandrs Dr.h.mat. 2017.
26. TĀLE Ivars Dr.h.fiz. 2008.
27. TRINKLERE Miralda Dr.fiz. 2004.
28. TRUHINS Anatolijs Dr.h.fiz. 2015.
29. VILĪTIS Oskars Dr.fiz. 2005.
30. ZAĶE Maija Dr.fiz. 2019.

Pēdējā atjaunošana 28.12.2020.

Valsts emeritētie zinātnieki - humanitārās zinātnes

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1. BĒRZIŅŠ Valdis Dr.h.vēst. 2005.
2. BUŠMANE Brigita Dr.h.filol. 2019.
3. CAUNE Andris Dr.h.vēst. 2002.
4. CIMERMANIS Saulvedis Dr.h.vēst. 1999.
5. DRIBINS Leo Dr.vēst. 2014.
6. DUMPE Linda Dr.h.vēst. 2001.
7. GRĪNUMA Gundega Dr.filol. 2019.
8. HAUSMANIS Viktors Dr.h.filol. 2017.
9. IKERE Zaiga Dr.h.filol. 2019.
10. IVBULIS Viktors Dr.h.filol. 2002.
11. LAUMANE Benita Dr.h.filol. 2006.
12. LOZE Ilze Biruta Dr.h.vēst. 2014.
13. MARKUS Dace Dr.h.filol. 2015.
14. NĪTIŅA Daina Dr.h.filol. 2017.
15. VĀVERE Vera Dr.h.filol. 2000.
 
Pēdējā atjaunošana 28.12.2020.

Valsts emeritētie zinātnieki – inženierzinātne

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1. BARKĀNS Voldemārs Dr.h.inž. 2019.
2. CARS Aleksandrs Dr.inž. 2006.
3. ČUVIČINS Vladimirs Dr.h.inž. 2015.
4. DUKAĻSKA Lija Dr.h.inž. 2003.
5. GRABIS Jānis Dr.h.inž. 2015.
6. JANSONS Viesturs Dr.inž. 2019. 
7. JEMEĻJANOVS Anatolijs Dr.h.inž. 2017.
8. KANCEVIČA Viktorija Dr.h.inž. 2007.
9. KASJANOVS Vladimirs Dr.h.inž. 2015.
10. KLEINE Rita Dr.inž. 2008.
11. LAGZDIŅA Silvija Dr.inž. 2008.
12. LAPSA Videvuds Dr.inž. 2004.
13. LAVENDELIS Egons Dr.h.inž. 2003. 
14. MATĪSS Imants Dr.h.inž. 2019.
15. MERKURJEVS Jurijs Dr.h.inž. 2019.
16. MIĶELSONS Artūrs Dr.h.inž. 2001.
17. OSIS Jānis Dr.h.inž. 2014.
18. OZOLA Lilita Dr.inž. 2006. 
19. OZOLIŅŠ Jānis Dr.inž. 2005. 
20. POMMERS Juris Gunārs Dr.h.inž. 2003.
21. RIVŽA Pēteris Dr.h.inž. 2019.
22. RUTMANIS Laimonis Dr.h.inž.  2006.
23. SĪKA Zigurds Dr.h.inž. 2005.
24. SKUDRA Līga Dr.inž. 2008.
25. SKUJĀNS Juris Dr.inž. 2017.
26. SMILGA Haralds Dr.h.inž. 2007.
27. SUBAČS Arturs Dr.h.inž. 2004.
28. SUDNIEKS Francis Dr.inž. 2017.
29. ŠIPKOVS Pēteris Dr.h.inž. 2019. 
30. TIMMERMANIS Kārlis Dr.inž. 2007.
31. TOMSONS Elmārs Dr.inž. 2005.
32. ZELTIŅŠ Namejs Dr.h.inž. 2015.
Pēdējā atjaunošana 28.12.2020

Valsts emeritētie zinātnieki – medicīna

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1. ANDRĒJEVA Svetlana Dr.med. 2008.
2. BALTKĀJS Jānis Dr.med. 2001.
3. BARKĀNE Biruta Dr.med. 2008.
4. BĒRZIŅŠ Juris Dr.h.med. 2001.
5. BRŪVERE Rūta Dr.med. 2006.
6. CARE Rūta Dr.med. 2017.
7. DZĒRVE–TĀLUTS Vilnis Dr.med. 2015.
8. ĒRENPREISA Jekaterina Dr.h.med. 2014.
9. FELDMANE Guna Dr.med. 2005.
10. FERDATS Andris Dr.h.med. 2005.
11. GARDOVSKA Dace Dr.h.med. 2019.
12. GAUJĒNS Jānis Dr.h.med. 1998.
13. JANSONS Haralds Dr.h.med. 2000.
14. KALNBĒRZS Viktors Dr.h.med. 1999.
15. KALNIŅA Vaira Irisa Dr.med. 2006.
16. KLUŠA Vija Dr.h.med. 2014.
17. LĀCIS Aris Dr.h.med. 2002.
18. LEJA Juris Dr.h.med. 2003.
19. LIGERE Renāte Dr.h.med. 2003.
20. MAKSIMOVA Lidija Dr.h.med. 2003.
21. MILTIŅŠ Alfrēds Dr.h.med. 2001.
22. MUROVSKA Modra Dr.med. 2019.
23. OZOLANTA Iveta Dr.h.med. 2019.
24. ROZENTĀLS Rafails Dr.h.med. 2003.
25. SILIŅŠ Ivars Dr.h.med. 2002.
26. SKAĢERS Andrejs Dr.h.med. 2014.
27. SONDORE Antoņina Dr.med. 2003.
28. SOROKINA Tamāra Dr.h.med. 2000.
29. THORA Svetlana Dr.h.med. 2006.
30. URTĀNE Ilga Dr.med. 2019.
31. VANAGS Indulis Dr.h.med. 2019.
32. VĪTOLIŅA Rasma Dr.med. 2008.
33.  ŽILEVIČA Aija Dr.h.med. 2007.

Pēdējā atjaunošana 28.12.2020.

Valsts emeritētie zinātnieki – sociālās zinātnes

N.p.k.
Uzvārds
Vārds
Zinātniskais grāds
VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1.
APSĪTIS
Romāns
Dr.jur.
2019.
2.
FORANDS
Ilgvars
Dr.ped.
2006.
3.
GRĀVĪTIS
Uldis
Dr.ped.
2019.
4.
KALNIŅŠ
Arnis
Dr.h.ekon.
2005.
5.
KRASTIŅŠ
Oļģerts
Dr.h.ekon.
2005.
6.
LIEĢENIECE
Daina
Dr.h.ped.
2006.
7.
MIRONOVA-ULMANE
Ņina
Dr.hab.phys.
2017.
8.
RUMPĀNS
Jānis
Dr.ekon.
2006.
9.
ŽIVITERE
Marga
Dr.ekon.
2015.
10.
ŽOGLA
Irēna
Dr.h.ped.
2019.
Pēdējā atjaunošana 28.12.2020.
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")