Valsts emeritētie zinātnieki

Valsts emeritētie zinātnieki – sociālās zinātnes

N.p.k.
Uzvārds
Vārds
Zinātniskais grāds
VEZ nosaukuma piešķiršanas gads
1.
FORANDS
Ilgvars
Dr.paed.
2006.
2.
GRĀVĪTIS
Uldis
Dr.paed.
2019.
3. JUNDZIS  Tālavs Dr.habil.iur. 2021.
4. KOĶE  Tatjana Dr.habil.paed. 2021.
5.
KRASTIŅŠ
Oļģerts
Dr.habil.oec.
2005.
6. KRŪMIŅŠ  Juris Dr.habil.oec. 2023.
7.
LIEĢENIECE
Daina
Dr.habil.paed.
2006.
8. RIVŽA  Baiba Dr.habil.oec. 2021.
9. VOROBJOVS  Aleksejs Dr.sc.soc. 2023.
10.
ŽIVITERE
Marga
Dr.oec.
2015.
11.
ŽOGLA
Irēna
Dr.habil.paed.
2019.
Pēdējā atjaunošana 05.01.2024.
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")