Pilnsapulce

LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna ārkārtas pilnsapulci atklājot - pieraksts (pdf.)

Darba kārtība (pdf.)

LZA  prezidenta kandidāta akadēmiķa Ivara Kalviņa prezentācija (pptx.)

LZA  prezidenta kandidāta akadēmiķa Andreja Siliņa prezentācija (pptx.)

LZA vārbalvu un jauno zinātnieku balvu laureāti

LZA īstenais loceklis Aleksejs Kuzmins (LU Cietvielu fizikas institūts) - Edgara Siliņa balvas fizikā laureāts

LZA korespondētājloceklis Pāvels Arsenjans (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) -  Gustava Vanaga balvas ķīmijā laureāts

LZA korespondētājloceklis  Aleksandrs Rapoports (LU Bioloģijas fakultāte) - Heinricha Skujas balvas bioloģijā laureāts

Dr.phys. Jānis Kleperis (LU Cietvielu fizikas institūts) - Artura Balklava balvas zinātnes popularizēšanā laureāts 

LZA īstenā locekle Vaira Vīķe-Freiberga -  Friča Brīvzemnieka balvas folkloristikā laureāte 

LZA īstenā locekle Māra Grudule (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) - Viļa Plūdoņa balvas literatūrzinātnē laureāte

Dr.med. Andris Jumtiņš (RSU Medicīnas fakultāte) - Paula Stradiņa balvas laureāts

Dr.chemIngeborga Andersone (LV Koksnes Ķīmijas institūts) - Arvīda Kalniņa balvas mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē laureāte

LZA korespondētājloceklis Pēteris Zālītis -  Kaspara Buša balvas meža ekoloģijā un mežkopībā laureāts

Dr.phys. Kaspars Pudžs (LU Cietvielu fizikas institūts) -  Ludviga un Māra Jansonu balvas fizikā laureāts

Mg.chem. Renāte Melngaile (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) -  Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā laureāte

Mg.chem. Mikus Puriņš (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) -  Emīlijas Gudrinieces balvas ķīmijā laureāts

Dr.sc.ing. Andris Freimanis Vitauta Tamuža balvas mehānikā laureāts 

Dr.phys. Virgīnija Vītola (LU Cietvielu fizikas institūts) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāte

Mg.chem. Lūkass Tomass Lukašēvics (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāts

Mg. Terēze Stanka (LLU Mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki" agronome) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāte

Mg. Kaspars Zalāns (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāts

Ar balvu laureātu profiliem aicinām iepazīties laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" 6. aprīļa numurā

Fotogalerija
Videoieraksti
LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna
Akadēmijas balvu pasniegšana
LZA prezidenta kandidāta Ivara Kalviņa programmatiskā uzstāšanās
LZA prezidenta kandidāta Andreja Siliņa programmatiskā uzstāšanās
LZA ģenerālsekretāra Andreja Siliņa pārskats par LZA darbību 2019. gadā
LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa ziņojums

Medijos

* LZA Lielās medaļas laureāti: LZA Lielo medaļu saņēma akadēmiķis Bruno Andersons, kam tā piešķirta par būtisku devumu koksnes zinātnes attīstībā un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta izaugsmes veicināšanā, kā arī akadēmiķis Linards Skuja -  par izciliem sasniegumiem optisko stiklu fizikas un fotonikas attīstībā.

* Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna (pdf.) 

* Jauno locekļu vēlēšanu rezultāti

Ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, Rudens pilnsapulcē par jaunajiem akadēmijas locekļiem ievēlēti divi īstenie locekļi, divpadsmit korespondētājlocekļi, trīs ārzemju un viens goda loceklis.

Īstenie locekļi
Kristaps Jaudzems, Andris Zeltiņš
Korespondētājlocekļi
Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Guna Laganovska, Gustavs Latkovskis, Andis Lazdiņš, Dagnija Loča,  Ērika Nazaruka, Līga Paura, Una Riekstiņa, Sandris Ručevskis, Arnis Sauka, Andris Šutka, Laimons Začs
Ārzemju locekļi
Alesandro Džuliani (Alessandro Giuliani, Romas Universitāte, Itālija), Monika Mihališina (Monika Michaliszyn, Adama Mickeviča Universitāte, Polija), Oskars Ozoliņš (Karaliskais Tehnoloģiju institūts, Zviedrija)
Goda loceklis Vitolds Mašnovskis.

* Fotogalerija

LZA Lielās medaļas 1, 2

* Videoieraksts 

* Medijos

"Zinātnes Vēstnesis": Nr. 19 (582)2019. gada 25. novembris
"Akadēmiķis: Latvijas zinātne ir par lielu Latvijas budžetam", 2019. gada 23. novembris, intervija ar Bruno Andersonu (LR1, lsm.lv)
"Linards Skuja - viens no visvairāk citētajiem Latvijas fiziķiem pasaulē", 2019. gada 27. novembris, intervija ar Linardu Skuju (LR2, lsm.lv)

 

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")