Pilnsapulce

LZA pilnsapulce 24.11.2022

DARBA KĀRTĪBA

    1. LZA prezidenta Ivara Kalviņa ievadvārdi.
    2. LZA Lielās medaļas pasniegšana akadēmiķei Mārai Grudulei.
    3. Laudatio LZA Lielās medaļas laureātei Mārai Grudulei - akadēmiķis Benedikts Kalnačs.
    4. "Stenders: no ziepēm līdz zinātnei", Lielās medaļas laureātes Māras Grudules akadēmiskā lekcija.
    5. LZA Lielās medaļas pasniegšana LZA ārzemju loceklim Olafam Daugulim.
    6. Laudatio LZA Lielās medaļas laureātam Olafam Daugulim - akadēmiķis Māris Turks.
    7. "Jaunas metodes oglekļa-ūdeņraža saišu funkcionalizēšanai", Lielās medaļas laureāta Olafa Dauguļa akadēmiskā  lekcija. Anotācija [pdf.]. 
    8. LZA jaunu locekļu vēlēšanas.

LZA Lielās medaļas laureāti - fotogalerija.
LZA rudens pilnsapulce - fotogalerija.
Fotogrāfs - Jānis Brencis.
 

JAUNO LOCEKĻU VĒLĒŠANU REZULTĀTI

LZA pilnsapulce par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja piecus īstenos locekļus, sešus ārzemju locekļus un vienu goda locekli, kā arī četrpadsmit korespondētājlocekļus. 

Īstenie locekļi

Kristiāna Ābele – Dr.art. (2011). Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktore, vadošā pētniece.
Dainis Krieviņš – Dr.med. (1993). Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Zinātniskā institūta direktors, asinsvadu ķirurģijas virsārsts.
Zaiga Krišjāne – Dr.geogr. (1998). Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes profesore.
Nils Rostoks – Dr.biol. (1999). Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centra direktors, Latvijas Universitātes profesors.
Pēteris Stradiņš – Dr.med. (2004). Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs, Rīgas Stradiņa universitātes profesors.

Korespondētājlocekļi

Dace Bandere – Dr.pharm. (2008). Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes profesore, dekāne.
Valdis Bērziņš – PhD (2009). Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks.
Agnese Dāvidsone – PhD (2017). Vidzemes augstskolas asociētā profesore, vadošā pētniece.
Dāvids Fridmanis – Dr.biol. (2011). Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks.
Oskars Kalējs – Dr.med. (2005). Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedras profesors.
Kārlis Ketners – Dr.oec. (1999). Finanšu ministrijas Budžeta attīstības politikas departamenta direktors, Rīgas Stradiņa universitātes valdes loceklis.
Jānis Rižikovs – Dr.sc.ing. (2010). Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta Biorafinēšanas laboratorijas vadošais pētnieks.
Anda Rožukalne – Dr.sc.soc. (2010). Rīgas Stradiņa universitātes profesore, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds.
Sandis Spolītis – Dr.sc.ing. (2015). Rīgas Tehniskās universitātes ETF Telekomunikāciju institūta Sakaru sistēmu Tehnoloģiju izpētes centra vadītājs, profesors.
Normunds Stivriņš – PhD (2015). Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes profesors, vadošais pētnieks.
Evita Straumīte – Dr.sc.ing.(2006). Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore, vadošā pētniece.
Aivars Vembris – Dr.phys. (2012). Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta laboratorijas vadītājs, Fizikas un matemātikas fakultātes asociētais profesors.
Dace Zavadska – Dr.med. (2009). Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes pediatrijas katedras asociētā profesore, Valsts imunizācijas padomes vadītāja, VSIA Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca ģimenes vakcinācijas centra vadītāja.
Raivis Žalubovskis – PhD (2006). Latvijas Organiskās sintēzes institūta grupas vadītājs, vadošais pētnieks, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētais profesors.

Ārzemju locekļi

Rimants Beneti (Rimantas Benetis) – PhD (1990). Lietuvas Veselības zinātņu universitātes rektors, Sirds un asinsvadu ķirurģijas nodaļas vadītājs, Kauņas Medicīnas universitātes profesors.
Mihails Briks (Mikhail G. Brik) – Dr.habil.phys. (2012., Polijas ZA Fizikas institūts). Tartu Universitātes profesors.
Nikolajs Džavahišvili (Nikolai (Niko) Javakhishvili) – Dr.hist. (2003). Vēstures un etnoloģijas institūta vadošais pētnieks, Ivana Džavahišvili vārdā nosauktās Tbilisi Valsts Universitātes Gruzijas vēstures institūta asociētais profesors, LZA Dr.h.c.hist. (2014).
Larss Osterlunds (Lars Österlund) – Dr.phys. (1997). Upsalas Universitātes profesors, Cietvielu fizikas nodaļas līdzpriekšsēdētājs.
Andrijs Rukas (Andrii Rukkas) – PhD (1998). Kijivas Tarasa Ševčenko Nacionālās Universitātes asociētais profesors.
Marina Tjuņina (Marina Tyunina) – Dr.phys. (1994), Dr.technol. (Oulu Universitāte, 2000), Oulu Universitātes Informācijas tehnoloģiju un elektroniskās inženierijas fakultātes vadošā pētniece; Čehijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta Plāno kārtiņu laboratorijas vadītāja, vadošā pētniece.

Goda loceklis

Jānis Vanags – LELB Rīgas un Latvijas arhibīskaps.

MEDIJOS

SARUNA AR LZA LIELĀS MEDAĻAS LAUREĀTI - LITERATŪRZINĀTNIECI MĀRU GRUDULI, Zinātnes Vēstnesis (10/626), 2022. gada 28. novembris.
Ar aizrautību pēta un māca studentus par senajiem laikiem, LTV1 Rīta Panorāma, 2022. gada 9. decembris.
SAPRAST UN RACIONĀLI RĪKOTIES – LZA Lielā medaļa ķīmiķim Olafam Daugulim, Zinātnes Vēstnesis (11/627), 2022. gada 19. decembris. 
Научные интересы Мары Грудуле, LR4 Aleksandr Studija, 2022. gada 19. decembris.

 

 

LZA pilnsapulce 07.04.2022

Latvijas Zinātņu akadēmija ceļā uz stratēģisko mērķu sasniegšanu. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ivara Kalviņa uzruna pavasara pilnsapulcē, 2022. gada 7. aprīlis [pdf].

Fotogalerija (Jānis Brencis)

Videoieraksts

JB 0547 VISI

No kreisās: Senāta pateicības raksta ieguvēji LZA goda loceklis Vitolds Mašnovskis, dizaina aģentūras DUE vadītāja Inta Bērente-Strenga, viena no pētījuma “Jaunas metodes rīka izveide smadzeņu patoloģisko veidojumu analīzē” autorēm Mg. Jolanta Upīte, AS “Latvijas Finieris” valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris Matvejs; Mārtiņa Straumaņa-Alfrēda Ieviņa balvas laureāte Dr.chem. Krista Gulbe, Dītriha Andreja Lēbera balvas laureāts Dr.iur. Jānis Pleps, Arvīda Kalniņa balvas laureāts Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis, Senāta pateicības raksta ieguvēja – pētījuma “Slīdamība pa ledu” viens no autoriem Jānis Lungevičs, LZA ģenerālsekretāre Baiba Rivža, LZA prezidents Ivars Kalviņš, LZA Senāta priekšsēdētāja Tatjana Koķe, Artura Balklava balvas laureāte LZA korespondētājlocekle Līga Grīnberga, LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Guntis Zemītis (aizmugurē), Kaspara Buša balvas laureāts Dr.silv. Jurģis Jansons, LZA jauno zinātnieku balvas laureāts Mg.silv. Valters Samariks, LZA viceprezidents Ojārs Spārītis. Foto – Jānis Brencis.

Informācija

2022. gada 18. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas, tostarp trīs vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, kā arī trīs jauno zinātnieku balvas.

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā tika piešķirta LZA korespondētājloceklei Līgai Grīnbergai;
Gustava Vanaga balva ķīmijā tika piešķirta Dr.chem. Eināram Ložam;
Tālivalža Vilciņa balva socioloģijā tika piešķirta Dr.sc.soc. Intai Mieriņai;
Kārļa Ulmaņa balva tautsaimniecībā tika piešķirta LZA korespondētājloceklim Arnim Saukam;
Dītriha Andreja Lēbera balva tiesību zinātnē tika piešķirta Dr.iur. Jānim Plepam;
Kaspara Buša balva meža ekoloģijā un mežkopībā tika piešķirta Dr.silv. Jurģim Jansonam;
Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē tika piešķirta Dr.sc.ing. Ziedonim Sarmulim;
Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā tika piešķirta Dr.physAleksejam Zolotarjovam;
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā tika piešķirta Dr.chem. Kristai Gulbei;
Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā tika piešķirta Mg.chem. Andrim Jeminejam.
Jauno zinātnieku balvas tika piešķirtas PhD Baibai PrūseiDr.phys. Arturam Bundulim un Mg.silv. Valteram Samarikam.

2022. gada 18. janvārī LZA Senāts piešķīra arī sešus Senāta pateicības rakstus:

LZA goda loceklim Vitoldam Mašnovskim par kultūras mantojuma saglabāšanai veltītā enciklopēdiskā izdevuma “Muižas Latvijā” IV sējuma sagatavošanu.
Dizaina aģentūras DUE vadītājai Intai Bērentei-Strengai par kultūras mantojuma saglabāšanai veltītā enciklopēdiskā izdevuma “Muižas Latvijā” IV sējuma izdošanu.
Akciju sabiedrībai “Latvijas Finieris” par LVKĶI zinātnieku grupas izstrādātā produkta betulīna ieviešanu industriālā ražošanā pārtikas un kosmētikas vajadzībām.
Pētījuma “Slīdamība pa ledu” autoriem – K. Grosam, K.A. Lungevičam, J. Jansonam, E. Jerānei, J. Vībam un M. Irbem (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte un RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte).
Pētījuma “Jaunas metodes rīka izveide smadzeņu patoloģisko veidojumu analīzē” autoriem – Jolantai Upītei, Tomass Brüning, Luisa Möhle, Mirjam Brackhan, Pablo Bascuñana, Baibai Jansonei un Jens Pahnke (LU Medicīnas fakultāte sadarbībā ar Oslo Universitāti).
Pētījuma “Jauns paņēmiens zāļvielu atklāšanai un izpētei” autoriem – MSc.pharm. Pāvelam Dimitrijevam, LZA akadēmiķim Pāvelam Arsenjanam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts).
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")