Pilnsapulce

LZA Lielās medaļas laureāti

LZA Lielo medaļu saņēma LZA goda loceklis Dr.habil.art. Eduards Kļaviņš, kam tā piešķirta par ieguldījumu Latvijas un Eiropas mākslas vēstures un teorijas pētniecībā, kā arī par daudzsējumu enciklopēdiskā izdevuma "Latvijas mākslas vēsture" izdošanas organizēšanu, vadīšanu un intelektuālo bagātināšanu, kā arī akadēmiķis Andrejs Ērglis - par nozīmīgu ieguldījumu jaunu ārstniecības virzienu ieviešanā sirds slimību ārstēšanā Latvijā (pdf). 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna (pdf

Laudatio Andrejam Ērglim, LZA korespondētājloceklis Dainis Krieviņš (pdf)

Laudatio Andrejam Ērglim, LZA ārzemju loceklis Kristaps Zariņš (pdf)

Laudatio Eduardam Kļaviņam, LZA korespondētājlocekle Kristiāna Ābele (pdf)

"Zinātnes Vēstnesis", 2020. gada 7. decembris (20/604) (pdf)

Videoieraksts 

Jauno locekļu vēlēšanu rezultāti

2020. gada 26. novembrī, aizklātās balsošanas rezultātā, kas, ievērojot valstī izsludināto ārkārtas situāciju un atbilstoši LZA Statūtu 5.1. un 5.1.4. punktam un Nolikuma par LZA locekļu vēlēšanām 8. punktam, tika organizēta attālināti, LZA pilnsapulce par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja astoņus īstenos locekļus, četrus ārzemju un vienu goda locekli, kā arī septiņus korespondētājlocekļus.  

Īstenie locekļi
Pāvels Arsenjans
Aivars Bērziņš
Uģis Cābulis
Roberts Eglītis
Tatjana Koķe
Jānis Ločs
Māra Pilmane
Anna Stafecka
 
Ārzemju locekļi
Tomass Kaufmans
Hannu Korkeala
Sarmīte Mikuļoniene
Andrejs Sibirnijs
 
Goda locekle
Skaidrīte Lasmane
 
Korespondētājlocekļi
Ilze Akota
Raivis Bičevskis
Atis Elsts
Valts Ernštreits
Uldis Neiburgs
Līga Lepse
Romans Viters

LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna ārkārtas pilnsapulci atklājot - pieraksts (pdf.)

Darba kārtība (pdf.)

LZA  prezidenta kandidāta akadēmiķa Ivara Kalviņa prezentācija (pptx.)

LZA  prezidenta kandidāta akadēmiķa Andreja Siliņa prezentācija (pptx.)

LZA vārbalvu un jauno zinātnieku balvu laureāti

LZA īstenais loceklis Aleksejs Kuzmins (LU Cietvielu fizikas institūts) - Edgara Siliņa balvas fizikā laureāts

LZA korespondētājloceklis Pāvels Arsenjans (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) -  Gustava Vanaga balvas ķīmijā laureāts

LZA korespondētājloceklis  Aleksandrs Rapoports (LU Bioloģijas fakultāte) - Heinricha Skujas balvas bioloģijā laureāts

Dr.phys. Jānis Kleperis (LU Cietvielu fizikas institūts) - Artura Balklava balvas zinātnes popularizēšanā laureāts 

LZA īstenā locekle Vaira Vīķe-Freiberga -  Friča Brīvzemnieka balvas folkloristikā laureāte 

LZA īstenā locekle Māra Grudule (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) - Viļa Plūdoņa balvas literatūrzinātnē laureāte

Dr.med. Andris Jumtiņš (RSU Medicīnas fakultāte) - Paula Stradiņa balvas laureāts

Dr.chemIngeborga Andersone (LV Koksnes Ķīmijas institūts) - Arvīda Kalniņa balvas mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē laureāte

LZA korespondētājloceklis Pēteris Zālītis -  Kaspara Buša balvas meža ekoloģijā un mežkopībā laureāts

Dr.phys. Kaspars Pudžs (LU Cietvielu fizikas institūts) -  Ludviga un Māra Jansonu balvas fizikā laureāts

Mg.chem. Renāte Melngaile (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) -  Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā laureāte

Mg.chem. Mikus Puriņš (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) -  Emīlijas Gudrinieces balvas ķīmijā laureāts

Dr.sc.ing. Andris Freimanis Vitauta Tamuža balvas mehānikā laureāts 

Dr.phys. Virgīnija Vītola (LU Cietvielu fizikas institūts) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāte

Mg.chem. Lūkass Tomass Lukašēvics (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāts

Mg. Terēze Stanka (LLU Mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki" agronome) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāte

Mg. Kaspars Zalāns (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāts

Ar balvu laureātu profiliem aicinām iepazīties laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" 6. aprīļa numurā

Fotogalerija
Videoieraksti
LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna
Akadēmijas balvu pasniegšana
LZA prezidenta kandidāta Ivara Kalviņa programmatiskā uzstāšanās
LZA prezidenta kandidāta Andreja Siliņa programmatiskā uzstāšanās
LZA ģenerālsekretāra Andreja Siliņa pārskats par LZA darbību 2019. gadā
LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa ziņojums

Medijos

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")