Zinātnes Vēstnesis

Latvijas jaunie zinātnieki viesojas Briselē, lai tiktos ar Baltijas valstu pārstāvjiem zinātnes jautājumos/"Zinātnes Vēstnesis"

Foto: LJZA Foto: LJZA

No 12. līdz 14. oktobrim Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Latvijas Zinātnes padomes (LZP) delegācijām viesojās Briselē. Trīs dienu garumā LJZA pārstāvji tikās ar Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā, viesojās Igaunijas, Lietuvas un Latvijas pastāvīgajās pārstāvniecībās, kā arī pārrunāja atvērtās zinātnes jautājumus ar Science Europe ekspertiem.

LZA laikraksts "Zinātnes Vēstnesis" 10 (625), 2022. gada 31. oktobris.

Latvijas jaunie zinātnieki viesojas Briselē, lai tiktos ar Baltijas valstu pārstāvjiem zinātnes jautājumos

 

Vizīte Eiropas Parlamentā

Vizītē Eiropas Parlamentā (EP) jaunie zinātnieki tikās ar šīs vizītes organizatoru EP deputātu Ivaru Ijabu un viņa komandu, lai uzzinātu vairāk par Eiropas Savienības pamatprincipiem un lēmumu pieņemšanas mehānismiem, EP struktūru un darbības organizēšanu. Klātesošie izmantoja iespēju diskutēt un uzdot sev interesējošos jautājumus par vienbalsīguma principa priekšrocībām un izaicinājumiem, Eiropas pētniecības grantu un programmu atbalsta mehānismu paplašināšanu jaunajiem zinātniekiem un citām tēmām. Ivars Ijabs iepazīstināja ar EP dažādo komisiju, to skaitā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komisijas, darba specifiku, kā arī Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta (EPRS) lomu, un akcentēja Latvijas likumdevēju iespējas izmantot EPRS neatkarīgo analīzi lēmumu pieņemšanā, nākotnē aktīvāk sadarbojoties ar EP pārstāvjiem.

Vizītes Igaunijas un Lietuvas pārstāvniecībās pētniecības un zinātnes jautājumos EP

Vairumam Eiropas valstu ir pastāvīgās pārstāvniecības pētniecības un zinātnes jautājumos Eiropas parlamentā, turpretī Latvijai tādas šobrīd nav. Lai labāk izprastu šādu pārstāvniecību lomu un priekšrocības LJZA tikās ar Igaunijas un Lietuvas zinātnes pārstāvjiem EP.

Igaunijas pastāvīgā pārstāvniecība pētniecības un zinātnes jautājumos (Estonian Liaison Office for EU RTD) ir galvenais kontaktpunkts informācijas apmaiņā un starptautisko zinātnisko partneru piesaistē Igaunijas pētniecības institūcijām un industrijai. Tā nodrošina informācijas apriti un tīklošanos ar nacionālajiem kontaktpunktiem par Eiropas zinātnes programmu finansējuma (to skaitā “Apvārsnis Eiropa”, MSCA, Eiropas Pētniecības programma, Eiropas Pētniecības telpa) piesaisti un apguvi. Igaunijas pārstāvniecība ir daļa no IGLO (Informal group of R&D Liaison Offices), Science Europe un Nordic-Baltic Network, tādējādi nodrošinot plašu informācijas koordinācijas tīklu un iespējas starptautisko zinātnisko partneru piesaistei Igaunijas pētniecības institūcijām.

Tiekoties ar Ülle Napa, kas šobrīd EP darbojas kā Igaunijas pārstāve zinātnes jautājumos, tika pārrunāti Tartu Universitātes panākumi finansējuma piesaistē, kur noderējis Igaunijas pārstāvniecības atbalsts.

Līdzīgi kā Igaunijas kolēģe, Lietuvas pētniecības un zinātnes pārstāvis EP, Tadas Tumėnas uzsvēra Lithuanian RDI Liaison Office LINO būtisko lomu informācijas izplatīšanā un partneru piesaistē Lietuvā īstenotajiem zinātniskajiem projektiem, iepazīstinot arī ar Lietuvas stratēģiju, kuras rezultātā tika izveidoti 5 fokusēti zinātnes-tehnoloģiju parki – Santara, Sauletekis, Marine, Nemunas un Santaka Slenis. Rasa Tumaševičiūtė, kas paralēli darbam Lietuvas pārstāvniecībā, ir arī Lietuvas Jauno zinātnieku apvienības valdes locekle, dalījās ar savu pieredzi apvienības darba organizēšanā Lietuvā. LJZA saredz iespēju pārņemt Lietuvas pieredzi aktīvākā finansējuma piesaistē, kā arī veidot koordinētus sadarbības projektus jauno zinātnieku interešu pārstāvniecībā Lietuvas un Latvijas mērogā.

LJZA, uzklausot Igaunijas, Lietuvas un attālināti arī Čehijas pieredzes, redz nepieciešamību arī Latvijai izveidot un uzturēt savu pastāvīgo pārstāvniecību pētniecības un zinātnes jautājumos EP. Šāda pārstāvniecība ne tikai stiprinātu un vairotu Latvijas zinātnes kapacitāti starptautiskā līmenī un sekmētu ciešāku sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas pētniecības un zinātnes pārstāvniecībām reģionālā mērogā, bet arī būtu mūsu valstij finansiāli izdevīga investīcija zinātnes finansējuma piesaistē.

Vizīte Latvijas Republikas pārstāvniecībā ES

Spītējot mitrajiem rudens laikapstākļiem, jaunie zinātnieki apmeklēja arī Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā, kur mājīgi latviskā gaisotnē tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atašeju pētniecības un kosmosa jautājumos Aleksandru Mārtiņu Blūmu. Ar ekspertu tika diskutēts par Eiropas Padomes kosmosa un pētniecības darba grupas prezidējošās valsts, Zviedrijas, prioritātēm: atvērto zinātni, Eiropas pētniecības infrastruktūras stiprināšanu, uz kosmosu orientētas drošas savienojamības iniciatīvu, kā arī demokrātisku un taisnīgu piekļuvi kosmosam. Jāpiemin, ka pēc 4 gadiem Latvija pārņems šīs darba grupas prezidiju. Tas ļauj jau savlaicīgi plānot prioritārās jomas zinātnes vides attīstībai un plašākai sadarbībai Eiropā. Sarunas laikā tika pievērsta uzmanība nepieciešamībai paplašināt “Apvārsnis Eiropa” Widening programmu attiecībā uz zinātnieku starta grantiem, kas palīdzētu vairot jaunu zinātnisko grupu veidošanos. Tas Latvijas jaunajiem zinātniekiem ir īpaši svarīgi, ņemot vērā, ka nacionālā un institucionālā līmenī mums šāda finansējuma nav. Tāpat arī tika diskutēts par zinātniskās ētikas jautājumiem, kas ir viena no šobrīd aktuālajām LJZA darbības prioritātēm.

Tikšanās ar Science Europe pārstāvjiem

Tiekoties ar Science Europe ekspertu Bregt Saenen atvērtās zinātnes jautājumos, tika pārrunāta pāreja uz Dimanta atvērtās pieejas akadēmiskās publicēšanās sistēmu (Diamond Open Access), kā arī šī modeļa priekšrocības un izaicinājumi saistībā ar esošajiem lielo izdevējsabiedrību un žurnālu biznesa modeļiem un ietekmes-faktora virzītās akadēmiskās vides attieksmēm. Jaunajiem zinātniekiem pievienojās arī LZA senāta priekšsēdētāja, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Tatjana Koķe.

Vizīte nesa auglīgu ideju un viedokļu apmaiņu par LJZA tālākajiem darbības virzieniem, kā arī deva iespēju uzrunāt LZA pārstāvjus un aicināt uz tālāku dialogu par Latvijas zinātnes telpas tālāko attīstību.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība izsaka pateicību Eiropas Parlamenta deputātam Ivaram Ijabam un viņa komandai par uzaicinājumu un doto iespēju apmeklēt Briseli un diskutēt par Latvijas un Eiropas zinātnē aktuāliem jautājumiem, kā arī pateicas Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Briselē vadītājai Egitai Aizsilniecei-Ibemai par ieteikumiem un palīdzību apvienības pārstāvju programmas izveidē un vizītes plānošanā.

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Tatjana Pladere, Ieva Kaibe un Zigmunds Orlovskis

Lasīts 779 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")