Zinātnes Vēstnesis

Izdots LZA žurnāla “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B” 2021. gada 5. numurs

Izdots LZA žurnāla “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B” 2021. gada 5. numurs

Izdots LZA žurnāla “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B” 2021. gada 5. numurs, kurā iekļauti 12 eksperimentāli un viens apskata raksts. Visi LZA žurnāla “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B” numuros iekļautie raksti tiek referēti “Scopus” datubāzē, kā arī atrodami un lejupielādējami brīvpieejas režīmā izdevniecības “Sciendo” vietnē.

“Zinātnes Vēstnesis”, Nr. 10 (615), 2021. gada 29. novembris (pdf).

***

Izdots LZA žurnāla “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B” 2021. gada 5. numurs

Izdots LZA žurnāla “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B” 2021. gada 5. numurs, kurā iekļauti 12 eksperimentāli un viens apskata raksts. Visi LZA žurnāla “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B” numuros iekļautie raksti tiek referēti “Scopus” datubāzē, kā arī atrodami un lejupielādējami brīvpieejas režīmā izdevniecības “Sciendo” vietnē.

Kristofs Folkmanis, Elizabete Junk, Evelīna Merdane, Inese Folkmane, Valdis Folkmanis, Sergejs Isajevs ir publicējuši apskatu par mūsdienu virzieniem priekšdziedzera audzēja etioloģijā, patoģenēzē un diagnostikā (Current trends in prostate cancer etiology, pathogenesis and diagnostics). Autori aktīvi darbojas minētā nozarē un šajā laidienā publicējuši arī oriģinālrakstu – Kristofs Folkmanis, Amrou Hajjar, Elizabete Junk, Evelīna Merdane, Valdis Folkmanis, Inese Folkmane, Sergejs Isajevs "Prostatas specifiskā antigēna dinamika un īpatnības pacientiem ar prostatas audzēju” (Prostate specific antigen dynamics and features in prostate cancer).

Autoru kolektīva – Dace Pjanova, Yevheniia Hurmach, Mariia Rudyk, Natalia Khranovska, Oksana Skachkova, Irina Verhovcova, Larysa Skivka pētījums “Bakteriofāga izcelsmes dubultspiralizētās ribonukleīnskābes ietekme uz žurku peritoneālajiem makrofāgiem un mikrogliju normoksijā un hipoksijā” (Effect of bacteriophage-derived double stranded RNA on rat peritoneal macrophages and microglia in normoxia and hypoxia) ir tapis sadarbībā starp Latvijas un Ukrainas kolēģiem.

Rakstā Viktors Kozirovskis, Elīna Zandberga, Melita Magone, Gunta Purkalne, Aija Linē, Uldis Vikmanis “Sonic Hedgehog embrioģenēzi regulējošā signālceļa komponentu ekspresija sīkšūnu plaušu vēža pacientu pirmsterapijas un recidīva pāra biopsijās” (Expression of the Sonic Hedgehog embryonic signalling pathway components in matched pre-treatment and relapsed small cell lung cancer biopsies) autori ir pētījuši vairāku nozīmīgu gēnu ekspresiju, kuriem ir svarīga nozīme plaušu vēža proliferācijā.

Dažādam teorētiskām un praktiskām medicīnas problēmām ir veltīti arī šādi raksti:

Ēriks Elksnis, Guna Laganovska, Renārs Erts “Asaru osmolaritātes izmaiņas mēneša laikā pēc kataraktas operācijas” (Tear osmolarity during the first postoperative month after cataract surgery);

Ilona Hartmane, Iveta Ivdra, Ingmārs Mikažāns, Vanda Bondare-Ansberga “Imunoloģisko un klīnisko pārmaiņu korelācija psoriāzes pacientiem, kurus ārstē ar audzēja nekrozes faktoru alfa (TNF-α) bloķējošiem bioloģiskiem medikamentiem: dinamiski novērojumi vienu gadu” (Correlation of immunological and clinical changes in psoriasis patients treated with tumour necrosis factor-alpha (TNF-α) blocking biologic drugs: one-year dynamic observation);

Lelde Grantiņa-Ieviņa, Ilga Bubula, Maija Sergejeva, Žanete Šteingolde, Guntis Boikmanis, Dina Cīrule, Kaspars Kovaļenko, Vita Antāne, Aivars Bērziņš “Pilotpētījums par riska grupu cilvēku seroprevalenci pret Coxiella burnetii (Q drudzi) Latvijā” (Pilot study of risk group human seroprevalence to Coxiella burnetii (Q fever) in Latvia);

Roberts Leibuss, Arnija Reihmane, Lāsma Baltace, Kārlis Baltacis, Sabīne Štelmahere, Vineta Zemīte, Yuri Dekhtyar, Pēteris Stradiņš “Cerebrālās oksimetrijas mērījumu rezultāti atkarībā no galvaskausa fantoma pirmsklīniskā modeļa” (Cerebral oximetry measurements results depending on a preclinical skull phantom model);

Anna Jana Saulīte, Anna Popova, Renārs Erts, Kārlis Rācenis, Linda Kučāne, Aivars Pētersons Arvydas Laurinavičius, Harijs Čerņevskis, Viktorija Kuzema “Nieru dzīvildze un jaunā starptautiskā imūnglobulīna A nefropātijas prognozes kalkulatora validācija Latvijas populācijā: preliminārie dati” (Renal survival and validation of novel international immunoglobulin A nephropathy prediction tool in Latvian population: preliminary data) – kopējs Latvijas, Zviedrijas un Lietuvas pētījums;

Sarmīte Kupča, Antra Jurka, Iveta Marksa, Irēna Rinkuža, Alfred J. Sipols, Ingrīda Rumba-Rozenfelde “Iekaisuma citokīnu IFNγ, IL-6 un IL-10 saistība ar aptaukošanos bērniem” (Inflammatory cytokine IFNγ, IL-6, and IL-10 association with childhood obesity);

Sandra Tapiņa, Kristīne Vasīte, Valda Bebre-Putka, Elza Gārša, Ingrīda Rumba-Rozenfelde “Veselo bērnu dzīves kvalitāte Latvijā” (Quality of life in healthy children in Latvia).

Savukārt Roberts Leibuss, Inna Babuškina, Taisija Žeņiļenko, Kristiāns Meidrops, Artis Kalniņš, Artjoms Ļišņovs, Artjoms Kaļiņins, Žanna Pičkure, Eva Strīķe, Pēteris Stradiņš rakstā “Intraoperatīvais neiromonitorings pacientei ar ventrikulo-kavāla šunta migrāciju kardiotorakālas operācijas laikā: gadījuma ziņojums” (Neuromonitoring during cardiac surgery in a patient with ventriculo-caval shunt migration: case report) apraksta īpaša klīniskā gadījuma gaitu operācijā ar retu sarežģījumu.

Ukraiņu kolēģi Dmytro S. Tymchuk, Lurii Sadovnichenko, Nataliya Tymchuk, Halyna Potapenko, Inna Torianyk rakstā “Oleīnskābes glicerīdu saturs kukurūzas endospermas mutantu eļļā un tā atkarība no temperatūras nobriešanas laikā” (Oleic acid glycerides content in the oils of maize endospermic mutants and its dependence on temperature during ripening) aprakstījuši jaunus kukurūzas mutantus no to izmantošanas perspektīvas selekcijā viedokļa. 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja
žurnāla “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B”
galvenais redaktors, akadēmiķis Īzaks Rašals
un atbildīgā redaktore Antra Legzdiņa

Lasīts 1029 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")