Zinātnes Vēstnesis

Šā gada decembrī zinātniskā grāda iegūšanai promocijas darbus aizstāvēs 24 zinātniskā grāda pretendenti

Šā gada decembrī zinātniskā grāda iegūšanai promocijas darbus aizstāvēs 24 zinātniskā grāda pretendenti

Šā gada decembrī zinātniskā grāda iegūšanai promocijas darbus aizstāvēs 24 zinātniskā grāda pretendenti. Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas darbību nodrošina Latvijas Zinātņu akadēmija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 165

 “Zinātnes Vēstnesis”, Nr. 10 (615), 2021. gada 29. novembris (pdf).

***

Šā gada decembrī zinātniskā grāda iegūšanai promocijas darbus aizstāvēs 24 zinātniskā grāda pretendenti

10. DECEMBRĪ

plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē RALF SCHECHOWIZ aizstāvēs promocijas darbu “Pieaicināto pagaidu galveno finanšu vadītāju loma mazo un vidējo uzņēmumu organizācijas panākumos” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. 

plkst. 12.00 Latvijas Kultūras akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē UĢIS NASTEVIČS aizstāvēs promocijas darbu “Latviešu dievturība un japāņu šinto. Rituāli, to sakrālā telpa un teksti salīdzinošā aspektā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē KRISTĪNE PETROVSKA aizstāvēs promocijas darbu “Banku nozares sistēmiskā riska novērtēšana Baltijas valstīs” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes “RTU P-06” atklātā sēdē ILZE PAEGLĪTE aizstāvēs promocijas darbu “Kustīgas slodzes dinamiskās iedarbes uz autoceļu tiltiem eksperimentāla izpēte un novērtējums” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

15. DECEMBRĪ

plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē ULDIS KRUSTIŅŠ aizstāvēs promocijas darbu “Ārstēšanas rezultātu salīdzinājums pēc spieķkaula distālo artikulāro lūzumu osteosintēzes ar artroskopiski kontrolētām iekšējās un ārējās fiksācijas metodēm” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē KĀRLIS VILKS aizstāvēs promocijas darbu “Garķēžu acilkarnitīnu patofizioloģiskās funkcijas šūnas un organisma līmenī” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

16. DECEMBRĪ

plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē ANETE PARKOVA aizstāvēs promocijas darbu “Potenciālu -laktamāžu inhibitoru sintēze ciklisko borskābju esteru klasē” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 12.00 Liepājas Universitātes izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē DAIGA CELMIŅA aizstāvēs promocijas darbu “Iztēle kā personības izziņas darbību veicinošs faktors literatūras mācību procesā vidusskolā” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

plkst. 11.00 Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes “P-21” atklātajā sēdē IEVA VĪTOLIŅA aizstāvēs promocijas darbu “E-iekļaušanas procesu un tehnoloģisko risinājumu pētījumi” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē ARTIS KALNIŅŠ aizstāvēs promocijas darbu “Koronārās sirds slimības ārstēšanas metožu salīdzinājums pacientiem ar hroniskām totālām koronāro artēriju oklūzijām” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

17. DECEMBRĪ 

plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē RENE LAUCK aizstāvēs promocijas darbu “Līderu attieksmes ietekme uz inovatīvo darba uzvedību nekustamo īpašumu attīstības uzņēmumos” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 10.00 Rīgas Tehniskās universitātes Sociālo zinātņu nozaru promocijas padomes “RTU P-09” atklātā sēdē ALDIS ČEVERS aizstāvēs promocijas darbu “Muitas procesu vadības un organizācijas novērtēšanas sistēmiskais risinājums” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes “RTU P–22” atklātā sēdē DENISS BRODŅEVS aizstāvēs promocijas darbu “Mobilo tīklu īpašību analīze bezpilota lidaparātu tālvadībai” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē MAKSIMS MARINAKI aizstāvēs promocijas darbu “Parametru optimizācija un paternu atpazīšana degšanas un reakciju kinētikas modeļiem” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē INGA BRICE aizstāvēs promocijas darbu “Čukstošās galerijas modas silīcija dioksīda mikrosfēras rezonatoru pielietojumi biosensoros un optisko frekvenču ķemmēs” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes “P-08” atklātajā sēdē UĢIS SEŅKĀNS aizstāvēs promocijas darbu “Hibrīdo FBG sensoru un WDM-PON šķiedru optisko sistēmu izstrāde un novērtējums” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē LAIMA BUŠAITE aizstāvēs promocijas darbu “Magnetooptiskie efekti rubīdija tvaikos un slāpekļa-vakances centros dimanta kristālā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

21. DECEMBRĪ

plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē OLESJA ŅIKITINA aizstāvēs promocijas darbu “Irīnas un Leonīda Tjuhtajevu pasaku Zoki un Bada un Zoku un Badas skola mākslinieciskā pasaule” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

27. DECEMBRĪ

plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitates nozares “Veterinārmedicīnas zinātne” promocijas padomes atklātā sēdē SANTA SKUJA aizstāvēs promocijas darbu “Augļa segu aiztures ārstēšanas metožu salīdzinošs vērtējums un to ietekme uz govju turpmāko laktāciju un reprodukciju” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

28. DECEMBRĪ

plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes promocijas padomes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” ar specializāciju “Lauksaimniecība” atklātā sēdē SARMĪTE RANCĀNE aizstāvēs promocijas darbu “Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 10.00 Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes “RTU P-14” atklātā sēdē EGĪLS DZELZĪTIS aizstāvēs promocijas darbu “Alternatīvas enerģijas triģenerācijas pielietojums slodžu balansēšanai un ilgtspējīgas kvalitātes nodrošināšanai viedos enerģijas tīklos” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 10.00 Rīgas Tehniskās universitātes Sociālo zinātņu nozaru promocijas padomes “RTU P-09” atklātā sēdē MIKUS DUBICKIS aizstāvēs promocijas darbu “Tehnoloģijas pārneses vadīšanas risinājumi uzņēmuma augsmei” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Mežzinātne” promocijas padomes atklātā sēdē SILVA ŠĒNHOFA aizstāvēs promocijas darbu “Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu augšanu” zinātniskā doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai.

plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes “RTU P-14” atklātā sēdē DONATO REPOLE aizstāvēs promocijas darbu “Research of parallel computing neuro-fuzzy networks for unmanned vehicle” (latviešu valodā “Bezpilota transportlīdzekļu paralēlās skaitļošanas neironu-izplūdušo datu tīklu izpēte”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

 

Laikrakstam "Zinātnes Vēstnesis" 
sagatavoja Ilona Gehtmane-Hofmane

 

 

 

Lasīts 1816 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")