Baltijas valstu ZA sadarbība

14. Baltijas Intelektuālās sadarbības konference 2015. gada 20.-21. aprīlī

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ojāra Spārītis, atklājot 14. Baltijas intelektuālās sadarbības konferenci Rīgā 20. aprīlī, uzsvēra, ka šīs sanāksmes atslēgas vārds, kam ir īpaša nozīme mūsdienu pasaulē, ir sadarbība. Šai tēzei pievienojās arī Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidents Tarmo Soomere, Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents Valdemaras Razumas un Somijas Zinātņu akadēmijas galvenais zinātniskais sekretārs Olli Martio, kuri savu akadēmiju vārdā sveica konferences dalībniekus.

Konferences pirmās dienas referentu - Vācijas Leopoldina akadēmijas viceprezidentes Bärbel Friedrich, Norvēģijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretāra Øivind Andersen, LZA īstenā locekļa Ivara Kalviņa, Lietuvas un Igaunijas zinātņu akadēmiju pārstāvju Zenonas Norkus un Urmas Varblane - uzmanības lokā galvenokārt bija zinātnes administrēšanas jautājumi, tai skaitā nacionālo zinātņu akadēmiju loma,  ekonomiskie mehānismi, kas ietekmē un nosaka zinātnes attīstību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, Baltijas un starpvalstu sadarbība zinātnē un pētniecībā. LZA īstenais loceklis Benedikts Kalnačs, viens no šī gada Baltijas zinātņu akadēmiju medaļas laureātiem, konferencē ienesa filozofiski garīgo aspektu, atklājot Raiņa ideju starptautisko dimensiju. 

Konferences pirmās dienas noslēgumā tika godināti Baltijas zinātņu akadēmijas medaļas laureāti - Peeter Järvelaid (Igaunija), Zenonas Norkus (Lietuva) un Benedikts Kalnačs (Latvija).

Konferences otrās dienas norisi 21. aprīlī nodrošināja Jelgavas pašvaldība un Ģ.Eliasa  Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs. Jelgavā tika godināta vēsture - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības 200. gadadiena, atklājot piemiņas plāksni pie Jelgavas Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ēkas un svinīgā ceremonijā atzīmējot šai biedrībai veltītās pastmarkas izdošanu. Par Kurzemes Literatūras un mākslas biedrību kā sava laika zinātnes gaišāko prātu pulcinātāju un zinātniski pētniecisko aktivitāšu veicinātāju referēja akadēmiķis Jānis Stradiņš.

Polijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis Maciej Janowski savā priekšlasījumā pievērsās nacionālās identitātes, vēsturiskās apziņas un politiskās domas veidošanās jautājumiem 19. un 20. gadsimtā, procesiem, kas daudzām Austrumeiropas un Centrāleiropas nācijām un valstīm bija līdzīgi un kopīgi. Par t.s. Višegradas grupas valstu zinātņu akadēmiju alianses priekšrocībām un sadarbību runāja Slovākijas Zinātņu akadēmijas zinātniskais sekretārs Dušan Galik. Bet Viļņas Universitātes profesors Paulius Subačius analizēja tēmu par kristiešu komūnas, institūciju, sabiedrības un valsts attiecībām, sevišķi jaunākajos laikos pēc valsts neatkarības atgūšanas. 

Jelgavā tika parakstīts triju Baltijas valstu zinātņu akadēmiju un Somijas Zinātņu akadēmijas protokols par nākošās Baltijas intelektuālās sadarbības konferences rīkošanu, kas plānota 2017. gadā Helsinkos.

BCIC 14 Invitation

 

BALTIJAS INTELEKTUĀLĀS SADARBĪBAS 14. KONFERENCE

ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PAR PĒTNIECĪBU UN INOVĀCIJU:

PAGĀTNĒ UN NĀKOTNĒ

2015. gada 20. - 21. aprīlis

 

20. aprīlis

Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīga, Akadēmijas laukums 1, Portretu zāle

13.30 - 14.00

Dalībnieku reģistrācija

 

Plenārsēde un pēcpusdienas sēde

14:00

Atklāšana

LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

Igaunijas ZA prezidenta Tarmo Soomeres uzruna

Lietuvas ZA prezidenta Valdemaras Razumas uzruna

Somijas ZA galvenā zinātniskā sekretāra Olli Martio uzruna

14:30

Bärbel Friedrich (Leopoldina viceprezidente)
"Ieteikumi par īstenojamo politiku globālo izaicinājumu pārvarēšanai: nacionālo zinātņu akadēmiju loma"

14:55

Øivind Andersen (Starptautiskās humanitāro zinātņu akadēmiju apvienības UAI prezidents, Norvēģijas ZA ģenerālsekretārs)
"Sadarbība humanitārajās zinātnēs akadēmisko tīklu ietvaros - Baltijas reģionā un globāli"

15:20-15:45

Kafijas/tējas pauze

15:45

Ivars Kalviņš (Latvija)
"Sadarbība pētniecībā, tehnoloģiju attīstībā un inovācijās Baltijas reģionā: problēmas un risinājumi"

16:20

Zenonas Norkus (Lietuvas ZA)
"Baltijas ekonomikas izaugsmes salīdzinājums: starpkaru un atjaunotās neatkarības periodā"

16:45

Urmas Varblane (Igaunijas ZA viceprezidents)
"Baltijas valstu atkarība no ES struktūrfondiem. Situācijas risinājumi"

17:10

Benedikts Kalnačs (Latvija)
"Raiņa pasaulīgums"

17:35

Baltijas zinātņu akadēmiju medaļas pasniegšanas ceremonija

17:35

Sēdes noslēgums un fotografēšanās

 21. aprīlis

Norises vieta: Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Jelgava, Akadēmijas iela 10

08.45 - 09.45

Izbraukšana uz Jelgavu (autobuss pie LZA augstceltnes) un ierašanās Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

10.00 - 10.20

Piemiņas plāksnes atklāšana par godu Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības 200. gadadienai

Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzruna

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores Gitas Grases uzruna

LZA Senāta priekšsēdētāja akadēmiķa Jāņa Stradiņa uzruna

10.30

Sēdes atklāšana

10.35

Jānis Stradiņš.
"Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībai - pirmajai zinātniskajai institūcijai Baltijā - 200 gadi"

11.00

Maciej Janowski (Polijas ZA)
"Kāpēc ir jāpēta Centrālās Eiropas politiskās domas vēsture?"

11.20

Kafijas/tējas pauze

11.45

Mart Kalm (Igaunijas ZA)
"Baltijas jūras reģiona valstu mākslinieciskā vienotība"

12.05

Paulius V. Subačius (Lietuvas ZA)
"Kristieši un pilsoniskā līdzdalība: produktīva spriedze"

12.25

Dušan Galik (Slovākijas ZA) "Višegradas četrinieka zinātņu akadēmiju sadarbības pieredze"

12.45

Konferences noslēgums

13.00

Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības markas izdošanas svinīgā ceremonija

Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzruna

Latvijas Pasta Valdes priekšsēdētāja Arņa Salnāja uzruna

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores Gitas Grases uzruna

LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

13.30 - 14.30

Pusdienas

14.30 - 16.30

Ekskursija

16.30

Atceļš uz Rīgu

Konferences darba valoda - angļu.

Arhīvs

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")